سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رشد هوشمند شهری؛

   رشد هوشمند شهری

رشد هوشمند اصطلاحي است قابل انعطاف و در عين حال گسترده که حجم بسياري از معاني و مفاهيم جديد را که در تلاش براي بهبود برنامه ريزي شهري است؛ در بر مي گيرد. همين امر ارائه تعريفي مشخص توسط مراجع خاص و معتبر را ضروري مي سازد. خوشبختانه تاکنون در رابطه با رشد هوشمند مرجع اصلي يعني انجمن برنامه ريزي آمريکا (EPA) و آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا (APA) تعاريف خود را ارائه کرده اند.

  1. انجمن برنامه ريزي آمريکا رشد هوشمند را چنين تعريف مي کند: “رشد هوشمند” به معني استفاده از برنامه ريزي جامعي است براي:

– هدايت، طراحي، توسعه تجديد حيات و ساختن جامعه اي براي همه کساني که يک حس خاصي از تعلق به مکان و جامعه در خود دارند.

– حفاظت و بالا بردن توان هاي منابع طبيعي و فرهنگي جامعه

– توزيع مناسب هزينه و منافع حاصل از توسعه

– توسعه انواع حمل و نقل

– فراهم کردن حق انتخاب شغل و مسکن در يک شيوه مالي مناسب

– اعمال ملاحظات منطقه اي توسعه پايدار بر روي اقدامات جغرافياي کوتاه مدت رو به تزايد

– ارتقاي بهداشت عمومي و سلامت اجتماعي (Smart growth definition, cited from: www.apa.gov. 2002) .

 

  1. آژانس حفاظت محيط زيست آمريکا (APA) رشد هوشمند را به شکل زير تعريف مي کند: «رشد هوشمند طيف گسترده اي از استراتژي هاي توسعه و زيست محيطي است که به حفاظت از محيط- زيست پيرامون و ايجاد جامعه اي جذاب تر با اقتصادي قوي تر و تنوع اجتماعي بيشتر کمک مي کند (Smart growth definition, cited from: www.apa.gov. 2007).
  2. رشد هوشمند اصطلاحي رايج براي يکپارچه سازي سيستم حمل و نقل و کاربري اراضي دانست که از توسعه دروني شهر و کاربري هاي مختلط در مناطق شهري حمايت کرده و در تقابل با توسعه پراکنده و اتومبيل محور شهر قرار مي گيرد (قرباني، 1387: 165).
  3. بر طبق تعريفBurchell در سال 1998 رشد هوشمند فرآيندي است که پنج فعاليت اصلي را دربر مي گيرد: 1. کنترل رشد شهر به سمت بيرون  2. تلاش و تشويق براي برگرداندن رشد شهر از بيرون به سمت داخل شهر  3. تلاش طراحان شهري براي کمک به احياي کارکرد واحدهاي همسايگي  4. حفاظت از سرمايه ها و منابع طبيعي و  5. ساماندهي مجدد سيستم حمل و نقل براي کاهش وابستگي به اتومبيل و حرکت سواره (Center of urban policy research,2003: 3).
  4. بر طبق تعريف “آژانس حفاظت از محيط زيست اروپا” در سال 2001، رشد هوشمند: توسعه اي در خدمت اقتصاد، اجتماعات محلي و محيط زيست است که مي تواند از طريق کاهش انتشار آلاينده هاي خودروها، بهبود کيفيت آب، استفاه مجدد از اراضي آلوده شده توسط استفاده کنندگان قبلي؛ به دستيابي به استانداردهاي زيست محيطي کمک کند (Smart growth definition, cited from: www.apa.gov. 2007).
  5. “سازمان ملي رشد هوشمند آمريکا” در تعريف رشد هوشمند مي گويد: رشد هوشمند راهي برتر براي ساخت و حفظ شهرها و شهرك هايمان است. رشد هوشمند به معني ساختن جوامع شهري، روستايي و حومه ايي مبتني بر انواع سيستم حمل و نقل و خانه سازي در نزديکي محل کار فروشگاه و مدارس است. اين رويکرد از اقتصاد محلي حمايت کرده و محيط زيست را نيز حفظ مي کند (what is smart growth?, cited from: www.smartgrowthamerica.org. 2011).

با عنايت به گسترده و جامع بودن اصطلاح رشد هوشمند که طيف گسترده اي از مفاهيم و اقدامات را در رابطه با کنترل رشد شهرها و بهبود وضعيت آن ها؛ دربر مي گيرد. مي توان تعريف  Burchell از رشد  هوشمند را به عنوان تعريفي جامع؛ مبناي تحقيق حاضر بوده است: 1. کنترل رشد شهر به سمت بيرون 2. تلاش و تشويق براي برگرداندن رشد شهر از بيرون به سمت داخل شهر 3. تلاش طراحان شهري براي کمک به احياي کارکرد واحدهاي همسايگي  4. حفاظت از سرمايه ها و منابع طبيعي و  5. ساماندهي مجدد سيستم حمل و نقل براي کاهش وابستگي به اتومبيل و حرکت سواره.

کلیدواژه : رشد هوشمند شهری؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها