سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع پایگاه داده مکانی

انواع پایگاه داده

پایگاه داده پایه و اساس سیستم هاي اطلاعات جغرافیایی می‌باشد. درگذشته از دو نوع مدل داده سلسله مراتبی و شبکه‌ای جهت پیاده‌سازی پایگاه داده استفاده می‌شد ، امـا در حال حاضر سه مدل رابطه‌ای ، شیءگرا و شیء رابطه‌ای جایگزین دو مدل قـدیمی ‌شده‌اند. در این بخش به‌طور خلاصه این سه نوع مدل شرح داده می‌شود.

انواع مدل های پایگاه داده مکانی

مدل رابطه‌ای[1]

پایگاه داده رابطه‌ای بر مبناي مدل‌های رابطه‌ای بناشده و داده‌های را در جـداول و ارتباط‌ها سازمان‌دهی می‌کند(Elmasri & Navathe, 2000). پایگاه داده رابطه‌ای مجموعه از جداول می‌باشد که به‌سادگی قابل‌درک می‌باشند.

مدل شیءگرا[2]

مدل پایگاه داده شی گرا مجموعه‌ای از توابـع شیءگرایـی و پایگـاه داده می‌باشد.(Khoshafian, 1993). واحد پایه در پایگاه داده شیءگرا ، شیء است. این اشیاء داراي شناسـه ،توصیفات و رفتار می‌باشند. این سیستم‌ها که مبتنی بر سـاختار و مفـاهیم سیسـتمهاي چنـدبعدي هستند، به کاربر امکان می‌دهند تا اشیاء را به‌طور مستقیم در پایگاه داده‌ها ذخیره نماید.

بدین ترتیب ساختار برنامه‌نویسی شیءگرا (object oriented) را می‌توان به‌طور مسـتقیم و بدون تبدیل نمودن به سایر فرمت‌ها، در پایگاه داده‌ها مورداستفاده قرارداد . ایـن وضـعیت به دلیل مفاهیم مالکیت[3]در سیستم چندبعدی، رخ می‌دهد. در پایگاه داده شیءگرا، یـک شیء خاص مالک سایر اشیاء در حافظه است. درصورتی‌که مفهوم مالکیت در پایگاه داده‌های رابطه‌ای وجود ندارد.هر دو پایگاه داده رابطه‌ای و شیءگرا داراي مزایا و ضعف‌هایی هسـتند که بحث در این زمینه از حوصله این تحقیق خارج است.

مدل شیء – رابطه‌ای[4]

این پایگاه داده که در بعضی مواقع مدل رابطه‌ای توسعه‌یافته نیز نامیده می‌شود، تعاملی بین مفاهیم مدل‌های شیءگرایی و رابطه‌ای می‌باشد.

در این شیوه ، کلیه عناصر شیءگرا در پایگاه داده رابطه‌ای ثبت و ذخیره می‌شوند و از تمامی توابع پایگاه داده رابطه‌ای استفاده می‌شود. در این مدل خصوصیات اشیاء در جدول ذخیره می‌گردد ، ضمن اینکه براي هر کلاس به‌طور جداگانه رفتار نیز تعریف می‌گردد. پایگاه داده مکانی ESRI به‌خوبی توانسته است مفاهیم مدل شیءگرا را با مدل رابطه‌ای ترکیب کرده و یک پایگاه داده شیء_رابطه‌ای را بنا کند. در این تحقیق از این مدل استفاده‌شده است.

  1. – Relational

  2. – Object Oriented
  3. – Ownership
  4. – Object Relational
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها