سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

تعاریف بسیار گوناگونی برای برنامه ریزی وجود دارد.گلاسون برنامه ریزی را گونه ای شیوه اندیشیدن درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی تعریف می کند و فالودی آنرا بکارگیری بخردانه دانش انسانها برای دستیابی به تصمیم هایی می داند که بنیان عمل انسانهاست(سیف الدینی،1383 :30و29). اما برنامه ریزی شهری را در تعریف کلی آن می توان یک فعالیت علمی و منطقی جهت رسیدن به هدفهای مورد توجه و تلاش جهت تامین رفاه شهرنشینان ، از طریق ایجاد محیطی بهتر،مساعدتر و موثر و دلپذیرتر تعریف کرد(شیعه،101،1382). درواقع برنامه ریزی شهری، به عنوان یک هنر و یک علم تقریباً حدود 6000 سال در حال تکامل بوده است.از دولت شهرهای آشوری تا احیای مجدد شهرهای مرکزی امروز، تکامل فکر و عمل بر اساس این عقیده بوده است که مردم می توانند شهرها را برنامه ریزی کنند.درواقع برنامه ریزی شهری با گسترش شهرهای پادشاهی، توسط سومریان آشوری شروع شد(سیف الدینی،همان: 101).

برنامه ریزی شهری عبارت است از ایجاد محیطی راحت تر، بهتر و آسان تر و موثرتر برای شهرنشینان(شیعه،1382: 9) و در واقع برنامه ریزی شهری بررسی رابطه متقابل انسان، عملکرد و فضاست.(رهنمائی،4:1379).

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها