سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نظریه شکل خوب شهر در شهرسازی از کوین لینچ جهت بیان و ارائه خصوصیات عملکردی شهر

نظریه شکل خوب شهر

نظریه شکل خوب شهر برای اولین بار توسط کوین لینچ، جهت بیان و ارائه خصوصیات عملکردی شهر بیان گردید. به طوری که وی با استناد به شکل فضایی شهر عملکردهای مشخصه شهری را اندازه گیری و تعریف نمود.

در ابتدا لازم به ذکر است که تدوین “استانداردها”ی عملکردی برای شهرها کاری عبث و بیهوده است. اظهار اینکه جمعیت مطلوب شهری بایستی 5040 باشد یا تراکم مطلوب 12 خانوار در اکر و یا درجه حرارت مطلوب 68 درجه فارنهایت می باشد. اظهاراتی بوده اند که به مرور زمان اعتبار خود را از دست داده اند. بنابراین تعیین شکل خوب شهری با داده های استاندارد و کمی غیر اصولی بوده و لازم است برای تعیین ابعاد عملکردی شکل خوب شهر از داده های کیفی بهره گیریم.

کوین لینچ

کوین لینچ از جمله افرادی بود که این ایده را به کار گرفت و با ارایه داده های کیفی (بیشتر یا کمتر) توانست شکل خوب شهری را تحلیل نماید. شهر خوب، شهری است که در آن تداوم اکولوژی، ضمن تحقق تغییر پیش رونده حاصل گردد. حسن اساسی به مفهوم پیشرفت مستمر افراد، گروه های کوچک و فرهنگ آنهاست. یعنی فرایند پیچیده تر شدن، ارتباط غنی تر، شایسته تر، کسب و بهره برداری از توانایی های جدید علمی، احساسی، اجتماعی و کالبدی.

محور عملکردی تعیین شکل خوب شهری

بنابراین، کوین لینچ با فرض این دیدگاه کلی، 7 محور عملکردی زیر را برای تعیین شکل خوب شهری پیشنهاد نمود:

  • سرزندگی: یعنی اینکه تا چه اندازه ای شهر حامی عملکردهای حیاتی، نیازهای بیولوژیکی و توانایی های انسانی بوده و از همه مهمتر چگونه بقاء همه موجودات را ممکن می سازد.
  • معنی داری: یعنی اینکه شهر تا چه اندازه می تواند بوضوح درک شده، از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد و ساکنین آن، آن را در زمان و مکان به تجسم در آورند.
  • تناسب: یعنی اینکه شکل و ظرفیت فضاها، معابر و تجهیزات شهری تا چه اندازه با الگو و کمیت فعالیت هایی که مردم به طور عادی به آن اشتغال دارند منطبق است.
  • دسترسی: توانایی دسترسی به سایر افراد، فعالیتها، منابع، خدمات، اطلاعات و یا اماکن، شامل کمیت و تنوع عناصری که می توان به آنها دسترسی پیدا کرد.
  • نظارت و اختیار: یعنی اینکه استفاده و دسترسی به فضاها و فعالیت ها، و ایجاد، تعمیر، اصلاح و مدیریت آنها تا چه اندازه توسط کسانی که از آن استفاده می کنند، صورت می گیرد.
  • کارایی: به مفهوم هزینه ایجاد و نگهداری شهر در هر سطح موردنظر از محورهای محیطی فوق، بر اساس هر چیز با ارزش دیگر.
  • عدالت: به معنی چگونگی توزیع سود و زیان محیطی بین افراد طبق اصول خاصی نظیر برابری، نیاز، ارزش ذاتی، قدرت پرداخت، تلاش، کمک بالقوه و یا قدرت. (لینچ، 1387: 153).

محورهای عملکردی بر شکل فضایی

شکل 1- محورهای عملکردی بر شکل فضایی

انواع الگوهای شبکه راهها و دسترسی ها

شکل 2- انواع الگوهای شبکه راهها و دسترسی ها

 

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها