سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزی استراتژیک چیست

برنامه ریزی استراتژیک

برای برنامه ریزی استراتژیک تعاریف مختلفی ارائه شده که مهمترین آنها به قرار زیر می باشد:

1- با استفاده از آرای السن و ایدی ((Olson and Eadie، برنامه ریزی استراتژیک را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمها و مبادرت به اقدامات بنیادی تعریف کرد که به موجب آنها، اینکه یک سازمان(یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می کند، و چرا اموری را انجام می دهد، مشخص خواهد شد.برنامه ریزی استراتژیک در بهترین شکل خود نیازمند جمع آوری اطلاعات بسیار وسیع، جستجوی گزینه های مختلف، و تاکید بر مدلولهای آینده تصمیماتی که امروز اتخاذ می شوند، خواهد بود.برنامه ریزی استراتژیک ارتباطات و مشارکت را سهولت بخشیده، علایق و ارزشهای ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق می کند، و تصمیم گیری منظم و اجرای موفقیت آمیز را ترویج و تشویق می کند(برایسون،5:1383).

2- برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که ضمن آن اهداف و خطوط کلی فعالیتها و ماموریتهای سازمان در دراز مدت تعیین می شود. تشخیص اولویتها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل به اهداف سازمانی ضروری است نیز در برنامه ریزی استراتژیک انجام می شود(علی احمدی،420:1383).

3- برنامه ریزی استراتژیک از جمله مدل هایی است که متناسب با نوع تغییرات محیطی  ابداع شده است.سیر تحولات برنامه ریزی و استراتژی طی سالیان متمادی باعث تلفیق و ترکیب این دو مفهوم گردید که حاصل آن برنامه ریزی استراتژیک است.برنامه ریزی استراتژیک گونه ای از برنامه ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژی هاست. از آنجایی که استراتژی می تواند عمر کوتاه یا بلند باشد، برنامه ریزی استراتژیک می تواند برنامه ریزی بلند مدت یا کوتاه مدت باشد،اما متفاوت از آنهاست(زیاری،233:1383).

4- برنامه ریزی استراتژیک انعکاسی از ارزشهای حاکم بر سازمان و حتی جامعه است.و جهان بینی ها، اعتقادات و سنتهای جامعه و سازمان در آن منعکس می شود(علی احمدی،420:1383).

برنامه ریزی استراتژیک

درکل می توان گفت برنامه ریزی استراتژیک شیوه ای برنامه ریزی سیستماتیک است در جهت ایجاد و برقراری پیوستگی بین اقدامات اولویت دار با درنظر داشتن ضعفها و قوتها (تواناییها و منابع سازمانی)و نیز فرصتها و تهدیدها(عوامل خارجی و جریانات تاثیرگذار بر سازمان).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها