سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربرد GIS در حوزه علوم کشاورزی

کاربرد GIS در حوزه علوم کشاورزی

کاربرد GIS در حوزه علوم کشاورزی

کارکردهای کشاورزی

 1. کشاورزی دقیق: برداشت بیشتر در هر هکتار با هزینه کمتری برای کود با استفاده از کشاورزی دقیق و نرم افزارهای کاربردی (نحوه افزایش بهره وری مزرعه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی)
 2. کنترل بیماری و آفات: مبارزه با گسترش آفات از طریق شناسایی مناطق مداخله حساس و مداخلات کنترلی، هدفمند و کارآمد.
 3. بررسی رشد محصول به صورت آنی: حرکت به سمت نظارت بر محصول به صورت آنی و پاسخ های هدفمند و خودکار با هواپیماهای بدون سرنشین و سنسورهای دقیق آبیاری.
 4. امنیت مواد غذایی: حفاظت از جمعیت ناامن مواد غذایی با بررسی علل اساسی از طریق داده های ماهواره ای جمع آوری شده از طریق موبایل و سیستم اطلاعات جغرافیایی.
 5. عملکرد در ماشین الات و دستگاه ها: ذخیره سازی مختصات جغرافیایی ماشین آلات کشاورزی در یک مزرعه برای مدیریت مکانی ترددها و بررسی هزینه ها برای عملیات میدانی و میزان بهره وری ماشین آلات.
 6. پیش بینی تقاضای غذا در آینده: تشخیص تقاضای مواد غذایی در آینده و برنامه ریزی برای برآوردن نیازهای یک جمعیت رو به رشد و مرفه.

 1. برآورد طول دوره رشد: برآورده کردن نیازهای تبخیر و تعرق کامل محصولات زراعی و میزان بارش به علاوه ذخیره رطوبت در خاک و مدلسازی تبخیر و تعرق احتمالی گیاهان و یا محصولات کشاورزی.
 2. قابلیت کشاورزی: طبقه بندی پتانسیل های مختلف برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در هر سرزمین با استفاده از موجودی سرزمین هر کشور.
 3. مدیریت بر کشاورزی ارگانیک: مدیریت منابع مختلف داده برای مجوزهای کشاورزی ارگانیک از جمله تاریخ خاک ورزی ، ورودی مزارع، چرخش محصولات زراعی و اقدامات مدیریت آفات به صورت میدانی.
 4. محاسبات اثرات فرسایش و بهره وری: اولویت بندی اجرای برنامه های حفاظت از محصولات زراعی از طریق “شبیه سازی مدل از دست دادن خاک، از دست دادن مواد مغذی و تغییر ات در خاک مرتبط با تولید محصولات زراعی”.
 5. مدل جذب محصول: شبیه سازی فرآیندهای خاک، آب و زراعت برای درک بهتر بهره وری و نظارت بر محصول با استفاده از ابزار مدل جذب محصول با استفاده از نرم افزار GRASS GIS
 6. مدیریت منابع آبی منطقه مورد نظر: تعادل نسبت برداشت محلی (تقاضا) بر روی منابع آب موجود (تأمین).
 7. آینده نگری زمین های کشاورزی: ترسیم روند تاریخی و آینده کشاورزی.
 8. تهیه نقشه گرسنگی: افزایش آگاهی در مورد گرسنگی جهانی و مکان هایی که نیاز به مواد غذایی دارند.
 9. بهره وری محصول: کالیبراسیون بهره وری محصولات زراعی با استفاده از شاخص هایی مانند NDVI برای برآورد بهره وری کلی محصول.

 1. مدیریت مرتع پرورش احشام: جمع آوری انواع خاک ها، خطوط حصار، جاده ها و داده های دیگر برای مدیریت بهتر با کمک گزارش ها و نقشه های معنی دارتر.
 2. آلودگی کشاورزی: تعیین میزان تأثیرات جوی و محیطی ناشی از اثر آلودگی کشاورزی.
 3. آبیاری: بررسی زیرساخت های آبیاری برای تصمیم گیری های مدیریت زمین چراکه بیش از دو سوم برداشت آب شیرین جهان برای آبیاری محصولات زراعی است.
 4. تعیین رطوبت خاک: شبیه سازی شرایط رطوبت خاک در مناطق زراعی با در نظر گرفتن تبخیر و تعرق، بارندگی، رواناب و سایر عوامل.
 5. خشکسالی: تحلیل توزیع مکانی میزان بارش و اطلاعات سنسورهایی مانندSMAP ، SMOS و SAR تأثیر خشکسالی را به حداقل می رساند.
 6. پیش بینی محصول: پیش بینی عملکرد محصول با استفاده از NDVI، آب و هوا، رطوبت خاک، انواع خاک و سایر پارامترها.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها