سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعریف شهر

شهر

شهر از دیدگاه سازمان ملل متحد کالبدی است برای فعالیتهای اجتماعی سازمان یافته که سه اصل مهم کالبد(طرح ساختمان- حصار- خیابان) فعالیتهای اجتماعی وسازمان یافتگی و روابط بین این سه را با هم بیان می کند. شهر کانون جمعیتی با اهمیتی است که به هدف یک زندگی، آمایش یافته باشد و این آمایش مبنای گرایش شهرنشینی را تشکیل می دهد و بخش قابل ملاحظه ای از جمعیت آن از طریق فعالیتهای غیرکشاورزی و یا کشاورزی به حیات خود ادامه می دهند(سهامی، 1374: 497). برای جغرافیدانان شهر قبل از هر چیز به معنای فضای جغرافیایی و در معنای اخص کلام، فضای شهری مطرح است. فضایی که سکونتگاههای متمرکز انسانی را در بطن خود جای داده است.برای جغرافیدان، شهر برحسب اشکال آگاهانه فضایی از طبیعت مفهوم پیدا می کند که به مقتضای تکنیک متداول زمان، انسانها آنرا در اختیار می گیرند(رضوانی،13:1374).

شهر فضای پویائی، رفت و آمد و حرکت انسانهاست و این فضا بایستی خود را با تکنیک دوران معاصر وسایل نقلیه سازگار کند.علاوه بر این، شهر فضای زیستی و سکونتی ویژه ای است، خانه های شهر فشرده و بیشتر در ارتفاع ساخته می شود و یکی از وجوه تمایز آن با روستا همین است.(فرید،37:1374) و مراد از شهر در برنامه ریزی شهری، مطالعه حوزه نفوذ شهر یعنی فضایی با رابطه متقابل بین شهر و محیط پیرامونش از نظر طبیعی، اقتصادی- اجتماعی است(شیعه،1380).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها