سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

 تحلیلی بر منطق بولین و نحوه عملکرد آن و مقایسه اپراتور AND در بولین و فازی در GIS

 معرفی منطق بولین

در منطق بولین وزن دهی به واحدها در هر لایه اطلاعاتی در این مدل براساس منطق صفر و یک می باشد. به عبارت دیگر عضویت در یک مجموعه با مناسب است یا نامناسب و حد وسطی وجود ندارد و در نقشه های نهایی و تلفیق یافته نیز هر پیکسل یا مناسب است و یا نامناسب تشخیص داده می شود. منطق بولین از اپراتورهای NOT , XOR , OR , AND برای این که شرط مخصوصی درست است یا غلط استفاده می کند ، مدل منطق بولین اغلب به طور بصری به شکل نمودارهای ون به تصویر کشیده می شود. اگر مجموعه A مجموعه مواردی باشد که مثلا دارای توصیف الف هستند و مجموعه B، مجموعه موارد دارای توصیف ب باشند، آن گاه جملات AXOR B , A OR B , A AND B , A NOTB مواردی را نشان می دهند که دارای ترکیبات توصیفی پوشیده توسط بخش های هاشور خورده نمودارهای مربوطه ون هستند . بدین ترتیب نتیجه نهایی این مدل، انتخاب یک مکان برای فعالیت یا تسهیل خاص است که این محل با مناسب است (یک) یا نامناسب (صفر) و حالتی غیر از این دو وجود ندارد. مزیت و امتیاز دیگر این رویکرد، سهولت و سادگی آن است. ترکیب منطقی نقشه ها در یک GIS بطور مستقیم قابل قیاس با انباشتن فیزیکی نقشه ها بر روی یک میز شور است، اما به طور معمول مناسب نیست که برای هریک از معیارهای ترکیب شده اهمیت یکسان قایل شد. معیارهای مختلف باید بر حسب اهمیت نسبی خود وزن داده شوند

منطق بولین در GIS

نحوه عملکرد منطق بولین در GIS

منطق بولین اطلاعات مربوط به هر نقشه ورودی را به شکل دو تایی (درست، نادرست) یا ( او ) تبدیل می کند و با استفاده از رابطه شماره ۱ تعریف می شود رابطه (1)


کلاس هر نقشه را تشخیص می دهد. در این روش فرض بر این است که این ناحیه برای دفن پسماند مناسب است و مقدار کلاس ها، بسته به اینکه آیا شرط مورد نظر درست با نادرست باشد، تعیین می شود و عبارت نهایی خروجی بولین برای همه متغییرها به کار می رود (شمسایی فرد، ۱۳۸۲، ۴۸-۵۱)؛ طوری که متغیر به دفعات، برای هر کدام از موقعیت ها در منطقه مورد نظر، به کار گرفته می شود و خروجی نقشه جدید با دو کلاس ۱ یا . مشخص خواهد شد، نقشه خروجی شامل دو پلیگون است که در آن همه شرایط صدق می کند. در حقیقت، منطق بولین دارای برخوردی توام با قطعیت است، این روش بیشتر در مرحله غربال اولیه به کار می رود؛ یعنی مراحلی که در آن گزینه های غیر قابل استفاده از گزینه های قابل استفاده مجزا می گردند (ولیزاده کامران و شهایی، ۲۰۰۸، ۶۲). روش بولین مواقعی به کار می رود که قطعا بدانیم در یک صفت ویژه از مقدار معینی به بعد (یا به قبل) منظورمان بر آورده خواهد شد (و یا نخواهد شد)؛ مثلا بدانیم که قطعا در مورد آب زیرزمینی در مناطق دارای آب زیرزمینی با عمق بیشتر از ۳۰ متر، هیچ گونه شیر آبهای به آبهای زیرزمینی نفوذ نخواهد کرد و این بدین معنی است که گزینه های دارای عمق بیشتر از ۳۰ متر قابل قبول است، در این صورت مشاهده می شود که میزان انعطاف پذیری مدل منطقی بولین بسیار کم است و به طور کلی، مسائل واقعی کمتر با این روش قابل بررسی هستند. همچنین، در این مدل وزن های معیار جایی نداشته و مناطق دارای امتیازاتی غیر از . وا نخواهد بود (پرهیزگار، غفاری گیلانده، ۱۳۸۵، ۷۳-۸۰).

مقایسه اپراتور AND در بولین و فازی

در فازی AND اشتراک مجموعه ها را نشان می دهد.این اپراتور فقط پیکسل هایی که در تمام نقشه های پایه ارزش یک دارند،در نقشه های نهایی ارزش یک خواهند داشت و مناسب هستند.

اپراتور AND در بولین و فازی

اما AND در بولین بدین صورت است که حداقل درجه عضویت را استخراج می کند(در بین کلیه لایه های اطلاعاتی حداقل ارزش هر پیکسل را استخراج کرده) و در نقشه نهایی منظور می کند.

کلیدواژه : نکات کاربردی GIS؛
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها