سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهانی شدن (Globalization) :

بشر در طول تاریخ به طرزی ناآگاهانه در پی جهانی شدن بوده است. با دقت در مطالعه بر رفتار انسان در طول اعصار گذشته، این امر مشخص می شود که تمام تلاشها و پیشرفتهای انسان، به دنبال رسیدن به مفهوم واقعی جهانی شدن است.

اختراعات، ابداعات و اکتشافات انسانها هر کدام قدمی به سوی جهانی شدن است؛ هر چند که این قدم ها در ابتدا کوچک و شاید کم اهمیت بنماید، مثل اختراع چرخ،برق،خط و … . اما تأثیر آنها را هرگز نمیتوان نادیده گرفت. امروزه تمام فعالیت و تلاش انسان برای جهانی شدن نه مثل گذشته به صورت ناآگاهانه، بلکه کاملاً آگاهانه و مصرانه صورت می گیرد. به گونه ای که تمام اختراعات و اکتشافات او هر کدام گامی بسیار مفید و بزرگ برای رسیدن به این مفهوم است.

جهانی شدن یک پدیده کاملاً علمی است که دانشمندان مختلف تعاریف گسترده ای برای این پدیده دارندو به نظر(مک گرو) : «جهانی شدن یعنی شمار پیوندها و تعاملات متقابلی که فراتر از دولتها (و در نتیجه فراتر از جوامع) دامن می گسترند و نظام جهانی را می سازند.»

مارتین آلبرو جهانی شدن را به فرایندهایی که بر اساس آن مردم جهان در یک جامعه فراگیر جهانی به می پیوندند،تعریف می کند.

جهانی شدن به معنای جهان گیر شدن، مقوله ای مادی و معنوی است که در قلمرو سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، معنای متفاوتی پیدا می کند. اگرچه جهانی شدن در عالم نظریه های فلسفی و اجتماعی، تاریخ کهنی دارد که مباحث آن در جهان شهرهای افلاطون به مدینه فاضله فارابی نیز می توان پی گرفت؛ ولی جهانی شدن به مفهوم جدید محصول ظهور صنعت ارتباطات جهانی است که منعکس کننده ارتباطات همزمان جهانی است.

این روند به طور قطع، تغییرات بنیادی در کل ساختارهای بومی جامعه مدرن قدیم ایجاد خواهد کرد و بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی سیاسی، بومی – بین المللی را تغییر خواهند داد.

یکی از نتایج مهم شبکه ای شدن ارتباطات اجتماعی در مقیاس محلی و جهانی، تحول مفهوم زمان و مکان است. بر این اساس مهم نیست که فرد کجا زندگی می کند. کل جامعه انسانی در حیطه و قلمرو صنعت ارتباطات جهانی است. صنایع ارتباطی مثل تلفن، رادیو، اینترنت بین المللی، تلوزیون های ماهواره ای جهانی و صنعت ارتباطات همراه با پیشرفت صنایع نقلیه تندرو، موجب به وجود آمدن نیرو و قدرت جدیدی در جامعه جهانی شده است به نام “نیروی جهانی” ، این نیروی جدید در تعامل با منابع بومی ومحلی قرار گرفته است.

تکنولوژی ماهواره ای موجب ظهور رسانه های الکترونیکی در سطح جهانی شده است. در نتیجه این تحولات فاصله مکانی و جغرافیایی معانی خود را از دست می دهد و حوزه عمومی مشترکی در سطح جهان پدیدار می شود که همگان به نحو فزاینده ای به مسائل و موضوعات آن علاقمند می شوند. این همان چیزی است که برخی نویسندگان دهکده جهانی خوانده اند

 

 جهانی شدن شهرها :

زمینه ساز جهانی شدن، پیشرفت فناوری ارتباطات و روابط بین المللی بوده است. در واقع ارتباطات بستری فراهم آورده که در آن پدیده های مختلف، برد جهانی می یابند.

انقلاب سوم تکنولوژیک در پایان قرن بیستم در حوزه ارتباطات و اطلاعات، تحولات اساسی به همراه آورده است. به خصوص در دو دهه اخیر و با گسترش علوم رایانه ای و ماهواره ای، ارتباطات روز به روز دنیا را کوچکتر می سازد، تا جایی که امروز به سوی دهکده جهانی پیش می رویم. از طریق ارتباطات ماهواره ای و اینترنت و شبکه های مشابه امکان تماس مستقیم در هر نقطه از گیتی میسر است.

شهرها مدام در حال رشد و توسعه هستند؛ اما با گذشت زمان این فعالیتها بیش از پیش مرز شهری خود را درمی نوردد؛ به این معنی که رابطه اش با جایی که محل سکونت مردم است ضعیف تر می شود. کسانی که در این فعالیتهای متقابل شرکت می جویند در نقاطی سکونت دارند که پیوستگی جسمی با یکدیگر ندارند. از این رو باید آنها را ساکنین اجتماعات شهری دانست، که در یکجا تمرکز نیافته اند بلکه در نقاط مختلف پراکنده شده اند.

در نتیجه جهانی شدن یک پدیده پیچیده است که امروزه دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است و بر ابعاد گوناگون زندگی انسانها، چه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … تأثیرات بزرگی می گذارد. شکل شهرها و پدیده شهرنشینی نیز از این تأثیر بی بهره نبوده است.

در شهرها، حرکت به سوی شهر هوشمند صورت می گیرد. شهرهای بزرگ و مهمی مثل، نیویورک، توکیو و … در این حرکت جلودار هستند.

همچنین نیز به دلیل گسترش تکنولوژی های ارتباطی مدرن، غالباً شهرها یک شکل می شوند. البته این به معنی فراموش کردن فرهنگ بومی و ملی خودشان نیست، بلکه در کنار حفظ بسیاری از فرهنگهای سالم و بومی خودشان، از پیشرفتهای جدید و روز دنیا عقب نمی مانند. .(مقاله جهانی شدن شهر و شهر نشینی، روزنامه همشهری، 18/12/1381)

 

جهانی شدن و شهرها :

جهانی شدن یک موضوع جدید در مطالعات شهری نیست. از دهه 1970 تغییر بی امان اقتصاد جهانی منجر شده است، جهان شهری پا به عرصه جدیدی بنهد. جهانی شدن اقتصاد جهان به وسیله عدم صنعتی شدن اقتصاد، مهاجرت جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و استاندارد شدن تولیدات نمایان گشت. نقل و انتقال وسیع اقتصادی، سکونتگاه بشر و تحرک و جابه جایی را تحت تأثیر قرار داده است. با انحطاط صنایع تجاری تولید کننده، بنگاههای مالی و ادارات مرکزی مشترک به موتور جدید رشد برای شهرها تبدیل می شوند که در عرصه بازار جهانی رقابت می کنند. تغییر در ترکیب اقتصاد جهانی نیازمند بالاترین سطح تمرکز تسهیلات تکنولوژی، توسعه بالای زیرساختها برای تخصصی کردن خدمات و راهبردهای ابداعی برای تسهیل رشد اقتصادی جدید است. همه اینها در شهرهایی که ویژگیهای التصاقی[1]شان آنها را به مراکز طبیعی برای هماهنگی و هدایت تبدیل کرده اند، متمرکز می شوند.

ساویچ[2](1996) دریافت که شهرها به صورت فوق العاده ای دارای راندمان اند. در سال 1990، بارسلونا[3] 7 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ملی اش را، سئول[4] 23 درصد، سیدنی[5] 19 درصد و نیویورک 5/2 درصد را مهار کردند.

از هنگامی که مراکز شهری به تسلط در تولید دارایی های ملی ادامه دادند و موقعیت هدایت کننده ای در نقطه عطف جهانی برای خود به دست آوردند؛ جهانی شدن تأثیرات متنوعی را بر روی شهرها اعمال کرد.

تغییرات بنیادین در ترکیب، جغرافیا و چارچوب نهادین اقتصاد جهانی، پیچیدگی هایی را برای شهرها به وجود آورده است.

ساویچ می گوید که جهانی شدن (جهان گرایی[6] ) نه تنها ار هماهنگی اقتصاد جهان نشأت می گیرد، بلکه، سیاسی و اجتماعی – فرهنگی نیز هست. این تشدید عکس العمل و روابط متقابل بین دولتهای محلی در جهان را بیان می کند.

شهرها به صورت متنوعی به چالشها و فرصتها در مواجهه با جهانی شدن عکس العمل نشان می دهند؛ که این به دلیل مختلف بودن آنها در قانون اساسی[7] و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی می باشد. عالمان شهری سعی کرده اند تا سلسله مراتب شهرها را در رابطه با جهانی شدن شناسایی کنند. در رأس هرم سلسله مراتب، شهرهای جهانی[8] ، کلان شهرها، جهان شهرها یا نخست شهرها[9] قرار دارند. (لین یه، 2004.م، مقاله جهان گرایی و تغییر شهری)

[1]– agglomeration

[2]– savitch

[3]– barcelona

[4]– seoul

[5]– sydney

[6]– globalism

[7]– constiutional

[8]– world city

[9]– primat city

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها