سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استانداردها و معیارهای احداث مراکز درمانی جهت مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی در GIS

استانداردها و معیارهای احداث مراکز درمانی جهت مکان یابی مراکز بهداشتی درمانی در GIS

تاسیسات درمانی از نظر نوع و خصوصیاتی که دارند، خود به خود دارای استانداردهایی نیز می باشند. ولی این استانداردها در ارتباط با شهر های مختلف و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت می باشد. یکی از کاربری های مهم شهری، فضای اختصاص یافته به خدمات بهداشتی و درمانی است.در بعضی از کشورها مساحت لازم برای بیمارستان ، در مقابل هر تخت بیمارستان 100 تا 200 مترمربع است(18)؛ و حداقل جمعیت تحت پوشش بیمارستان در مقیاس منطقه برابر با 10000 خانوار و حداکثر جمعیت برابر با 13000 خانوار می باشد(19). این در حالی است که در بیشتر کشورهای جهان، در مقابل هر 45000 تا 50000 نفر سکنه شهر ، یک بیمارستان در نظر گرفته می شود(16). همچنین ، گاهی در مقابل هر 1000 نفر ساکن شهری ،9 تا 10 تخت بیمارستان پیش بینی می گردد (18). شعاع دسترسی برای بیمارستان در برخی منابع 1  – 5/1 کیلومتر و برخی منابع دیگر 2 کیلومتر می باشد.در تعیین استاندارد بیمارستان باید مطمئن شد، که سطح کیفیت،رضایت مراجعه کنندگان و بیماران را منعکس می کند. استانداردها در تولید بیمارستان ها دخالت دارند و نتیجه کارهای بهداشتی- درمانی انجام شده را مورد ارزیابی قرار می دهد(16).

در انتخاب مکان مناسب برای یک مرکز خدمات درمانی جدید و همچنین توزیع الگوی فضایی خدماتی، آنچه حائز اهمیت می باشد، مساله تعادل و تساوی و یا به عبارتی برقرار عدالت می باشد(20). تصمیم گیری برای مکان یابی مراکز خدمات درمانی نه تنها از نظر نحوه ارائه خدمات، تحمیل هزینه، زحمات دسترسی،استفاده کنندگان حائز اهمیت است، بلکه خود در توسعه الگوی شهر و تعیین الگوی توسعه مکانی تقاضا برای سکونت و اقامت در شهر تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. لذا می توان از آن به عنوان ابزاری برای کنترل توزیع فضایی جمعیت و امکانات در شهر و کاهش تمرکز استفاده کرد (5).

مکان یابی بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی

 تعیین معیارها و سرانه ها در برنامه ریزی مراکز بهداشتی درمانی (بیمارستان)

یکی از کاربری های مهم شهری فضاهای اختصاص یافته به خدمات بهداشتی و درمانی(بیمارستان) است. این خدمات امروزه به عنوان یکی از زیرساختهای شهری جهت توسعه نواحی مطرح است.(رضویان،150:1381) بنابراین مشخص نمودن معیارها و سرانه های مربوط به این نوع کاربری شهری، همجواریها، ضوابط مکانیابی اهمیت دارد.

جدول 1-معیارهای بیمارستانی در مقیاس منطقه

عنوان مشخصات بر اساس معیارهای عمومی
جمعیت سرویس دهنده -حداقل 10000خانوار

-حداکثر  خانوار14000

-جمعیت زیر پوشش با ظرفیت متوسط 300 تختخواب 10000خانوار

شعاع دسترسی -فاصله تا محلات مسکونی 5/1-1 کیلومتر
سرانه و فضای مورد نیاز -سطح مورد نیاز برای هر تخت حداقل 50 متر مربع و به طور کل به ازای هر 1000 نفر 370 متر مربع و 73/1 تخت بیمارستانی لازم است.

-به ازای هر 100 تخت حداقل 10 هزار متر مربع و به ازای هر تخت اضافی از 150 تخت به بالا 50 متر مربع اضافه شود.

-حداقل تفکیکی برای بیمارستان 25 هزار متر مربع می باشد.

نوع ارتباطات -بر خیابانهای شریانی درجه 1 قرار گیرد
موقعیت معمول -نزدیک مرکز منطقه شهری قرار گیرد
ضوابط طراحی -حداقل 25% از سطح کل قطعه زمین به فضای سبز مخصوص بیماران باید اختصاص یابد.

-حداکثر فاصله تا محلات مسکونی 2 کیلومتر

-حداقل فاصله از کارگاههای صنعتی مزاحم یک کیلومتر

-پیش بینی یک محل توقف به ازای هر 10 تخت بیمارستانی الزامی است.

-در محل های تولید سر و صدا نباشد.

-در اراضی مسطح ساخته شود.

اولویت سازگاری -همجواری با کاربری های مرکز منطقه

-همجواری با فضای سبز منطقه ای

-نزدیکی به ایستگاه آتش نشانی

(همان،31)

 

جدول شماره 2-4- استاندارد های سرانه خدمات بهداشتی درمانی برای ایران

ردیف نوع مرکز بهداشتی – درمانی سرانه(متر مربع)
1 بيمارستان 15/0 متر مربع
2 درمانگاه    15/0 متر مربع
3 مركز اورژانس 15/0 متر مربع
4 مجتمع هاي پزشكي 1/0 متر مربع
5 مركز بهداشت 05/0 متر مربع
6 داروخانه 02/0 متر مربع

(رضویان،152:1381)

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها