سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربرد GIS در بافت فرسوده شهر جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل داده های بافت فرسوده

1-1 کاربرد GIS درمطالعه بافت فرسوده شهر

از جمله مهترین کاربرد GIS  در بافت های فرسوده شهری به شناسایی و ساماندهی این گونه بافت ها است که امروزه به عنوان بافتهای فرسوده و نا مقاوم در شهرهای متوسط و بزرگ ایران شناخته می شوند عموما قسمت هایی از شهر را تشکیل می دهند که یا هسته اولیه شهر بوده اند و یا بافت فقیر نشین حومه ای را تشکیل می دهند.شناسایی این بافت ها بنا به دلائل زیادی حائز اهمیت است.از جمله این دلائل می توان به نکات زیر اشاره کرد:

 • محدودیت توسعه افقی برخی شهر ها و رشد روز افزون جمعیت و نیاز به تامین تقاضای مسکن که نیاز به بازسازی فضاهای فرسوده و قدیمی شهر را به عنوان راه حلی میان برای تامین تقاضای مسکن مدیت ضروری می سازد.
 • وجود گسل های بزرگ در اطراف اکثر شهرهای ایران و احتمال بالای وقوع زلزله که نیاز به مدیریت بحران را اجتناب ناپذیر می کند.

 

1-1-2 شاخص های شناسایی و تفکیک بافت های فرسوده

ضوابط و شاخص های شناسایی بافت های فرسوده و آسیب پذیر در ایران توسط معاونت امور شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور تدوین گردیده است که عبارتند از :

 • سال ساخت آن های قبل از سال 1300 باشد.
 • به دلیل ویژگی های کالبدی میزان برخورداری آنها از خدمات مختلف پایین باشند.
 • اغلب یک طبقه و یا دو طبقه باشند.
 • مصالح به کار رفته در آن ها اغلب خشت و اجر و چوب و آجر و آهن بدون رعایت اتصالات لازم می باشد.
 • ایجاد آنها بدوت طرح و برنامه ریزی قبلی باشند و ساختار نا منظمی داشته باشند.
 • اکثر معابر آن ها بنبست و یا با عرض کمتر از 6 متر می باشد.
 • ضریب نفوذ پذیری آن هنا کمتر از 30 درصد باشد.
 • مساحت عرضه آنها کمتر از 200 متر مربع می باشد.

مهمترین کاربرد GIS در بافت فرسوده جهت شناسایی و ساماندهی آنا به شکل زیر است

1-1-3 تشکیل پایگاه داده

برای ارزیابی، شناسایی و تفکیک بافت های فرسوده شهری می توان از داده های پایگاه GIS  شهرداری ها استفاده کرد.

1-1-3-1 داده های توصیفی

برای جمع آوری داده های توصیفی املاک شهری می توان با کمک کارشناسان شهرداری ها و با استفاده از پرسشگران آموزش دیده اقدام به جمع آوری داده های توصیفی مرتبط با املاک نمود.

1-1-3-2 داده های گرافیکی و نقشه

برای تهیه نقشه های قطعات از نقشه های آرشیوی با مقیاس مناسب به توان نقشه پایه استفاده می شود.برای اصلاح نقشه های موجود و تفکیک حدود دقیق املاک ، می توان نقشه ها را در اختیار پرسشگران قرار داد.

1-1-4 نتایج و تحلیل نتایج

برای انجام چنین پروژه هایی یک پایگاه اطلاعات جغرافیایی با در نظر داشتن اهداف، خواسته ها و نیاز های خاص منطقه تحت مطالعه می بایست طراحی و ایجاد گردد.بنابراین یک پایگاه اطلاعات جغرافیایی با توجه به هدف شناسایی بافت های فرسوده از طریق تحلیل های فضایی و غیر فضایی و مدل هم پوشانی جهت تفکیک بافت های فرسوده و نا مقاوم  باید طراحی شود.

کاربرد GIS درمطالعه بافت فرسوده شهر

 

شکل 2- ساختار کلی مطالعه بافت های فرسوده

 

 • پرس و جوی داده ها یا Query

گونه ای از تحلیل GIS را شامل می شود که جهت انتخاب و شناسایی یک دسته از عوارض با ویژگی های خاص از مججموعه داده ها موذد استفاده قراز می گیرد.

جهت شناسایی بافت های فرسوده یک شهر با توجه به خصوصیات ساختمان ها اعم از عمربنا، مساحت بنا و … می توان اقدام به پرس و جو کرد.

 • Spatial Analysis

یکی از فاکتور های اساسی شناسایی بافت های فرسوده شاخص عمساحت عرضه می باشد.جهت محاسبه عرصه قطعات، می توان  از روش های مختلف استفاده کرد.برای مثال برای مساکنی که دارای سند مالکیت هستند پرسشگران می توانند با مطالبه سند، مساحت عرصه ذکر شده در سند را می توان به عنوان مساحت عرصه در نظر گرفت. و برای قطعات فاقد سند یا خود داری مالک از ارائه سند مالکیت به پرسشگران می توان از ابعاد قطعه را از روی نقشه ها مشخص کرده و اقدام به محاسبه مساحت نمود.

 • Intersect و Buffering

با توجه به نیاز به شناسایی معابر با عرض کمتر از 6 متر ابتدا بایست لایه محور معابر سراسر منطقه تهیه شود و از توابع GIS اقدام به محاسبه عرض معبر گردد.

بعد از محاسبه عرض معابر، معابر با عرض کمتر از 6 متر شناسایی و تفکیک گردد و با انجام یک تحلیل حریم بندی و ایجاد یک حریم 3 متری در دو طرف معابر با کمتر از 6 متر یک لایه حریم بندی ایجاد شود. در مرحله بعد با استفاده از هم پوشانی لایه حریم با قطعات مسکونی، قطعات موجود در معابر با عرض کمتر از 6 متر با استفاده از تابع Intersect تفکیک و به عنوان لایه مجزا مشخص شود.

نتایج تحقیق باید در جدولی که تعداد قطعات و مساحت و جمعیت و عمرو مساحت ساختمان ها را دارد نشان داده شوند.

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها