سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاربرد GIS در مدیریت بحران

1-1 کاربرد GIS در مدیریت بحران

کاربرد GIS در مدیریت بحران به حداقل رساندن آسیب ها و ضرر ها است و با وحدت فرماندهی، تفكر، تصمیم گیری، اجرا، و هدایت نظام مند به حفظ منابع می پردازد. مدیریت بحران شامل پنج فاز می باشد.

  1. برنامه ریزی: احتمال پیشامد بحران وعواقب بالقوه آن را تحلیل می كند. و شامل تشخیص خطرات بحران ها، تخفیف یا كاهش احتمال بحران، آمادگی، پاسخ و نیاز های بازسازی می باشد.
  2. كاهش: شامل فعالیت هایی است كه احتمال بحران را حذف یا این كه به حداقل می رساند.
  3. آمادگی: توان عكس العمل دربحران را آمادگی گویند وشامل فعالیت هایی است كه درجهت تقویت این توان صورت می گیرد.
  4. عكس العمل: یا واكنش به فعالیت هایی كه بلافاصله بعد از وقوع بحران به منظور كاهش خسارت ناشی از ان صورت می گیرد، گفته می شود.
  5. بازسازی: فعالیت های لازم برای برگشتن همه سیستم به حالت نرمال را گویند و شامل دو بخش است:

الف.  بازسازی كوتاه مدت

ب.  باز سازی بلند مدت

کاربرد GIS در مدیریت بحران

1-1-1 کاربرد GIS در فاز های مدیریت بحران

در طول یك بحران، داشتن اطلاعات درست، به موقع ونمایش صحیح و منطقی آن ها برای عكس العمل وبه دست گرفتن كنترل اوضاع، بسیار مهم و حیاتی است.بیشتر اطلاعات لازم برای مدیریت بحران ماهیت فضایی دارند. مكانیزمی را برای متمركز شدن و نمایش بصری اطلاعات مهم در طول یك بحران فراهم می كند. GIS محیطی طبیعی را برای برنامه هایی كه پشتیبان مدیریت بحران است فراهم می کند.

1-1-1-1 کاربرد GIS در فاز برنامه ریزی مدیریت بحران

برنامه ریزی مدیریت بحران با مكان یابی، شناسایی و تعیین پتانسیل بحران شروع می شود.

در این مرحله با استفاده از داده های فضایی نیاز چهار مرحله كاهش، آمادگی، عكس العمل وبازسازی تنظیم می شود.می توان مركز بحران را نشان داد و نتیجه خطر بالقوه را دراین مرحله با  GISارزیابی کرد.(ارزیابی خطر)

1-1-1-2 کاربرد GIS در فاز کاهش مدیریت بحران

در مواقعی كه بحران بالقوه شناخته شود نیاز های این فاز باGIS  اولویت بندی می شوند.در این فاز تاسیساتی که در کانون بحران قرار دارند با GIS مشخص می شوند.در این فاز تاسیساتی که نیاز به جا به جایی یا مقاوم سازی دارند با GIS مشخص می شوند. با استفاده از این داده ها با GIS شروع به بافرینگ و وضع قوانین می شود.

1-1-1-3 کاربرد GIS در فاز آمادگی مدیریت بحران

برای بالا بردن توان عكس العمل در مواقع بحران از GIS استفاده می شود.برای مثال:

در مكان یابی ایستگاه های آتشنشانی وشیر های آتشنشانی

در مكانیابی واحد های امدادی

مسیر یابی جهت هدایت مواد سمی

مكان یابی پناهگاه ها (بر اساس تراكم یا چگالی جمعیتی و…)

تعیین ظرفیت شبكه راه ها برای مواقع بحرانی

1-1-1-4 کاربرد GIS در فاز عکس العمل (امداد) مدیریت بحران

در این فاز GIS می تواند بهترین ها را انتخاب نماید. مانند :بهترین مسیرنزدیك ترین واحد امداد ،نزدیك ترین شیراتشنشانی، نزدیك ترین ایستگاه آتشنشانی، نزدیك ترین پناهگاه و…

درعملیات جستجو و نجات GPS می تواند باهمكاری GIS در جهت یابی در نواحی خسارت دیده و ردیابی واحد های امداد سیار نقش موثری ایفا كند.

1-1-1-5 کاربرد GIS در فاز بازسازی (کوتاه مدت)

در تعیین موقعیت نواحی، GPS می تواند با همکاری  GISنواحی خسارت دیده، نوع و مقدار خسارت و شروع اولویت بندی برای فعالیت های این فاز را مشخص کند.

1-1-1-6 کاربرد GIS در فاز بازسازی (بلند مدت)

GIS در سازماندهی اطلاعات مناطق خسارت دیده و ارسال اطلاعات آماری بحران نقش دارد. و در ارزیابی ومكان یابی محل جدید برای بازسازی مفید می باشد

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها