سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استراتژي هاي رشد هوشمند شهری

استراتژي هاي رشد هوشمند

رشد هوشمند با توجه به حوزه هاي عمل تفاوتي که دارد مجموعه اي از استراتژي ها و راهکارهاي بلندمدت را در راستاي تحقق اهداف خود در دستور کار قرار مي دهد. عمده اين  استراتژي ها را با توجه به حوزه هاي عمل رشد هوشمند مي توان شش بخش تقسيم کند:

  1. استراتژي هاي حمل و نقل:

– توسعه حمل و نقل محور مبتني بر نزديکي محلات و مراکز جمعيتي به ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي

– طراحي و تامين مسيرهاي پياده و حرکت دوچرخه

– آرام کردن جريان ترافيک

– تغيير شيوه هاي متداول منطقه بندي و جدايگزيني عملکردي

– ايجاد دامنه اي از سيستم هاي حمل و نقل که در آن انواع گزينه هاي حمل و نقل جهت بهبود وضعيت حرکت مردم با کمترين هزينه تأمين شده است.

– طراحي و تامين انواع پارکينگ هاي عمومي

 

  1. استراتژي هاي بخش طراحي:

– طراحي و تامين خيابان ها و مسيرهاي پياده

– طراحي خطوط دوچرخه و مسيرهاي پياده

– طراحي چشم انداز هاي شهري

– توجه به مکان و شيوه طراحي ساختمان

– تأمين فضاهاي عمومي

– طراحي و تأمين پارکينگ ها

 

  1. استراتژي هاي توسعه:

– هدايت توسعه مبتني بر حمل و نقل عمومي

– توسعه با کاربري هاي مختلط

– توسعه فشرده شهري

– حفظ خطوط مرزهاي شهري (اراضي گرين فيلد)

– توسعه دروني شهر

– ايجاد انواع پارك هاي شهري، محله اي و مسيرهاي سبز (Green ways)

– تغيير رويکردهاي منطقه بندي و جدايگزيني عملکردي

– توسعه مجدد در اراضي براون فيلد

– انتقال مزاياي حاصل از توسعه به انواع طبقات اجتماعي (جلوگيري از انحصار اين مزايا در طبقاتي محدود)

 

  1. استراتژي هاي حفاظت از فضاهاي طبيعي و باز:

– حفاظت از تالاب ها

– ايجاد انواع پارك هاي شهري، محله اي و مسيرهاي سبز (Green ways)

– بهره مندي از مزاياي حفاظت محيط زيست

– تغيير شيوه هاي متداول منطقه بندي و جدايگزيني عملکردي

– انتقال مزاياي حاصل از توسعه به همه گروه هاي اجتماعي

– توافق با مالکان در واگذاري اراضي معوض به آنها براي تملک زمين براي خدمات عمومي

– حفاظت از اراضي کشاورزي اطراف شهرها

– حفظ شيب طبيعي معابر

– مديريت آبخيزداري و حفاظت از منابع آبي

– زهکشي آب هاي بلااستفاده سطحي و تصفيه آن ها

– مديريت و حفاظت از آب هاي زير زميني

– حفاظت از جنگل ها

– مديريت و کنترل آلودگي هاي صوتي

– حفظ تنوع زيستي و انواع گونه هاي مسکن

– انجام توافقنامه هاي منطقه اي

 

  1. استراتژي هاي خلق فضاهاي عمومي:

– ايجاد انواع پارك هاي شهري، محله اي و مسيرهاي سبز (Green ways)

– تغيير شيوه هاي متداول منطقه بندي و جدايگزيني عملکردي

– جنگلداري شهري و محوطه سازي به صورت فضاهاي سبز (ايجاد جنگل هاي شهري)

– طراحي انواع چشم اندازها

– بهره مندي از مزاياي حفاظت محيط زيست

 

  1. استراتژي هاي محلات شهري

– ايجاد انواع پارك هاي شهري، محله اي و مسيرهاي سبز(Green ways)

– تغيير شيوه هاي متداول منطقه بندي و جدايي گزيني عملکردي

– توسعه مجدد در اراضي براون فيلد

– جنگل داري شهري و محوطه سازي به صورت فضاهاي سبز (ايجاد جنگل هاي شهري)

– طراحي انواع چشم اندازهاي شهري

– تأمين و طراحي پارکينگ در محلات

– اجراي توافقنامه هاي منطقه اي(smart growth strategies, cited from: www.smartgrowthgateway.org. 2010).  

 

براي به اجرا درآوردن رشد هوشمند و چشم انداز آن، اقدامات لازم بايد توسط بخش خصوصي انجام گيرد. در صورتي كه به سرمايه گذاران، بانكداران، عاملان توسعه، سازنده ها و … سود رساني نشود، پروژه هاي رشد هوشمند معدودي اجرا خواهد شد. دولت هم مي تواند موانع توسعه سودآور هوشمندانه را كاهش دهد. رشد و توسعه در صورتي مي تواند مطلوب باشد كه به نيازهاي اجتماع پاسخ دهد. يكي از اجزاي رشد هوشمند اطمينان از مداخله زود هنگام و مداوم تمام گروه هاي     ذي نفع و ذي نفوذ بر اساس شناسايي نيازها و ملاحظات خاص است.

کلیدواژه : رشد هوشمند شهری؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها