سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برنامه ریزی سرزمینی و پیشرفت روستایی

برداشتی از: دیدمان کارکردهای شهری در پیشرفت روستایی

Urban Functions in Rural Development (UFRD)

  Dennis Rondinelli-1976

با توجه به جایگاه و اهمیت برنامه ریزی پیشرفت سرزمینی (منطقه‌ای) در فرایند جهانی شدن‌اندازه داری (اقتصاد) ، یک سامانه سلسله مرتبه‌ای برای سامان (نظام) برنامه ریزی سرزمینی می‌توان در دید داشت که شامل رده‌بندی برنامه ریزی سرزمینی در رده‌های جهانی، ملی، پایینتر از رده ملی و رده بومی / محلی، ناحیه‌ای (گستره‌ای) خواهد بود.

سامان برنامه ریزی پیشرفت سرزمینی:

  • رده سرزمینی جهانی: پژوهش‌های فراکشوری برای همکاری / هماهنگی سرزمینی: پژوهش‌های رشد‌اندازه داری، جریان بن مایه‌ها (منابع) ، کیفیت زندگی و … . .، پیشرفت بن مایه‌ها، کشاورزی، فیاواری (صنعت) ، زیربنا و … . . برای ایجاد وابستگی دوسویه کشورها و شناسایی بهره‌های‌اندازه داری، بوم شناختی و بهره‌های دیگر ناشی از همکاری و هماهنگی سرزمینی
  • رده سرزمینی ملی: واکاوی (تجزیه و تحلیل) ساختار سرزمینی و برنامه ریزی بین سرزمینی: برنامه ریزی برای کاستن از تفاوت‌های سرزمینی در پیشرفت
  • رده سرزمینی زیرملی: پژوهش و برنامه ریزی پیشرفت سرزمینی در چارچوب ملی: پیشرفت منابع هر سرزمین برای افزایش و بهبود کیفیت زندگی با دربرگرفتن بالندگی زیست بومی
  • رده سرزمینی گستره‌ای: بررسی هازمان (جامعه) ‌های بومی (در رده گستره‌های خرد) : مشارکت همگانی، پیشرفت هازمانی (اجتماعی) ، اتکای به خود و پیشرفت بن مایه‌های بومی

در پیوستار با رده‌های بالاتر، برنامه ریزی پیشرفت روستایی درچارچوب برنامه ریزی پیشرفت در رده گستره‌ای و در لایه بومی (محلی) به شمار می‌آید. بنیان‌های پیشرفت روستایی برپایه دیدگاه راندینلی:

§ پافشاری بر پهنه‌بندی (زونینگ) و جانمایی در چارچوب برنامه ریزی کالبدی

§ فرایند برنامه ریزی پیاپی، به جای برنامه ریزی فراگیر (جامع) پیشرفت سرزمینی

§ چالش گرا و راهکارگرا – پیوسته و نوگرا

§ با روش‌های دارای کاربرد آسان برای برنامه ریزان و دریافتنی برای کارگزاران آبادانی روستاها

§ بهره گیری از آمار و داده‌های موجود در سازمان‌های درگیر آبادانی روستایی و گفتگو با مردم و کارگزاران

ساماندهی سازمان فرامونی (فضایی) گستره‌های روستایی:

v هدف پیشرفت روستایی: فراهم آوری دسترسی بیشتر و آسانتر به دستیاری‌ها (خدمات) ، آساینده‌ها (تسهیلات) و بن مایه‌های گیتایی (طبیعی) و سرمایه‌ای برای روستاییان به ویژه ندارترین گروه‌های آن‌ها

Ø راهبرد پیشرفت روستایی: نیروبخشی به پیوندهای کنونی روستا – شهر و برپایی پیوندهای نوتر

ü راهکارهای پیشرفت روستایی:

· توان بخشی به کارکردهای روستاشهرها، شهرک‌ها و شهرهایی که دارای گستره پخش گسترده دستیاری‌ها در پیزامون خود هستند.

· پدیدآوری کارکردهای نوین در سکونتگاه‌های روستایی

· انگیزش کانون‌های های پیشرفته‌تر روستایی و برپایی کانون‌های نوین در گستره‌هایی که شهرهای کوچک درآن‌ها توان دستیاری به آستانه‌های تراکمی مردمگانی (جمعیتی) را ندارند.

· بسترسازی برای گسترش دسترسی ناآشکار به دستیاری‌ها و آساینده ها

· پافشاری بر گذر از راهکارهای کالبدی آبادانی روستایی به سوی راهکارهای ناکالبدی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها