سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خلاصه ای از پراگماتيسم Pragmatism

Pragmatism

خلاصه ای از پراگماتيسم Pragmatism

در اواخر قرن 19 يك روش فلسفى موسوم به Pragmatism در آمريکا به ظهور رسيد. واژه پراگماتيسم مشتق از واژه يونانى Pragma و به معنى عمل است . پراگماتيسم مکتب اصالت عمل است .مکتبى كه عملى بودن هر چيزى را ضرورى مى داند. در اين مکتب غرض از حيات، همانا عمل است . بنيان گذار آن ويليام جيمز آمريکايى است او مى گويد حقيقت عبارت است از آنچه كه بهتر و بيشتر اميال و آمال ما و از جمله سلايق ما را ارضاء كند.

در مکتب پراگماتيسم، علم نيز قدر و اعتبار عملى دارد و هدف علم ماهيت اشياء نيست بلکه هدف اصلى علم نيز بايد فايده عملى آن باشد و بيشترين ستيز پراگماتيسم و ضدپراگماتيسم بر سر معناى واژه حقيقت است. در نظر مکتب پراگماتيسم افکار و عقايد همچون ابزارهايى هستند براى حل مسائل و مشکلات بشر .

تا زمانى كه اثر مفيدى دارند صحيح و حقيقى اند و پس از آن غلط و خطا مى شوند. به اين ترتيب عقيده اى ممکن است مدتى به كار آيد و مؤثر شود واز اين رو فعلاً حقيقى است ليکن بعداممکن است نتايج رضايت بخش نداشته باشد و آن موقع به نظريه اى خطا و باطل تبديل مى گردد .

در دودهه اخير پراگماتيسم در عين ثابت ماندن فلسفه اصلی دچار تحول شده و تنها به فلسفه به عمل آوردن انديشه ها تاكيد نمی كند بلکه به رويکردی برای بررسی مسائل پيچيده و دشوار با تکيه بر نقش برنامه ريز و زبان تبديل شده است و از اين لحاظ به رويکرد ارتباطی و هم تفکر پسامدرن )تفسيرهای رورتی(نزديك شده و ريچارد رورتی برای نخستين بار مدعی شد كه پراگماتيسم همان تفکر پسامدرن است كه زودتر از زمان خويش متولد شده است . رورتی بر اين تاكيد دارد كه هيچ چيز مهمتر از حفظ نهادهای ليبرال نيست و به نظر او بيشترين اختلاف نظرها در شرايط متعارف است و اعتقاد دارد كه در اين شرايط گفت و گوی آزاد برای حل اختلاف ها كافی خواهد بود . رورتی شرايطی را نامتعارف می داند كه اختلاف نظرها عميق و با تعصب همراه بوده و گفت و گوی طرفين كافی نيست و در اين صورت به نقش پر اهميت يك ميانجی تاكيد كرده و اين ميانجی را رورتی به عنوان فيلسوف نام می برد ودر موارد مربوط به تصميم گيری ها و سياست گذاری های عمومی همان برنامه ريز است. به نظر رورتی آنچه كه مهم است نقش برنامه ريز خواهد بود كه تلاش می كند گفت و گوها ادامه پيدا كرده و رويکرد بر گفت و گو با فلسفه دموكراسی ليبرال سازگار بماند. ديدگاه رورتی با انتقاد پسامدرن گرايان قرار گرفته و اعتقاد دارند وی ريش قيچی را به افراد حرفه ای)برنامه ريزان( سپرده كه در دستگاه بوروكراسی كار می كنند و برای تغيير ساختارها آزاد نيستند در واكنش به اين انتقادات رورتی مفهوم پيش انديشی را مطرح كرد و در ديدگاه رورتی برنامه ريز به مرتبه پيش انديشی يا پيام آوری ارتقاء پيدا می كند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها