سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

لزوم توجه به مبلمان شهری

لزوم توجه به مبلمان شهری
شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد . هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی می کنند فضای شهری محلی است که مردم بیشترین وقت خود را در آن سپری کرده ؛ حداکثر ارتباط را با یکدیگر و پیرامون خود برقرار می سازند . بنا بر این آرایش فضا و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
امروزه شهر نشینی به صورت یک مساله مهم و پیچیده جوامع مختلف در آمده ؛ افزایش سریع آن در دهه های اخیر برنامه ریزان را بر آن داشته است که به مسایل اقتصادی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی و…. جامعه توجه بیشتری معطوف دارند و در صدد باشند تا محیط مناسب و دلپذیر برای شهروندان فراهم آورند اما بستر کلان شهرهای امروز پاسخگوی نیاز ساکنان خود نمی باشد و شدت فعالیت های شهری
( به خصوص در شهر های جهان سوم ) شرایط بسیار سخت و مخربی برای شهروندان به وجود آورده است .اجزای کالبد شهر های امروزی از جمله تهران با سرعت حرکت انسان ها و فشار سنگین زندگی شهرنشینی ؛ سازگاری ندارد و فضاها و کاربری های عمومی آن از ظرفیت و قابلیت لازم جهت پاسخگویی به نیازهای زندگی پر شتاب شهری برخوردار نیست در این میان کیفیت فیزیکی شهرها ؛ زیبایی شهر و رضایت شهروندان بدون برنامه ریزی صحیح ؛ مکان یابی مناسب ؛ لحاظ شرایط بومی و فرهنگی و ایجاد تناسب کارکردی – ابعادی در شهر ؛ سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد .
در حال حاضر اکثر سازمان ها و مراکز دست اندر کار کشور ؛ برنامه ریزی و مکان یابی صحیح مبلمان شهری را به عنوان یک راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار ؛ مناسب و منطبق بر شرایط بومی تلقی نمی کنند و با عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه ؛ به هرج و مرج بصری و عدم کارایی این عناصر در محیط های شهری دامن می زند و از طرف دیگر مبلمان موجود نیز به دلیل مشکلات فرهنگی ( تخریب گرایی ) و عدم رسیدگی دایمی و مدیریت نامناسب ؛ کاربران را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند شهر تهران نیز به عنوان یک کلان شهر از این مقوله مستثنی نیست

تعریف مبلمان شهری و انواع آن :
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل ؛ اشیا ء ؛ دستگاه ها ؛ نماد ها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده اند و استفاده ی عمومی دارند به این اصطلاح معروف شده اند .
به عبارت دیگر عناصری مانند : نیمکت ها ؛ ایستگاه های اتوبوس ؛ علایم ؛ منابع نوری ؛ صندوق های پستی ؛ سطل های زباله و….. که برای راحتی ؛ آسایش و زیبایی بیشتر ؛ ارایه ی اطلاعات ؛ کنترل حرکت ؛ ایجاد امنیت و رفاه شهروندان در فضاهای شهری قرار داده شده اند ؛ مبلمان شهری نام دارد

پیشینه ی مبلمان شهری در ایران :
در تاریخ نگاری ایران تاریخچه ی مدون و جداگانه ای از انواع مبلمان شهری و سیر تکاملی آن به چشم نمی خورد و سوابق موجود به صورت پراکنده از میان مدارک تاریخی کشور به دست آمده است . از آنجا که قدمت تمدن های باستانی در ایران بسیار بیشتر از اکثر نقاط دنیا و به ویژه تمدن های اروپایی که امروزه در زمینه ی عناصر و مبلمان شهری پیشرو هستند می باشد ؛ تظاهر حالات ابتدایی بعضی از عناصر و مبلمان شهری را می توان به آنها نسبت داد مانند انواع آبنماها در زمان هخامنشی در ایران ؛ لوح های سنگی ؛ تندیس های سنگی از پادشاهان و….. که نمایانگر قدمت طولانی مبلمان شهری در ایران است . در دوران بعد از اسلام نیز هر زمان که حکومت مقتدری بر سرکار بوده تجلی اقتدار آن در شکوه شهرها به نمایش درآمده است به عنوان مثال در معماری صفویه همواره خانه های ایرانی دارای الگوی سکوی خصوصی در کوچه و خیابان بودند که عابران پیاده نیز از آن استفاده می کردند . نحوه ی زنده شدن معابر با این سکوها تنظیم می شد . بعضی از این عناصر هم ریشه در باورهای مذهبی مردم داشته است نظیر سقاخانه ها که در تمام نقاط شهر دیده می شدند .
بعد ار انقراض حکومت صفویان دولت مرکزی قدرتمندی بر ایران حکومت نکرد و کشور از این زمان به بعد به خصوص در زمان قاجار یه دچار آشفتگی شدید در زمینه های مختلف هم چنین مسایل و عناصر شهری گردید به طوری که فرصتی برای تعبیه ی عناصر و مبلمان شهری فراهم نشد .
کشف و اختراع بعضی از عناصر مانند برق ؛ تلفن در خارج از مرزهای کشور ؛ ضعف اقتصادی و درگیری های ———- و داخلی نیز مزید بر علت شد تا کشور با وجود داشتن سابقه ی درخشان و مثال زدنی در طراحی و برنامه ریزی شهری و عناصر آن به دلیل موارد نامبرده از قافله عقب مانده و تا امروز به استثنای حرکت های پراکنده در بعضی از شهر های کشور ؛ در زمینه ی برنامه ریزی شهری و تجهیزات آن از جمله مبلمان شهری دنباله روی کشور های پیشرفته باشد .

اهمیت مسئله:
بسیاری از عناصر به کار رفته در یک خیابان ؛ سابقه ای به قدمت تمدن بشری دارند از جمله ی این عناصر می توان به انواع سرپناه و نشست گاهها اشاره کرد .برخی دیگر از این عناصر به طور مشخص معلول ابداع یا اختراعی تاریخی هستند به طور مثال نیاز به تلفن همگانی در مکان های عمومی پس از ظهور تلفن و فراگیری آن در اروپا و سایر نقاط شکل گرفت . هم چنان که در بخش نیز اشاره شد در بررسی سیر تحول شهر و خیابان نقطه ی عطف بسیار مهمی وجود دارد و آن انقلاب صنعتی است و این پدیده نه تنها بر سیمای ظاهری شهر تاثیر گذاشت بلکه تا اعماق وجودی جزئی ترین مسائل شهری ریشه دواند . وابستگی هایی را از بین برد و نیاز هایی را ایجاد کرد با ظهور طراحان قرن بیستمی از گوشه و کنار دنیا این شاخه از گرایش های طراحی هم بسیار گسترده و هم متنوع شد ؛ نو آوری در مواد ؛فرایندهای تولید و فناوری ؛ طرح های کامل تر و جامع تری را سبب گشت ؛ مفاهیمی هم چون یکپارچگی ؛ هماهنگی ؛ هویت و دوام در سر لوحه ی کار طراحی برای مجموعه اجزای مبلمان شهر قرار گرفت .
حال در آغاز قرن 21 آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است ؛ تخریب های جهانی زیست محیطی است می توان پیش بینی کرد که طراحی در آینده در صدد عرضه ی محصولاتی خواهد بود که با محیط زیست سازگار باشند مبلمان شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر تا به حال کمتر بدان توجه شده است در آینده چنین نخواهد بود .
مبحث مبلمان شهری در کنار رفع نیاز های مادی گروههای مختلف استفاده کننده از فضاهای شهری ؛ به بعد زیبا شناسانه آن نیز باید بپردازد و این زیبایی بیش از هر چیز حاصل هماهنگی ؛ وحدت و تنوع ؛ تکرار شوندگی و انعطاف پذیری عناصر دخیل در طراحی شهری است . چه در غیر این صورت نا به سامانی و بی هدفی که امروز به دلیل پراکنده کاری و خود محورها به اصطلاح صرفه ی اقتصادی و نبود الگو و ضوابط مناسب و استاندارد شده برای این عناصر ؛ بروز کرده چهره شهر را مخدوش نموده و راه گشا نیست .

اصطلاحات رایج برنامه ریزی و فضای شهری:
تجهیزات خیابانی : شامل ( مبلمان شهری یا به عبارتی اثاثیه خیابانی ) مجموعه ی وسایل و عناصری است که در خیابان ها و دیگر فضاهای شهری برای ایجاد ایمنی ؛ آسایش ؛ حفاظت ؛ زیبایی ؛راحتی ؛ راهنمایی و……. به کار گرفته می شود که کلا شامل سه دسته ی عمده است : 1. تجهیزات کاربردی 2. تجهیزات ایمنی و آسایش 3. تجهیزات زیبا سازی
فضای شهری : یکی از عناصر سازمان فضایی شهر است . در فضای شهری فعالیت های مختلف فرهنگی ؛ اجتماعی ؛ اقتصادی یا ———- جریان می یابد ( مکانی برای تظاهرات حیات جمعی و اجتماعی و مدنی انسان ها )
اصول ساماندهی فضای شهری : فضای شهری بر طبق یک سری قواعد و معیار ها به وجود می آید .اصول و قواعدی که محصول قرن ها تجربه بوده و در طراحی رعایت می شده است دو گونه ی مهم فضاهای شهری خیابان ها و میدان ها می باشد .
اصل محصور کردن فضا : اگر فضا به شکل مطلوبی محصور نشود نمی توان به یک فضای شهری مطلوب دست یافت . نسبت ارتفاع به بدنه ی فضای محصور اگر یک به دو باشد در این حالت لبه ی بالایی بدنه تقریبا بر محدوده ی بالایی میدان دید منطبق است و آستانه ی محصور شدن در فضاست .
اصل مقیاس و تناسب ( مقیاس انسانی ) : اگر اندازه ی یک فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته باشد گفته می شود که فضا مقیاس انسانی دارد .
اصل فضاهای متباین : فضاهایی هستند که از نظر خصوصیات عرض و طول و ارتفاع از طرفی و عناصر و اجزاء محصور کننده از طرف دیگر با یکدیگر تفاوت دارند . ارزش فضاهای متباین این است که از یکنواختی فضاهای ارتباط دهنده می کاهد .
طراحی بدنه های ( نماهای ) فضای شهری : دیواره ها و جدارهای محصور کننده ی یک فضا باید دارای خصوصیاتی باشد تا بتوان به یک فضای مطلوب دست پیدا کرد .
1. دارای نظم باشد ؛ بین نماها و اجزاء یک نما از لحاظ کمیت ؛ سازگاری و توافق وجود داشته باشد .
2. دارای وحدت و ترکیب باشد ؛ ترکیب بر پیوند و ترتیب اجزاء و عناصر استوار است و وحدت نما حاصل یگانگی و تقویت محور مرکزی است .
3. ترکیب و ارتباط روزنه ها؛ برای دستیابی به آرامش بصری در نما ؛ روزنه ها باید به صورتی باشد که چشم به راحتی و آسانی از یک عنصر در نما به عنصر دیگر حرکت کند .
استحکام بصری ؛ بین سطوح بار بر و سبایستی تعادل برقرار باشد .
تعادل ؛ به معنی برابری ؛ همترازی یا همبستگی وزن های بصری در نماست . برای دستیابی به آرامش در نما تمام نیروهای بصری در یک نما باید بکدیگر را خنثی کنند .
نسبت و تناسب و مقیاس ؛ در مجموعه نمادها سلسله ارتباطات میان اجزاء یک بدنه و پنجره ها با هم اهمیت دارد .
هماهنگی ؛ در صورتی که بناهای مختلف با هم ترکیب می شوند لازم است ما بین این بناها آن چنان هماهنگی از نظر وحدت شکلی برقرار باشد که بدنه محصور کننده علی رغم تشکیل از ساختمان های مختلف صورتی پیوسته پیدا کند .
عواملی که موجب نظم و هماهنگی در یک بدنه می شود و بر دو جنبه اساسی زیر قرار دارند :
1. ارکان عناصری که ریتم های عمودی را تشکیل می دهند .
عناصری که ریتم های افقی را تشکیل می دهند .
خط آسمان
2. اجزاء : ورودی ها و پنجره ها

پیاده گستری ؛ به معنی پیاده سازی ؛ گرایش عمومی جدیدی در شهر سازی است با هدف توسعه فضاهای پیاده به منظور ارتقا کیفیت زندگی در شهر ها .
برنامه ریزی پیاده ؛ شاخه ی جدید در برنامه ریزی شهری است که نیازهای عابر پیاده و هماهنگی میان شبکه و فضاهای پیاده و سواره در کنار هم دیگر در نظر دارد .
پیاده راه ؛ آن دسته از معابر شهری خاص عبور پیادگان ( به صورت خیابان ؛ کوچه ؛ بازار ؛بازارچه و گذر یا مسیری در میدان ؛ پارک ؛ ورزشگاه یا محوطه ی ساختمان و مجتمع )
پیاده رو ؛ گذر گاه خاص عابر پیاده در کنار مسیر های سواره مانند جاده ؛ خیابان ؛ میدان و….
ناحیه ی پیاده ؛ محدوده ای از شهر که بنا به ملاحظات تاریخی ؛ فرهنگی یا تجاری ورود وسایل نقلیه به آن ممنوع می گردد ( خاص مراکز تفریحی شهر ها )
جداسازی پیاده ؛ از نخستین روش ها برای منع تداخل حرکت سواره و پیاده که طبق آن چه در مسیر و چه در تقاطع ها راه عبور پیاده با اشکال مختلف جدا می شود .
دسته پیاده ؛ آن دسته از عابرانی که به طور غیر ارادی با هم و به صورت گزروهی مثلا در برابر چراغ راهنما و یا در گشت های سیاحتی و… حرکت کنند .
تراکم پیاده ؛میانگین تعداد پیاده نسبت به واحد سطح یک پیاده راه
سرانه ی پیاده ؛ میانگین سطح عبور و تجهیزات به ازاء هر نفر در یک پیاده راه .
وونرف یا محله ی آرام ؛ نوعی محله ی مسکونی حفاظت و طراحی شده بر اساس ایجاد خیابان های پیاده و فضاهای جمعی با هدف آسایش ؛امنیت و زیبایی بیشتر ( شروع آن در هلند )
عناصر طراحی خیابان :
فرآیند طراحی فضاهای شهری مراحل پیچیده ای دارد که یکی از آنها برنامه ریزی مستقل برای هر یک از عناصر عملکردی در هر فضای شهری است . خیابان فضایی است زاییده ی زندگی اجتماعی پر تحرک و فعال شهروندان که به خوبی تظاهر فرهنگ استفاده کنندگان در آن قابل مشاهده است لذا تنوع عناصر در طراحی یک خیابان از ویژگی های اصلی است و طبعا با شناخت اولیه نسبت به تک تک انها می توان به یک کل یکپارچه رسید . آنچه در زیر به اختصار آمده تنها فهرستی است ضروری از اجزاء تشکیل دهنده ی یک خیابان برای ارائه ی طرح های مقدماتی ؛ بدیهی است در مراحل اجرایی باید به جزییات بیش تری در مورد هر یک پرداخت .
1. وضع زمین – زیر زمین – شبکه های زیر بنایی
2. عملیات خاکی ؛ کف سازی و پوشش زمین
3. حصار کشی و وسایل جدا سازی
4. فضای سبز و گیاهان
5. پل ها و راههای زیر زمینی
6. بدنه ها – روشنایی
7. علائم شهریو وسایل کنترل ترافیک
8. فضاهای عمومی و کاربری ها در امتداد خیابان
9. تجهیزات شهری و خیابانی
10. تجهیزات بهداشت و پاکیزگی

کاربرد تجهیزات شهری:
تجهیزات شهری به عنوان مجموعه ای از وسایل متحرک و نیمه متحرک و کاربردی یا تزئینی که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دائم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان قرار گرفته اند ؛ جز لاینفک محیط زیست یک شهر جهت نمایش و شناخت کامل هویت شهر می باشد .
به طور کلی تجهیزات شهری کاربرد های زیر را دارا می باشد :
1. تعیین جهت و ارائه ی اطلاعات به شهروندان ( تابلو ی راهنما ؛ نام خیابان ؛ اطلاعات ساعت و… )
2. روشنایی
3. بازی کودکان
4. وسایل فرهنگی ( مجسمه و..)
5. مراقبت از تجهیزات و خدمات اداری
6. حفاظت ( نرده ؛ حصار و…)
7. استراحت یا پناهگاه ( نیمکت ؛ آلاچیق و….)
8. ارائه ی مقررات ( تابلو راهنمایی رانندگی ؛ و……..)
9. ثبت ( پارکومتر ؛ تقویم تاریخ و…..)
10 . نحوه ی جمع آوری کالا و محصولات ( صندوق پست ؛ کیوسک روزنامه و…)

ایده ها و راهکار ها:
باید توجه داشت که کلیه ی فضاهای مورد بررسی در داخل بافت قدیمی یا نسبتا قدیمی شهر تهران قرار گرفته و با یک ارتباط تنگاتنگ در بافت تنیده شده اند . بنابر این می توان گفت که این فضاها در درجه ی اول برای استفاده ی پیاده ها ساخته شده و قبل از هر چیز دارای عملکرد و شخصیت پیاده می باشند تا سواره . انجام اصلاحات کلی در این فضاها بدون ایجاد تغییرات کلی در بافت اطراف امکان پذیر نبوده و به ایجاد فضایی ناهمگن و ناسازگار خواهد انجامید ؛ در ضمن این امر نباید خاصیت متنوع بودن مطلوب فضاها و اجزا و عناصر شهری را مورد تهدید قرار دهد .
1. وسعت بخشیدن به فضای پیاده
2. در نظر گرفتن فضاهای مخصوص عابر پیاده در مکان های مناسب بر اساس تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری استفاده کنندگان .
3. حذف کلیه ی موانع غیر ضروری مانند تابلو ؛ میله ؛ نرده ؛ که برسر راه عابر پیاده قرار دارند .
4. قرار دادن وسایل شهری در جاهای تعیین شده که حداقل برخورد را با عابر پیاده داشته باشد .
5. تفکیک فضاهای سواره از پیاده و مشخص کردن هر یک با کف پوش خاصی
6. استفاده از یک سیستم هماهنگ و موثر تابلو و علایم هدایت کننده .
7. تعمیر و مرمت سطوح کف پوش ها ؛ پل ها ؛ جداول ؛ و حذف کلیه ی موانع غیر ضروری که به صورت برآمدگی یا تو رفتگی اختلاف سطح شدید و غیر منتظره به وجود آورده اند .
8. در نظر گرفتن محل مناسب برای نشستن به طوری که با فعالیت های کاربری های اطراف تعارض پیدا نکرده و مشکلی نیز برای عبور پیاده ها ایجاد ننماید .
9. استفاده از موانع خاص جهت جلوگیری از ورود موتور سواران به فضاهای مخصوص عابر پیاده .
10. در نظر گرفتن فضای مخصوص انتظار پیاده ها در جهت مسیر وسایل نقلیه .
11. سنجش میزان تمایل ؛ جهت مشارکت عمومی در زمینه ی طراحی ؛ ساخت و نگهداری انواع مبلمان در سطح محدوده ی مورد مطالعه .
12. رعایت پراکنش فضایی هماهنگ با ظرفیت محیطی و تعداد کاربران محلی .
13. پرهیز از تراکم زیاد یا کم در جانمایی انواع مبلمان .
14. مکان یابی انواع مبلمان در نقاط با دسترسی آسان .
15. رعایت فواصل مناسب در استقرار انواع مبلمان با توجه به شرایط محیط و میزان استفاده ی کاربران

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها