سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شکل شهر و و ضوابط مورد نیاز جهت برداشت و تحلیل شکل شهر از دیدگاه لینچ ورادوین

شکل شهر[1]

شکل شهر عبارتست از نظم فضایی افراد، کالاها و اطلاعات و خصوصیات فیزیکی که فضا را متناسب با آن فعالیت ها تغییر می دهند (لینچ، 1387: 457) به بیانی دیگر، شکل شهر شامل محیط ساخته شده (توزیع فیزیکی خانه ها، کارخانجات، مغازه ها، خانه های اداری، پارک ها و غیره) و فعالیت هایی که در درون این محیط اتفاق می افتد (خدمات خرده فروشی و یا تفریحی) و همچنین رابطه متقابل بین فعالیت هایی که از نظر فیزیکی توزیع فضایی دارند (میلر و سابرمن[2]، 2003: 2).

شکل شهر

شکل شهر در حقیقت ظرفی است که امکان می دهد فعالیت های شهری در آن به وقوع بپیوندد . از نظر جغرافی دانان شکل شهر فقط مرفولوژی شهر است به این معنی که شکل شهر در برگیرنده بافت فیزیکی ، عملکردهای اداری ، صنعتی و مجموع ساختمان هایی است که معرف فضایی پدیده های شهری هستند و در واقع فضایی است که فعالیت های گوناگون و استخوان بندی اصلی شهر در آن شکل میگیرد.

شاید جامع ترین تعریف ، تعریفی باشد که کوین لینچ ارائه میدهد :

مورفولوژی شهر عبارت است از توزیع فضایی افراد و فعالیت ها و نتیجه فضایی – کالبدی حرکت افراد ، کالاها و اطلاعات در فضا و همچنین آن دسته از عوامل فیزیکی که در فضا تغییر قابل ملاحظه ای ایجاد کنند و بالاخره تغییرات دوره ای و ادواری که در توزیع فضایی ، کنترل فضا و درک آن حاصل می شود .

    اهمیت شکل شهر

اهمیت شکل شهر به خاطر عملکردهایی  است که می تواند برای ساکنین یک شهر انجام دهد  . این فرم عملکرد های متعددی دارد از جمله : ایجاد تصور ذهنی از شهر در مردم ، ایجاد حس جهت یابی ، بالا بردن کارایی شهر ، تحت تآثیر قرار دادن عوامل اجتماعی و فرهنگی و ……….

تحلیل شکل شهر

لینچ ورادوین (1958) جهت برداشت و تحلیل شکل شهر 6 ضابطه را به شرح زیر معرفی مینماید :

1.نوع و گونه عناصر: گونه های اصلی فضاهارا می توان با توجه به خصوصیات برجسته هر یک و تفاوتهای عمده بین آنها به صورت کیفی توضیح داد . خصوصیات عناصر  را می توان  بر حسب نوع مواد و مصالح ،

اندازه ، نوع کارایی و…. مشخص کرد .

نوع و گونه عناصر شکل شهر

2.کمیت عناصر : در این جا تعداد و مقدار هر یک از عناصر را بر حسب واحد مربوطه اندازه گیری و ثبت می کنیم .

کمیت عناصر

  1. تراکم : در این مرحله تراکم عناصر در واحد سطح محاسبه می شود .

تراکم

  1. بافت : نحوه تفکیک و جدایی گونه عناصر و تراکم آنها در فضا را می توان بر حسب کمیتی از یک نوع که در یک مجموعه جمع شده طبق تعریف درشت و یا ریز و بر حسب نحوه جدایی آنها از یکدیگر صریح و

مبهم نامید .

بافت

  1. ساختار مرکزی : توزیع فضایی و ارتباط درونی نقاط اصلی را می توان در کل محیط مورد بررسی قرار داد . این نقاط ممکن است  نقاط دارای حداکثر تراکم ، تمرکز گونه های  ساختمانی خاص ، فضاهای باز

اصلی پایانه ها و یا تقاطع های اصلی شبکه ارتباطی باشد .

ساختار مرکزی

  1. توزیع کلی فضا : این قسمت می تواند در برگیرنده کلیه تجزیه و تحلیل های فوق باشد . برای این کار عواملی چون محدوده شهر و الگوی کلی مناطقی که توسط گونه های اصلی عناصر و تراکم اشغال شده به کار گرفته می شود .

توزیع کلی فضا

[1]– Urban Form

  Miller and Soberman-[2]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها