سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهبردهای کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه جهت حل مساله پراکنده رویی

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه راهبردهای کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه در حل مسائل پراکنده رویی با تاکید بر TOD   transportation behavior connection

طرح مسئله راهبردهای کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه جهت حل مساله پراکنده رویی با تاکید بر TOD   transportation behavior connection

پراکنده رویی. نوعی گسترش افقی پراکنده، کم تراکم، جسته و گریخته و به دور از مراکز شهری که عموما با عدم اختلاط کاربری همراه است و می­تواند مبین اتلاف منابع و سرمایه، تهدید سلامت ساکنان شهر، آسیب رسانی به محیط زیست و تمایل توسعه در حاشیه های شهر و تبدیل مراکز شهری به بافت های فرسوده باشد. از طرفی کاربری زمین و حمل و نقل از مولفه های اصلی تشکیل دهنده ساختار شهر هستند، می­توانند نقش مهمی در حل مشکلات ناشی از پراکنده رویی داشته باشند؛ همانگونه که اجرای نادرست هریک و عدم یکپارچگی برنامه های حمل و نقل و کاربری زمین می­تواند پدیده پراکنده رویی را تشدید نماید.

هدف پژوهش هدف این پژوهش ارائه اصول و راهکارهای برنامه ریزی کاربری زمین و برنامه­ریزی حمل­و­نقل یکپارچه در مواجهه با پراکنده رویی با تاکید بر رویکرد توسعه حمل و نقل محور (TOD)  در مقیاس منطقه ای می باشد.
رشد شهری و پراکنده رویی دلایل دلایل رشد شهری تشابه بسیاری با دلایل پراکنده رویی دارد. رشد شهری می‌تواند بدون اتفاق پراکنده‌رویی نیز مشاهده گردد، اما پراکنده رویی حتما با رشد شهری همراه است برخی از مهم ترین دلایل پراکنده رویی: تقاضای فضای زندگی بیشتر و فرایند توسعه املاک بزرگ مقیاس، فقدان مسکن قابل استطاعت، رشد جمعیت صنعتی شدن، زمین خواری، انتظار قدرشناسی زمین، جغرافیای فیزیکی، حمل و نقل، سیاست‌های مناسب
پیامدها افزایش طول سفر به محل کار با وسیله حمل و نقل شخصی، ایجاد تقاضای حمل و نقل جدید، هزینه بالای ایجاد تاسیسات و خدمات رسانی به حومه شهر، از دست دادن زیستگاه ها و تاثیر مخرب بر حیات وحش و اکوسیستم ها، افزایش اثرات جزیره های گرمایی، تنزل کمیت و کیفیت آب، تنزل کیفیت هوا و اثرگذاری بر سلامت عمومی و اجتماعی، تراکم کم، متفرق، ناپیوسته، ساختار اتومبیل محور، پخشایش توسعه در اراضی حساس سبز و خاک‌های کشاورزی، افزایش تراکم بزرگراه‌ها و افزایش تقسیم‌بندی‌های جدید مساکن تک خانواری و همگن
برنامه ریزی کاربری زمین تعریف به فرایندی اشاره دارد که جامعه، از طریق نهادها، تصمیم می‌گیرد که در کجای قلمرو، فعالیت‌‌های متفاوت اقتصادی اجتماعی اتفاق بیافتد؛ که این شامل محافظت از نواحی به خوبی تعریف شده از توسعه به دلیل پیامدهای محیط زیستی، فرهنگی، تاریخی، یا موارد مشابه و ایجاد مقررات که ماهیت فعالیت‌های توسعه را کنترل می‌کند می باشد.
اهداف ·      حمایت و ارتقای فضاهای باز و روستایی

·      حفاظت از منابع تاریخی، طبیعی و مناظر که کیفیت بالای زندگی را برای افراد تضمین می کنند.

·      تشویق و حفظ کشاورزی روستایی و اقتصاد مبتنی بر توریسم و قابل رقابت با منطقه

·      جلوگیری از تغییر مداوم کاربری اراضی کشاورزی از طریق سیاست های مالیاتی

·      تعریف مرزهای آتی رشد منطقه برای حفظ شخصیت اجتماع و تعادل بخشی

 

برنامه ریزی حمل و نقل تعریف شامل در نظرگیری جامع استراتژی‌های ممکن، فرایند ارزش گذاری، مشارکت هماهنگ میان سازمان ها و آژانس های مرتبط با حمل و نقل و مشارکت اجتماعی همه شمول، بجا و معنی دار می باشد. برنامه ریزی حمل و نقل نیازمند استراتژی‌های درحال توسعه به منظور اجرا، مدیریت، نگهداری و تامین مالی سیستم حمل و نقل ناحیه برای پیشرفت اهداف بلند مدت ناحیه می‌باشد
اهداف ·       توسعه شبکه راه ها برای تامین نیازهای حمل و نقل شهری منطقه ای

·       طراحی شبکه راه ایمن و کارآمد که به طور موثری وسایل نقلیه، پیاده و دوچرخه را با حداقل اثرات منفی محیط زیستی جا به جا کند.

·       ایجاد سیاست ها و برنامه ها برای کاهش تقاضای سفر.

·       ارتقای استانداردهای الگوی کاربری زمین و حمل و نقل که از پیاده، دوچرخه و حمل و نقل عمومی پشتیبانی می کند و تعداد و مسافت سفر با وسیله نقلیه شخصی را کاهش می دهد.

·       فراهم کردن شیوه های مختلف حمل و نقل.

·       توسعه سیستم حمل و نقلی که محیط طبیعی و مصنوع را ارتقاء دهد.

 

 

 

برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه

برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه

 

ارتباط متقابل کاربری زمین و حمل و نقل

اثرات متقابل حمل و نقل و کاربری زمین حمل و نقل، پیوند بین انواع مختلف کاربری های زمین است. الگوهای فضایی کاربری زمین بر مشخصات سفر انسان ها بسیار اثرگذار است. دسترسی و سایر عوامل مرتبط با سطح خدمات حمل و نقل، در انتخاب محل سکونت موثرند.. با توسعه شبکه حمل و نقل، ارزش زمین در محورهای مجاور راه ها افزایش می­یابد و نوع کاربری آن ها از جنگل داری و کشاورزی به کاربری های قوی تر و معمولا فعال تر و پردرآمدتر تغییر می­یابند.
اهمیت توجه به هماهنگی ·        اجرای آسان‌تر پروژه‌های حمل و نقل و حمایت بیش‌تر از آن‌ها

·        توسعه برنامه ها و سیاست‌های کاربری زمین حساس به اجتماع و محیط زیست و رسیدگی بهتر به نگرانی ها در حیطه منابع طبیعی

·        مطرح گشتن پروژه‌های حمل و نقل به عنوان یک چشم انداز در جامعه

·        ایجاد و کمک به وفاق منطقه و مدیریت رشد شهری و اثرات آن

راهکارهای دستیابی به هماهنگی 1- مشارکت در برنامه­ریزی محلی (پر نمودن شکاف های ناشی از اختلافات د رپاسخگویی برای حمل و نقل و کاربری)،

2- روش تحلیل (به منظور کمک به ارتقای روش‌های استفاده شده برای پیش بینی اثرات کاربری زمین و حمل و نقل)

3- استراتژی­های کاهش­دهنده (ضروری به منظور رشد کاربری زمین و توسعه مدیریت چشم اندازها و اهداف. این استراتژی ها می توانند در ارتباط با پروژه های حمل و نقل و یا ابتکارات عمومی که ارتباط با پروژه های خاص ندارند به کار روند)

منافع ·         مناطق فشرده تر و قابل پیاده روی ایجاد می­کند.

·         حمل و نقل عمومی را بهبود می­بخشد.

·         فضاهای باز و مزارع را حفاظت می­کند.

·         نواحی تفریحی و پارک ها را وسعت می­بخشد و از آن ها حفاظت می­کند.

·         نواحی شهری و مناطق خالی و دور افتاده را باز سازی می­کند.

·         دسترسی به شغل را افزایش می­دهد.

·         ارتباطات حمل و نقلی بین استانی و بین منطقه ای را بهبود می­بخشد.

·         از منابع آبی حفاظت می­کند.

·         سیستم حمل و نقلی که مدهای مختلف حمل و نقل را به خوبی به هم متصل کرده، توسعه می­دهد.

·         گزینه‌های مسکن قابل استطاعت تری ایجاد می­کند

مدل MEPLAN TRANUS برای ارزیابی سناریوهای کاربری زمین و حمل و نقل منطقه ای به کار می­روند. در این مدل ها، بازار اشتغال با استفاده از مدل های ورودی و خروجی مدل سازی می­شود.مشاغل و مسکن به مناطق براساس قیمت زمین، نیروی کار و زمان سفر تخصیص داده می­شوند.این مدل ها براساس تئوری های اساسی اقتصاد کلان هستند و شامل بازار زمین، فضای بستر و نیروی کاراست
ITLUP این مدل از دو پارامتر اساسی تشکیل شده است: بخش اول: تخمین رشد اشتغال و خانوار و بخش دوم: مصرف واقعی زمین را براساس بخش اول محاسبه می­کند.
URBANSIM این مدل، توسعه شهری، بازارهای شهری برای زمین، مسکن، فضای غیر مسکونی و حمل و نقل را نشان می­دهد. و نیاز به تخمین اشتغال و جمعیت، پیش بینی های اقتصاد منطقه ای، برنامه های سیستم حمل و نقل، برنامه های کاربری زمین و سیاست های توسعه زمین از قبیل محدودیت های تراکم، محدودیت های محیطی و هزینه های اثر توسعه  دارد.
 

برنامه ریزی کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه با تاکید بر TOD

تعریف TOD ترکیبی از کاربری‌های مسکونی، خرده فروشی‌و ادارات‌و حمایت از شبکه راه‌های جاده‌ای، دوچرخه و پیاده با تمرکز بر ایستگاه‌های حمل‌و‌نقلی طراحی شده برای پشتیبانی از سطوح بالای استفاده از حمل‌و‌نقل.
عوامل TOD 1) یک مرکز کاربری مختلط در ایستگاه حمل و نقل ( بر مبنای جابجایی رانندگان، پیاده ها و دوچرخه سواران نواحی اطراف) 2) تراکم بالای توسعه مسکونی در نزدیکی ایستگاه جابجایی برای حمایت از تجهیزات حمل و نقلی و کاربری های تجاری درون TOD. 3) شبکه ای از جاده ها، مسیرهای دوچرخه و پیاده برای حفظ دسترسی بالای پیاده درون TOD
اهداف و منافع TOD ·      ایجاد مناطق سالم که سهم عمده ای در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند.

·      فراهم کردن انواع مختلف حمل و نقل

·      توسعه اقتصادی. نواحی مرکزی شهرها را باززنده سازی می­کند و از تنزل انها جلوگیری می­کند و درآمدهای مالیاتی برای نواحی ایجاد می­کند.

·      کاهش تعداد اتومبیل ها در جاده ها

·      فراهم کردن فرصت های متنوع اشتغال و مسکن برای همه افراد جامعه

·      افزایش کارآیی و موثر بودن سرمایه گذاری در خدمات حمل و نقل

·      کمک به حفظ زمین و فضای باز از طریق افزایش تراکم و رشد کنترل شده

·      کاهش هزینه ایجاد تاسیسات و زیرساخت ها از قبیل آب، فاضلاب و جاده ها

استراتژی ها (1) حمایت از نواحی هسته ای درون نواحی حمل و نقل محور با تنوع در فشردگی کاربری زمین و فعالیت های تشکیل دهنده متناسب با اهداف کاربری زمین در رشد هوشمند منطقه ای. ایجاد طیف متنوعی از مسکن در تراکم های مختلف و قیمت های متفاوت (2) عرضه پارکینگ، قیمت گذاری و ابزارهای مدیریتی آن در جعبه ابزار مدیریت پارکینگ منطقه ای(RPMT)  مکانیزم های مهمی برای رسیدن مردم به ایستگاه ها هستند. ایجاد هسته های جابجایی می تواند به اجرای این توصیه کمک کند. (3) باید سیاست های برنامه جامع، متودهای تجزیه و تحلیل اثر ترافیک را در نظر گرفته شود و خطوط راهنما متناسب با منطقه بروزرسانی شوند.

اصول TOD

موانع جایگاه  (1) نبود هماهنگی بین تصمیم سازی حمل و نقل و کاربری زمین (2) نبود فهم درست از منافع TOD  (3) ناکارآمدی در نیروهای مسئول زمین
شهرداری ها استانداری ها (1) نبود منطقه بندی حمایتی از TOD  (2) نبود شناخت از فرصت های TOD   (3) نبود نهاد (قدرت) مالکیت زمین  (4) نادیده انگاشتن منافع TOD
تصمیم گیران حمل و نقل (1) توانایی محدود برای فراهم کردن سطح سرویس بالا  (2) نبود سرمایه  (3) نبود اتفاق نظر بین مدیران حمل و نقل  (4)محدودیت های توانایی توسعه متصل (5) محدودیت های نواحی ایستگاهی از قبیل دسترسی ضعیف و اندک بودن زمین  (6) مالکیت پیچیده ایستگاه ها.
توسعه جامعه

 

(1) نبود تقاضای بازار  (2) دشواری مشارکت با آژانس های حمل و نقلی  (3) نبود منطقه بندی TOD و فرصت های توسعه  (4) نبود سیاست هایی که منجر به توسعه حمل و نقل محور شود
نمونه­های اجرایی مجموعه شهری توکیو دولت کلانشهر توکیو عمدتا توسعه کاربری های زمین را تحت کنترل درمی آورد. چندین ابزار برای انجام این کار وجود دارد که به طور عمده به دو دسته ابزارهای مالی و ابزارهای برنامه ریزی تقسیم می شوند. بر مبنای نقشه ها بیشتر ساکنان و شاغلان درون یک منطقه قابل پیاده روی با شعاع 700 متر تجمع پیدا کرده اند. زیرمراکزی که در انتها یا ابتدای خط قرار گرفته اند(شیبویا و یوکوهاما) بیشتر دارای کاربری مختلط و خرده فروشی هستند.در بین این زیرمراکز طیف عملکردی متنوعی وجود دارد.بیشتر ایستگاه های چند عملکردی تمایل دارند در میانه خط قرار بگیرند. مثل مراکز بزرگ خرید، دانشگاه ها، بیمارستان ها و ادارات در بین خطوط علاوه بر کاهش ترافیک و سفرها میتواند به رشد و ارتقا اقتصاد نیز کمک کند. با تجزیه و تحلیل مکانیزم های دولت و ویژگی های کاربری زمین در خط توکیو و رجوع به الگوهای مشابه در دیگر کریدورهای ریلی توکیو به نظر میرسد که کریدورهای ریلی میتوانند جز فضایی واحدی از توسعه کاربری زمین و حمل و نقل یکپارچه باشند. در توکیو حمل و نقل ریلی سیستم مسلط است. این مورد نشان می دهد که تمرکز بر کریدورهای ریلی میتواند به نواحی ایستگاهی اجازه برنامه ریزی و توسعه را در یک راه جامع بدهد، میتواند به هم افزایی کمک کند و مانع رقابت بی نواحی ایستگاهی شود و هم چنین به ایجاد سفرهای خارج از ساعت اوج و خلاف جهت جریان ترافیک کمک کند. برای اجرای این رویکردها، بسیار مهم است که سازمان ها به یک درک عمیق از پتانسیل هایشان برسند. هم چنین درون سازمان ها این درس ها باید به صورت سلسله مراتبی برای دریافت حمایت های گسترده تر به پایین رخنه کند. که این مساله میتواند منجر به نتایج مستحکمی شود.

 

 

کلیدواژه : حمل و نقل شهری ؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها