سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شبکه شهری و سازمان فضایی

شبکه شهری[1]

منظور از سیستم یا شبکه شهری به مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار سکونتگاه های شهری یک ناحیه و منطقه را به صورت یک نظام شهری در می آورند اطلاق می شود (نوکس، مارستون[2]،2001: 418). یک قلمرو جغرافیایی در تلفیقی از حقایق طبیعی، شبکه ای از جوامع انسانی را در بردارد که در آن میان، مراکز شهری در هاله ای از جوامع کوچکتر از خود (روستا، بازار، منازل مسکونی و …) توزیع فضایی خاصی را به صورت حلقه های زنجیره ای بهم پیوسته نشان می دهد که اصطلاحا “شبکه شهری” خوانده می شود (نظریان، 1389: 184).

شبکه شهری به مجموعه ایی از شهرها گفته می شود که از فضای جغرافیایی نواحی مانند؛حلقه های زنجیر به هم پیوسته شکل گرفته اند و به علت رشد ناهماهنگ ، پرتو افشانی متفاوتی روی ناحیه دارند. داگلاس معتقد است با ایجاد شبکه محلی از روستاها، شهرک ها شهرها، توجه یکسانی به مسائ اجتماعی اقتصادی صورت می گیرد(سلمانی دیگران، 1389،77)

شبکه های شهری ، الگوی روابط متقابلی را نشان می دهد که بین سکونتگاه های شهری و تهیه ساختار هایی برای فعالیت های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و دیگر فعالیت ها حاکم است. بنابراین این مفهوم ، مفهومی وسیع و جامع است که از طريق نقطه نظرات مختلف و رشته های آکادمیکی نظیر جامعه شناسی ، جغرافيا و انسان شناسی معرفی شده است . روابطی که شبکه شیری را تشکیل می دهند بطور معمول شامل تبادلات برخی منابع است ، اما تنوع زیادی در اشکال ویژه کارکردهای این روابط وجود دارد – روابط شی که سپری ممکن است شامل تبادلات اشكال موادی اطلاعاتی و انسانی باشد ، مانند مهاجرت ، کالاها و … چنین تبادلانی ممکن است به کار کردهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی خدمات بدهند . پژوهش در این عرصه به سه طبقه عمومی مبتنی بر سطح با واحد تجزیه و تحليل تقدیم می شود، که عبارت است از : که شیری در سطح میکرو ( شبکه های بین ماددیت ها یا نهادها در یک شیر ) ، شبکه شهری ماکرو ( شبکه های بین شهرها ) (۲۰۱۱ ,Neal).

شبکه شهری

 شبکه شهری و سازمان فضایی

شبکه شهری و سازمان فضایی بطور تاریخی مفهوم چند مر کزیی ، ان تمام فضایی و شبکه های شهری باید با دو عامل مرتبط باشد : جریان اصلی برنامه ریزی در سازمان فضایی سیستم های شهری ، بطوریکه آن بتواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران با توجه به سطوح مناسب برنامه ریزی فضایی و دولت ارائه بکند. کارهای تجزیه و تحلیل شده قبلی در زمینه ساختارهای فضایی که در تئوری مکان مرکزی و پژوهش السدید، اسم های شهری یافت می شود (۱۹۷۵ ,Bouire and Sinusions) با توجه به این مفاهيم ، فتدان سلسله مراتب با توجه به اهمیت مراکز بزرگ در دید، اتم های شهری ، اهمیت چند مرکزیتی را تعیین می کند (۲۰۰۱ ,McMillan). جون بسیاری از یاد برای توسعه چند مرکزیتی مبنی بر روابط کار کردی بین مراکز با توجه به حرکات فیزیکی کالا ، مردم و اطلاعات است. بنظر می رسد ایده مناطق جند مرکزی کارکردی اغلب مفید باشد، همچنین این ایده نشان می دهد که منطقه جند مرکزي کار کردم و شکل شناختی می تواند بصورت نظری با یکدیگر ارتباط داشته باشند، زیرا هر دو آنها ریشه در تئوری مکان مرکزی و ادبیات سیستم های شیری دارند و هر دو می توانند با استفاده از رگریت تای “مرتبه – اندازه و یا شاخت های نخست شپری ارزیابی و مقایان بشوند. جنبه دیگر اهمیت شبکه های شهری درجه یکپارچگی فضای اش است . در صورتی که رتبه بندی ها در مناطقی که دارای چند مرکزیتی کارکردی در سیستم های شیری هند مستند بوسیله جهت گیری روابط بان تعیین می شود ، درجه یکپارچگی فضای این میدانستنی ها بوسیله میزان ارتباط کار کردی مراکزشان با یکدیگر تعیین می شود (۲۰۰۷,Green)

[1]– Urban Network

3- Knox and Marston

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها