سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مسائل و مشکلات طرحهای توسعه شهری در ایران

مسائل و مشکلات طرحهای توسعه شهری در ایران

فهرست مطالب

مسائل و مشکلات نظری در طرحهای توسعه شهری

الگوی مرسوم برنامه ریزی جامع طرحهای
توسعه شهری ایران اقتباسی از الگوی خطی مبنی برفرآیند سه گانه
” شناخت،تحلیل و طرح که بر خرد
گرایی و مبانی منطقی نظریه کارکرد گرایی استوار است
.

این الگوی نظری اصولاً دارای محدودیتهای است که نمی تواند شناختی همه جانبه و دقیق از کلیات حیات شهری و تحولات آن به دست دهد.شیوه مطالعه در روش مرسوم و سنتی،براساس روش علمی و عقلی،یعنی از طریق استقراء است که طی آن اطلاعات لازم در مورد اجزاء شهر جمع آوری و تجزیه و تحلیل می گیردد بدون آنکه به ارتباطات و یا روح حاکم بر هر بخش پرداخته شود بطور مثال اطلاعات کمی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور شامل شبکه معابر،وسایل نقلیه، میزان تردد و سایر مسائل مربوط به آن جمع آوری می گردد بدون آنکه جایگاه نظام حمل و نقل در تعامل با سایر عناصر اصلی نظام شهری تعیین و یا تبیین شود.


-مسائل و مشکلات مربوط به حوزه فرا شهری(منطقه ای ملی)

  نظام برنامه ریزی شهری ارتباط مستقیمی با نظام حکومتی و حوزه فرادست خود دارد. و نمی تواند مستقل از سیستم عمل کند.وجود مسائلی همچون رشد جمعیت،مهاجرتهای گسترده از روستا به شهر و کلانشهرها،بحرانهای مالی و وجود ساختارهای چندگانه اقتصادی،همگی در نظام شهری تأثیر می گذارد.بدون آنکه این نظام به تنهایی قادر به بررسی و تحلیل و یا تعیین تکلیف برای آنها باشد.بعبارتی دیگر برنامه ریزی شهری صرفاً موضوع علمی و فنی مستقلی نیست که به تنهایی قابل بررسی باشد بلکه دلیل وابستگی شدید به شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و کالبدی و بسترهای شکل گرفته آن ناگزیر از حوزه های فرادست شهری است.این مقوله که با عنوان سیاستهای آمایش سرزمین و تحلیل نظام اسکان شناخته می شود یکی از حلقه های مفقود نظام برنامه ریزی شهری در ایران بشمار می رود.این نقطه ضعف خصوصاً بدلیل ساختار تمرکزگرا تصمیم گیری در ایران و عدم استقلال بخشهای مختلف جغرافیایی مورد تأکید بیشتری است.


  –مسائل و مشکلات نظام تهیه و تدوین طرح

 تجربه برنامه ریزی در جهان بطور اعم و در کشورهای سوسیالیستی بطور اخص نشان داده است که پیش بینی دراز مدت برای اجزاء متنوع
حیات اجتماعی کشور وجود ندارد. 
این امر نیازمند استفاده از شاخصهای زیادی است که جمع آوری آنها مشکل می باشد علاوه براین عوامل کیفی،متغیرها باعث می شوند که پیش بینی جامع و مانع برای دراز مدت امکان پذیر نباشد.در مقابل محدودیتهای روش سنتی علوم تجربی،شیوه جدیدی از نگاه به علتها در اواسط قرن بیستم پدید آمده که در آن به روح کلی حاکم بر پدیده ها تأکید می شود نه وحدت ظاهری آنها.

  
تأکید بر اجزاء بدون ارتباط با هم در شرح خدمات طرحهای جامع شهری ایران وجود دارد.در این نوع شرح خدمات ،مشاور بر اساس شناخت و پیش بینی انبوهی از شاخصها چون وضع تولید در بخشهای مختلف اقتصادی،خدمات،جمعیت و سایر موارد بدون امکان قطعیت در پیش بینی ها به تهیه نقشه کاربری اراضی بر مبنای سقف جمعیتی و اشتغال در بخشهای مختلف می پردازد نتیجه چنین مطالعاتی این است که کلیت شهر که صورت کاملی از تقابل نمودها و ابعاد مختلف چند وجهی است،به مجمموعه ای از شاخص های کمی تقلیل یابد بدون آنکه ساختار مفهومی رابطه بین آنها لحاظ شود.به عبارتی دیگر غنی ترین وجه شناخت(بررسی روح حاکم بر اجزاء)در مطالعات توسعه شهری انجام نمی گیرد.


-مسائل و مشکلات نظام اجرایی و مدیریتی طرح

    طرحهای توسعه شهری بنا به ماهیت ذاتی شان،به عنوان فعالیتی با اهداف و وظایف خاص و شرح خدمات همسان و جدا از شرایط و امکانات مدیریت و اجزاء طرح شکاف و جدایی بوجود آید.تدوین و اجرای طرح با دو نظام متفاوت انجام می شود؛از یک طرف تهیه به عهده کارشناسان خارج از نظام اجرایی است و اجرای طرح به عهده تشکیلات اداری و اجرایی است که کمتر با اهداف برنامه ریزی و روشهای مطالعاتی بکار رفته در طرح همخوانی دارد.همچنین ضعف نهادهایی اجرایی محلی و محدودیت اختیار و مسئولیت آنها در روند تهیه،تصویب و اجرای طرح باعث رشد برنامه ریزی متمرکز و آمرانه شده است. چنین روندی مانع جلب همکاری در مشارکت نهادها و نیروهای محلی موثر در توسعه شهری می شود.

-مسائل و مشکلات مربوط به قوانین و مقررات شهرسازی

  وجود چند گانگی،عدم شفافیت و تناقض در قوانین نظام برنامه ریزی شهری در ایران مشهود است.واقعیت این است که بدون وجود ضوابط مشخص در نحوه اجرای طرحهای شهری هر یک از پیشنهادها با ضعف و یا عدم اجرایی آن مواجه می شوند.به عنوان مثال ارتباط طرحهای توسعه شهری با ضوابط مربوط به مالکیت اراضی شهری بیش از هر چیز نیازمند بازنگری و تغییر است.ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها