سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع استراتژی

–  انواع استراتژی

در رابطه با تقسیم بندی استراتژیها دیدگاههای صاحب نظران متفاوت است.دکتر علی احمدی استراتژیهای عمومی را به 6 گروه تقسیم بندی می کند:استراتژی تمرکز، استراتژی تفکیک، استراتژی توسعه، استراتژی ثبات،استراتژی کاهش و استراتژی مرکب(علی احمدی،391:1383). اما در کاربردی ترین روش، استراتژیها به اصلی، فرعی، وظیفه ای و کلان تقسیم شده اند(احمدی،90:1377):

  استراتژیهای اصلی

الف- استراتژی بزرگ (Grand strategy)

طبق این دیدگاه انواع استراتژیهای اصلی عبارت از سه نوع هستند: ثبات، کاهش، و توسعه

استراتژی ثبات به مفهوم حفظ موقعیت موجود است و این درحالی است که اولاً سازمان وضعیت مناسبی داشته و تهدید خاصی در آینده متوجه آن نیست، ثانیاً امکانات و منابع لازم جهت توسعه سازمان، موجود نیست یا زمان و شرایط محیطی اجازه آن را نمی دهد.

در حالتی که بنا به هر دلیلی شرکت یا سازمان درصدد کاهش حجم فعالیتهای موجود باشد، از استراتژی کاهش استفاده می شود.

استراتژی توسعه برخلاف استراتژی کاهش بوده و در شرایطی است که سازمان به دنبال افزایش و گسترش فعالیتهای موجود باشد و دلایل تمایل به این استراتژی نیز می تواند متفاوت باشد.

ب استراتژی سه گانه پرتر(porter)

پرتر به عنوان یکی از صاحب نظران برنامه ریزی استراتژیک برتری در رقابت را عموماً در سه استراتژی اصلی زیر معرفی نموده است: استراتژی رهبری هزینه ، استراتژی متمایز سازی و استراتژی تمرکز.

استراتژی رهبری هزینه ، که هدف آن کسب برتری در رقابت از طریق تولید محصول با کمترین هزینه ممکن نسبت به رقبا می باشد.بدین منظور روش پیشنهادی پرتر تولید در حجم زیاد و با قیمت کم است که اصطلاحاً آنرا اقتصاد مقیاس (economy of scale) می نامند.

منظور از استراتژی متمایز سازی ارائه محصول ویژه است.بدین معنی که کسب برتری رقابتی از طریق تولید محصولی است که از دیدگاه مشتریان در مقایسه با محصولات مشابه، منحصربه فرد و دارای خصوصیات ویژه باشد.

منظور از استراتژی تمرکز نیز تمرکز بر بخش معینی از بازار برای محدود کردن دامنه فعالیت می باشد.یعنی با محدود شدن دامنه فعالیت، امکان تمرکز کردن منابع میسر شده و یک برتری رقابتی نسبت به رقبا بدست می آید.

ج-  استراتژی چهارگانه شرکتهای ژاپنی

شرکتهای ژاپنی درپی گسترش حضور خود در بازارهای جهانی به تدریج چهار استراتژی متفاوت را بکار گرفته اند: ایجاد برتری در چند بعد ، جستجوی منابع بی دفاع ،تغییر شرایط درگیری و نفوذ ، رقابت از طریق همکاری.

 

 استراتژیهای فرعی

این دسته از استراتژیها معمولاً به دنبال استراتژیهای اصلی می آیند.یعنی پس از انتخاب استراتژی اصلی سازمان ، استراتژیهای فرعی برای روشن تر و دقیق تر کردن موضع استراتژیک، مطرح می شوند. این استراتژیها به 14 استراتژی تقسیم بندی می شود:

1- استراتژی گسترش پیشرو 2- استراتژی گسترش پسرو 3- استراتژی گسترش افقی 4-استراتژی تنوع 5- همکاری مشترک 6- استراتژی نوآوری 7- استراتژی گسترش بازار 8-استراتژی تعمیق بازار 9- استراتژی گسترش محصول 10- استراتژی عقب گرد 11- استراتژی حذف محدود 12- استراتژی حذف کامل 13- استراتژی بازنگری 14- استراتژی حفظ وضعیت موجود(احمدی،90:1377).

   استراتژیهای وظیفه ای

واحدهای وظیفه ای مثل واحدهای تحقیق و توسعه ، تولید یا عملیات، بازاریابی، مالی و… نیاز به استراتژی مخصوص به خود دارند که باید همگام و هماهنگ با استراتژیهای شرکت یا سازمان باشند. برخی از استراتژیهای وظیفه ای عبارتند از: استراتژی واحدهای عملیاتی یا تولیدی ، استراتژی واحد مالی ، استراتژی واحد تحقیق و توسعه، استراتژی واحد بازاریابی  که هرکدام از این استراتژیها زیرمجموعه های خود را دارند.

 استراتژیهای کلان

استراتژیهای هستند که فراتر از نقش یک سازمان را شامل می شوند. معمولاً سازمانهایی که ملی و فراملی فکر می کنند یا تعهدات اجتماعی برای خود قائل هستند از این دسته از استراتژیها استفاده می کنند. این نوع استراتژیها به دو دسته تقسیم بندی می شوند: 1- استراتژی برخورد با دولت که بیشتر در کشورهای درحال توسعه که دولتها نقش اصلی را در اقتصاد کشور دارند، مطرح می شود و در آن از الگوی چهارگانه تغییر ، پرهیز، همراهی، اتحاد  استفاده می گردد. 2- استراتژیهای ملی که در این زمینه، استراتژیهای  کاربر ، ارزش، کم نظیر، فصلی ، ارزش افزوده و صادرات مجدد، مطرح می باشند. (احمدی، همان: 104).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها