سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کلان شهر

کلان شهر:

«کلان شهر منطقه‌ای است که هر شهري بطور گسترده‌ در فضاهاي اطراف خود پراکنده شده است، و فراتر از هسته اوليه خود حرکت می ‌کند. بطوری که حومه شهرها با هم تلاقي پيدا می ‌کنند و    نمی توان مشخص کرد که حومه يا يک شهر اقماری، جز کدام «مادر شهر» است .هر يک از «مادر شهرهای» اين ناحيه بسيار عظيم هستند. جالب توجه است که«کلان شهر» ذکر شده پيچيده‌ترين سيستم اقتصادي ، سياسي و اجتماعي را در خود جای داده است. به قول جامعه شناسان آلماني ، کلان شهرها مرکز پيچيده‌ترين مسائل زندگي مدرن هستند که شخصيت فردي را شديدا تحت فشار قرار مي‌دهد و او را از اين سو به آن سو می کشاند.»[1]

پیدایش کلان شهرها که ازخصوصیات قرن بیستم می باشد درحال حاضر تمام توجهات را به خود جذب کرده اند. طوری که صاحب نظران براین متفق القولند که حل مشکلات این نقاط موجب برطرف شدن مشکلات دیگر نقاط خواهدبود.

تعداد شهرهای بیش ازیک میلیون نفردرسال 1900م  تنها 16شهربود. این درحالی بودکه قبل ازآغاز قرن 19.م هیچ شهر میلیونی نداشته ایم. درسال 1985درکشورهای درحال توسعه 146 شهر بوده اند که امروزه شاهد افزایش چشمگیرآنها هستیم. افزایش تعداد این شهرها، معنایی جز تبدیل روستاها به شهر و وتبدیل این شهرهابه کلان شهرها نمی دهد. اینگونه می توان گفت که روند شهری شدن اجتماع بشری به همراه  جهانی شدن اقتصاد، پدیده کلان شهرها راایجادکرده اند؛ که این پدیده درمسیر تحولات هزاره سوم، با چالشها و بحران های متعددی روبرو شده است.

با توجه به آمارشهرنشینی ودرصد آن اینگونه نمایان گشته است که امروزه نیمی از جمعیت 6میلیاردنفری جهان ساکن شهرها هستند. این درحالی است که درسال 1800تنها 3درصد ودرسال 1950این میزان 29درصد بوده است که این رشد جمعیت شهری حاکی ازآن است که اکثریت جهان وزمین رفته رفته به شهر تبدیل می شوند و میزان آن درسال 2050،  نه میلیارد نفرپیش بینی می شودکه80 درصد این جمعیت درشهرها خواهند زیست.

1- سایت رسمی رشد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها