سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جايگاه رشد هوشمند و رشد پراکنده در مقايسه با هم

جايگاه رشد هوشمند و رشد پراکنده در مقايسه با هم

در مجموع رشد هوشمند سعي کرده است تا در ابعاد مختلف حيات شهري رويکردي پايدار را پيش بگيرد و در مقام مقايسه در نقطه مقابل رشد پراکنده شهر حرکت کند. برهمين اساس مي توان ويژگي هاي مختلف رشد هوشمند و پراکنده شهري را به شکل زير باهم مقايسه کرد.

 

جدول  مقايسه ويژگي هاي رشد هوشمند و پراکنده

شاخص ها    رشد پراکنده (Sprawl growth) رشد هوشمند (Smart growth)
تراکم تراکم پايين، فعاليت هاي پراکنده تراکم بالا  فعاليت هاي خوشه اي
الگوي رشد توسعه پيراموني شهري توسعه دروني اراضي براون فيلد
کاربري اراضي زمين هاي تک کاربري، کاربري هاي از هم جدا شده اختلاط کاربري ها
مقياس  مقياس بزرگ با بلوك هاي بزرگتر و راه  هاي عريض تر، توجه کمتر به جزئيات چرا که مردم غالبا چشم اندازهاي دورتر را با اتومبيل تجربه مي کنند. مقياس به شکل انساني ، بلوک هاي ساختماني کوچک، توجه بيشتر به جزئيات چراکه مردم چشم انداز هاي نزديک را به شکل پياده تجربه        مي کنند.
خدمات عمومي به شکل منطقه اي، تثبيت شده و بزرگ. نيازمند دسترسي با اتومبيل هستند. به شکل محلي، توزيع شده، کوچک
حمل و نقل حمل و نقل اتومبيل محور و الگوهاي کاربري زمين نيز به شکل ضعيفي براي حمل و نقل پياده و دوچرخه مناسب هستند حمل و نقل چند شکلي (متنوع) که در آن کاربري زمين حمل و نقل از حرکت پياده، دوچرخه و حمل و نقل عمومي حمايت مي کند.
پيوستگي شبکه راه هاي سلسله مراتبي با تعداد زيادي از راه ها و گردشگاه هاي غير متصل که در آن سفر بدون اتومبيل مشکل است.

 

بزرگراه ها ، پياده روها و مسيرهاي به هم پيوسته امکان سفرهاي مستقيم (اجتناب از سفرهاي غير ضروري) با اتومبيل و يا روش هاي ديگر را فراهم مي کند.
طراحي خيابان خيابان ها براي به حداکثر رساندن سرعت و حجم حرکت وسايل نقليه موتوري طراحي شده اند. خيابان ها براي هماهنگ کردن انواع مختلفي از فعاليت ها طراحي شده اند، ترافيک شکلي آرام دارد.
فرآيند برنامه ريزي بدون برنامه ريزي و حداقل هماهنگي بين حوزه هاي قدرت (تصميم گيري) و ذينفعان (سهامداران) برنامه ريزي و هماهنگي بين حوزه هاي قدرت (تصميم گيري) و ذينفعان (سهامداران)
فضاهاي عمومي تاکيد بر قلمرو خصوصي (حياط منزل، مراکز خريد، جوامع بسته، کلوپ هاي خصوصي)

 

تاکيد بر نواحي عمومي(خيابان ها، مناطق عابر پياده، پارک هاي عمومي، تسهيلات عمومي)

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها