سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اهداف توسعه­ درونزا در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی

اهداف توسعه­ درونزا

توسعه­ درونزا در زمينه ­ي اجراي پروژه هاي توسعه­ دارای اهداف متعددی است، كه به طور كلي مي توان آنها را در چهار محور عمده خلاصه كرد:

اهداف توسعه­ درونزا

– حوزه محيطي

از جمله هدف هاي توسعه درونزا در حوزه ­ي زيست محيطي، حفاظت از اراضي باز كشاورزي و جنگل، از طريق كاهش فشار توسعه بر روي زمين ها و اراضي سبز پيراموني است و در واقع توسعه ي  درونزا مي تواند بهترين شيوه براي حفظ فضاي باز پيراموني شهر به شمار مي آيد از طرف ديگر توسعه ي  درونزا مي تواند در كاهش سفرهاي روزانه و همچنين صرفه جويي در انرژي نيز از طريق حذف رفت وآمدهاي بيش از اندازه بسيار مؤثر باشد. (Gardiner, 1999: 22).

– حوزه اقتصادي

اهداف توسعه ي  درونزا در محور اقتصادي عمدتاً با مباحث مربوط به مهندسي ارزش مرتبط است. مهم ترين اهداف در مهندسي ارزش افزايش ميزان مطلوبيت نهايي خدمات نسبت به تسهيلات و افزايش ميزان سوددهي در بازار رقابتي است. در توسعه ي  درونزا نيز با ارتقاي توسعه ي  فشرده و افزايش تراكم، ضمن كاهش هزينه هاي توسعه زيرساختي و افزايش ماليات و عوارض دريافتي به وسيله نوسازي و بهسازي اراضي خالي و باير درون شهري و ارتقاي ارزش افزوده آنها و همچنين بالا بردن كارآيي اراضي، هدف عمدتاً افزايش مطلوبيت نهايي خدمات به تسهيلات و افزايش ميزان سوددهي است (Rafiyan, 2007: 4).

– حوزه كالبدي

از جمله مهم ترين اهدافي كه سياست هاي توسعه ي  درونزا در حوزه كالبدي دنبال مي كنند، حفاظت از بناهاي تاريخي، توسعه عناصر حمايتي حمل ونقل عمومي و انواع ديگر گزينه هاي حمل و نقل، سازگاري توسعه با محله ها يا واحدهاي همسايگي موجود و مناطق تجاري و در نهايت ارتقاي كيفيات زيست و سكونت شهري است.

– حوزه اجتماعي

در چند سال اخير، يكي از مهم ترين مشكلات در حوزه هاي شهري، رشد گسترده­ي شهري و افزايش قيمت مسكن بوده است، كه خارج از توان مالي بسياري از خانواده هاي كم درآمد و ناتوان است. در توسعه ي  درونزاي مسكوني به اين مشكل شهري توجه مي شود و با سياست هاي توسعه ي  هوشمند از آن حمايت مي كند  (Sacremento City Council Res, 2002:1-3). تأمين مسكن در حد استطاعت براي اقشار كم درآمد از مهم ترين اهداف توسعه­ درونزا در حوزه هاي اجتماعي است. افزون بر اينها مي توان ارتقاي هويت شهري و احياي بافت قديم در شهرها را از جمله ديگر محورهاي مهم و درخور توجه توسعه ي  درونزا برشمرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها