سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ابزارهاي رشد هوشمند شهری

ابزارهاي رشد هوشمند شهری

روش ها و ابزارهاي متعددي براي به مرحله اجرا درآوردن اصول و معيارهاي رشد هوشمند وجود داشته كه مورد استفاده دولت هاي محلي در ايالات متحده امريكا قرار مي گيرد. تعيين اينكه چه ابزارهايي بايد مورد استفاده قرار گيرند تنها با شناخت عميق از محدوده مورد مطالعه انجام پذير است. در اين بخش به طور خلاصه به اين روش ها و ابزارها اشاره خواهد شد.

گروهي از اين روش ها مربوط به مالكيت زمين، حقوق توسعه و حقوق اعطاي وام و تسهيلات بوده كه از طريق تعريف عناوين و حقوق توسعه، دولت ها مي توانند به سطوحي از كنترل توسعه در اين زمين ها برسند. در مقابل آن، ضوابط اخذ جرايم و هزينه ها بر حقوق مكتسبه هستند كه مفهوم اصلي آنها اخذ هزينه و يا تأمين مستقيم ارتقاي توسعه زمين به عنوان شرايط تصويب توسعه زمين است. بانك زمين و يا اتحاديه هاي خصوصي زمين، از ديگر روش هاي تملك زمين هستند كه به منظور ذخيره و يا خريد زمين براي استفاده هاي آتي صورت مي پذيرد؛ سيستم بانك زمين تضمين مي كند كه هرگونه توسعه زمين در آينده در راستاي اهداف دولت انجام گيرد. رويكرد ديگر به عنوان ابزارهاي رشد هوشمند، هدايت توسعه و مديريت رشد از طريق برنامه ريزي جامع و منطقه- بندي در سطوح مختلف است. برنامه ريزي براي رشد هوشمند هنگامي بيشترين موفقيت را كسب مي كند كه سطوح مختلف دولت بتوانند با يكديگر كار كرده و راه حل ها و سياست هايي را براي حل مسائلي كه در خلال فرايند رشد هوشمند ايجاد مي شوند، ارائه نمايند. سياست هاي مرتبط با مديريت رشد، مانند محدوده هاي رشد شهري و مرز اين محدوده ها نيز به عنوان ابزارهاي رشد هوشمند نام برده مي شوند. علاوه بر آنها، ابزارهايي نيز به عنوان كنترل نرخ رشد وجود دارند. در نهايت، مي توان از برنامه هاي انگيزشي و يا سياست هاي تشويقي نيز به عنوان تسهيل كننده رشد هوشمند ياد كرد، كه عوامل توسعه را براي توسعه در راستاي دستيابي به اصول رشد هوشمند ترغيب مي نمايد.

مجموعه اين ابزارها و روش ها به طور پراكنده و با توجه به ويژگي ها و هويت محدوده هدف، از طريق تهيه كد (آيين نامه) ارائه مي شود. انجمن برنامه ريزي امريكا، تمامي مدل هاي كددهي رشد هوشمند كه توسط مراكز دولتي و خصوصي طراحي شده را طي تحقيقي گردآوري و آنها را به سه دسته كلي تقسيم بندي كرده است:

– كدهاي جامع: موضوعاتي كه به صورت مدون به عنوان كد سازماندهي شده و مجموعه وسيعي از مقررات كاربري زمين را نظير منطقه بندي و تفكيك شامل مي شود.

– كدهاي موضوعي: مدل هايي كه بر موضوعات منفرد و يا تركيبي از چند موضوع تأكيد دارند: مانند مسكن قابل تأمين، استانداردهاي طراحي دسترسي، هزينه تأثير و … .

– موضوعات مرتبط: نمونه هايي مانند كتاب راهنماي قوانين رشد هوشمند كه به عنوان نمونه قوانين برنامه ريزي و منطقه بندي آن شامل حداقل مفاهيم مورد نياز براي طيف گسترده اي از مقررات توسعه زمين است(APA,2005:3-1).

کلیدواژه : رشد هوشمند شهری؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها