سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نقشه پهنه بندي عرضي کاربري هاي عرضي زمين و شبکه هاي ارتباطي پيوسته روستا به شهر

نقشه پهنه بندي عرضي

نقشه پهنه بندي عرضي سيستمي از کاربري هاي عرضي زمين و شبکه هاي ارتباطي پيوسته روستا به شهر است. براي توضيح بيشتر، نقشه پهنه بندي عرضي روشي جهت درجه بندي و ترسيم پهنه بندي عرضي از وضعيت جغرافياي محل مي باشد. اين روش، مفاهيم پهنه بندي عرضي را در حد و مرزهاي دنياي واقعي، به صورت مجموعه اي از نقشه هاي محلي هم مرز بيان مي کند. پهنه بندي عرضي چهارچوبي مفيد براي نشان دادن سازمان رشد منطقه اي بوده، و به طور خاص نقشه پهنه بندي عرضي جهت پشتيباني و تنظيم فعاليت هاي غير منظمي که در راستاي اختيارات گسترده طرح جامع شهري و منطقه اي سنتي شکل گرفته اند، طراحي مي شود. پهنه بندي عرضي نظم دهنده در مفاهيم کد هوشمند شکل يافته است. اگر يک چنين طرح نظم دهنده اي مي توانست با استفاده از اختيار قانوني در پهنه سرزمين پذيرفته شود، يک روش درجه بندي ترسيمي جهت کد کردن عناصر نياز مي باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها