سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مکان یابی با روش بولین در نرم افزار Arc GIS و بررسی چندتا از معایب روش بولین

مکان یابی با روش بولین

در مدل بولین(دو دویی) ترکیب منطقی ارزش نقشه به صورت ‹‹ بلی ›› و ‹‹ خیر ›› می باشد. به عبارت دیگر در این مدل، عضویت در یک مجموعه به صورت یک(عضویت ) ،XOR ،OR ،AND و صفر(عدم عضویت) بیان می شود . جبر بولی از اپراتورها ي براي دیدن اینکه آیا شرط مخصوص درست است یا غلط؟ استفاده می کند. حاصل NOT بر روي چند نقشه معادل عمل ضرب آن نقشه ها می باشد . عمل “AND” عمل منطقی بر روي دو نقشه یاد شده را می توان توان از طریق عمل ریاضی جمع به “OR” منطق نتیجه رساند. به طور کلی در انتخاب یک مکان براي یک فعالیت خاص می توان به وسیله این مدل مکانیابی کرد که در این مدل انتخاب یک مکان یا مناسب(یک) یا نامناسب(صفر) و حالتی غیر از این را نمی توان متصورشد (پیرمرادي، 3:1387 ). به عنوان مثال اگر در مکان یابی مراکز جدید آموزشی هدف دوري از پمپ بنزین با حداقل شعاع 1000 متر باشد، فاصله کم تر از 1000 به عنوان ارزش صفر و فاصله بیشتر از 1000 متر به عنوان ارزش یک قرار می گیرد. به همین ترتیب براي تمامی فاکتورها با عملگر هاي بولی نقشه مربوطه تهیه می شود و در نهایت این نقشه ها با هم تلفیق می شوند که خروجی آن نقش هاي با ارزش هاي صفر و یک می باشد.

روش بولين ، اساسا نگرشي دو ارزشي به قضايا دارد : بود يا نبود، هست يا نيست، درست يا غلط. در منطق بولين نمي توان حالتي را تصور كرد كه چيزي هم باشد و هم نباشد، هم درست باشد و هم غلط باشد . حالت بينابيني وجود ندارد. چنين تقسيم بندي دو ارزشي مسلما نيازمند تعريف مرزهاي مشخصي است كه بتوان بر اساس آن مصاديق را مرزبندي كرد.

مدل منطقي بولين ساده ترين روش تركيب لايه ها در GIS است . تركيب لايه ها در اين روش بر مبناي منطق صفر و يك بوده وو خروجي نهايي مدل يك نقشه با دو كلاس كاملا مناسب (كلاس يك) كاملا نامناسب (كلاس صفر) مي باشد. اين مدل داراي انعطاف پذيري پايين و برخوردي توأم با قطعيت است . پس از تشكيل لايه ها بر اساس بولين، لايه هاي حاصله با استفاده از عملگر AND به صورت ضرب لايه ها در لايه هاي رستري با يكديگر تركيب مي شوند.

 

مکان یابی به روش بولین

فرایند مکانیابی با روش بولین در gis

مکانیابی مدارس ابتدایی

با توجه به اینکه این کار صرفا جهت اجرا کردن مدل است از هفت معیار زیر استفاده شده ست

ردیف معیارها
1 مدارس ابتدایی
2 مدار راهنمایی و دبیرستان
3 مراکز ورزشی
4 مساجد
5 پست های برق
6 دسترسی محلی
7 دسترسی غیر محلی

 

مرحله اول رستری کردن نقشه

اول نقشه ها (مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، مراکز ورزشی، مساجد و پست های برق) را بعد از تبدیل POLYGON TO POINT به POINT تبدیل نموده سپس همراه با لایه های خطی با استفاده از تابع DISTANCE  و EQULEDIAN DISTANCE به رستر تبدیل شده ند

 

 

 

استاندارد ساز با استفاده از رکلاس

سپس با استفاده از RECALSIFY نقشه ها را به دو کلاس و همزمان استاندادرسازی هم نموده که در نقشه های زیر نشان داده شده است

 

 

اعمال وزن

جهت اعمال نظر کارشناسان از مدل AHP استفاده شده  است که در شکل زیر وزن هر کدام یک ا زمعیارها آورده شده است. و مقدار ضریب خطای آن نیز کمتر از 0/1 است ؛ بیشترین وزن نیز متعلق به شبکه دسترسی محلی با مقدرا 489.  است که مهمترین معیار نیز در مکانیابی مدرسه است.

 

 

 

پس  از بدست آوردن وزن ها با  استفاده از  RASTER CALCULATER وزن لایه ها بدست آمده در لایه ضرب شده و لایه ها وزن دار گردیده اند.

 

 

روی همگذاری لایه ها

در این مرحله لایه ها را با استفاده  از Raster Calculator لایه های را در هم ضرب نموده  تا لایه نهایی بدست بیاید و به دوسته کاملا مناسب و کاملا نامناسب طبقه بندی گردد

 

 

معایب روش بولین

  1. ممکن است که واحد های با خصوصیات متفاوت در یک کلاس قرار گیرند.
  2. واحد هایی که از لحاظ یک لایه اطلاعاتی تا حدی نامناسب باشد،حذف میشوند.
  3. قادر به تفکیک مکان های مناسب به اولویت اول و دوم نمی باشد.
کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها