سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ساختار فضایی شهر

ساختار فضایی شهر[1]

ساختار فضایی شهر نظم و رابطه بین عناصر کالبدی وکاربری ها را در مناطق مختلف شهری نشان می دهد، این ساختار از برآیند نیروهای موثر طی زمان در فضا شکل می گیرد(بحرینی، 1383: 131). ساختار فضایی محصول فرایند فضایی است که در آن فضا بوسیله فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی سازمان می یابد. این سازمان یابی از محل استقرار عناصر و اجزاء داخلی یک پراکندگی فضایی تاثیر می پذیرد. محل استقرار هر جزیی نسبت به هر یک از اجزاء دیگر و جایگاه هر جزیی نسبت به همه اجزاء، با هم و توام سازمان یابی فضایی را شکل می دهند (شکویی، 1386: 295).

در واقع ساختار فضایی از آرایش و سازمان یابی پدیده ها که نتیجه فرایندهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی است بوجود می آید.

نحوه نظم پذیری پدیده ها در سطح زمین بر مبنای روندهای فضاییبه گونه ای که فضا به واسطه این روندها(محیطی یا اجتماعی و اقتصادی) سامان می یابد. ساختار، بستری است برای تحقق عملکردها . بنابراین هر ساختار امکان تحقق عملکردهای خاصی را مهیا می سازد . ساختار فضایی، به نحوه آرایش و استقرار فضایی عناصر و اجزاء سیستم سکونت گاهی(کانون ها،شبکه ها،سطوح و …) در فضا، در رابطه با همدیگر اطلاق می شود.

ساختار فضایی شهر

انطباق سازمان فضایی بر محیط کالبدی، ساختار فضایی خوانده می شود. ساختار فضایی تجلی کالبدی روابط درونی و بیرونی واحدهای یک مجموعه فضایی و جایگاه اجزای آن بر بستر محیط کالبدی است. یک ساختار فضایی، معمولاً روابط عمومی سطوح سازمان فضایی اش را به صورت نظام های گوناگون ارتباطی منعکس نموده و روابط افقی واحدها را از طریق ساختار فضایی در حقیقت ترتیب قرار گرفتن عناصر ، حوزه های نفوذ و قلمروها نشان می دهد شهر و نحوه ارتباط آن ها در چارچوب محورهای ارتباطی، عرصه یا حوزه معین جغرافیایی در رابطه با یکدیگر است، به عبارت دیگر ساختار فضایی به مجموعه ای از ارتباطات ناشی از فرم شهری و تجمع مردم، حمل ونقل و جریان کالا و اطلاعات اشاره دارد

بر اساس تعریف دیگری، انطباق سازمان فضایی برمحیط فیزیکی، ساختارفضایی، خوانده می شود(بهزادفر،مصطفی،طرحها و برنامه های،1390ص128)

[1]– Urban Spatial Structure

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها