سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جرج جدویک ؛ تبین نگرش سیستمی به شهر و اجزای آن

جرج جدویک
~ تبین نگرش سیستمی به شهر و اجزای آن

این نگرش (سیستمی) در آغاز در علوم مرتبط با زیست شناسی مطرح کرده و با ارائه نظریه ی عمومی سیستم‌ها و بسط آن توسط برتالنفی توانست جای خود را در دیگر علوم بیابد. اندیشه ی سیستمی در برنامه ریزی شهری، ابتدا در ایالات متحده آمریکا در آغاز دهه‌ی 1950 با مطالعه‌ی حمل و نقل شهر دتیرویت آغاز شد.

او با دید کل نگر تاکید می کند که اقتصاد، اجتماع، کالبدو… هر کدام به تنهایی یک سیستم نیستند بلکه تنها نام هایی هستند که انسان به واقعیت های گوناگون یک سیستم واحد می‌دهد وی انسان را در ارتباط با طبیعت و دیگر انسان ها بخشی از یک سیستم ارتباطی می‌داند. این سیستم ارتباطی او را قادر می سازد تا فعالیت هایش را شکل دهد به باور او آنچه در این سیستم اهیمت دارد فرایندیست که این ارتباطات را شکل می‌دهد نه نتیجه یا هدف آن.

چنین سیستم ارتباطی که چدویک به تصور می کشد، گستره وسیعی از مسیرها را در بر دارد که پیام (اطلاعات)، معابران (چیزهای مادی و هم چنین مسیرهای اطلاعاتی) و بار (اطلاعاتی که در قالب کالبدی و مادی ریخته شده اند) را از خود عبور می‌دهد. همه­ی این مسیر ها دارای فرستنده و گیرنده هستند، هر یک از گنجایش مخصوص دارند و آنچه که فرستاده می‌شود باید کدگذاری شود، مراحمت ها و اختلال ها نیز با این ارسال همراهند.

در سیستم ارتباطی انسان –طبیعت، مسیری که انسان می آفریند وابسته به فعالیت های اوست. اگر فعالیتی نباشد مسیری هم نخواهد بود. پیچیدگی فعالیت انسان و تغییرات آن، برای جابه جایی اطلاعات، مردم، کالا وسوخت و… به هر چه بهتر شدن این سیستم می انجامد تمامی خطوط ازقبیل راه آهن –هوایی و سیم هاو …به فعالیت انسان وابسته است.

سیستم انسان –طبیعت

او بر این اساس تاکید می کند که انسان و محیط پیرامون پیوسته در حال تحول بوده اند؛ غار نشینی، بربریت، شهر نشینی، تمدن های دور و… پس او باور دارد که تاریخ یک جریان خطی، دایره ایی نیست بلکه فرآیندیست دارای حرکتی پیوسته و مداوم که برای شناختش باید روابط انسان با طبیعت در این دگرگونی دیده شود : بدین ترتیب چدویک در تدوین رابطه میان شهر و منطقه از کلیت سخن می گوید؛ و به مجموعه‌ای از توسعه های فردی و فضاهای انطباق یافته توسط افراد می رسیم که این انطباق و تغیراتی که نتیجه ی آن در منظر طبیعی ایجاد می‌شود، به خاطر مخالفت با طبیعت نیست بلکه به دلیل این تغیرات به سود انسان است. چدویک تاکید داردکه انسان فارغ از هر فرضی که فعالیت های مختلف او ممکن بپذیرددر واقع بخشی از یک سیستم بزرگ و بسیار پیچیده است و به طور دائم در حال تعدیل کرد رابطه ی خود با طبیعت می‌باشد.

چدویک می کوشد تا با جمع بندی نظرات اندیشمندان مختلف، تعریف دقیقی از سیستم ارائه دهد:

«یک سیستم، مجموعه‌ای از اجزای کنار هم است که میان اجزاء و خصوصیات آنها، روابطی برقرار است.

چدویک درباره نگرشی سیستمی با توجه به آنچه که درباره ساختار و رفتار سیستم‌ها گفته شد، یک دسته بندی عمومی از مشکلات موجود را مطرح می کند:

1-اگر سیستمی با ساختار مشخص موجود باشد، این سیستم بر مبنای شناخت موجود از ساختار آن، چگونه رفتارخواهد کرد؟

2-اگر سیستم موجود باشد اما هیچ چیزی درباره آن و ساختارش دقیقا مشخص نباشد چگونه می‌توان رفتار آن مشخص نمود؟

3-اگر سیستمی در واقعیت موجود نباشد، چگونه می‌توان ساختار سیستم را طراحی کرددر حالی که زمانی سیستم درک می‌شود که رفتار لازم را داشته است؟

او با اشاره به این «محیط ساخته شده» مفهومی در زمان حال توسعه یافته، بصورت مستقل وجود ندارد تاکید می کند که محیط ساخته نشده است بلکه به طور گسترده ای، سازگار شده است که از ویژگی های طبیعی است که با هر گونه ارتباط آن با کیفیات ساختمانی با توجه به مقصود بسیار سطحی خواهد بود.

چدویک یادآور می‌شود که غنا و پیچیدگی طبیعت و هم چنین تطبیق انسانی فضای طبیعی که مسکن انسان را تشکیل می‌دهد-همه تلاش‌ها را به سمتی می‌کشاند که به اشتباه در مطالعه‌ی سیستم انسان –طبیعت، بخش‌هایی از کل جدا شده و به طور مستقل بررسی می‌شود. این طوری است که بزرگ‌ترین اشتباه در نگرش سیستم می‌باشد و او راه حل این مشکل را در نظر گرفتن سیستم جامع و متشکل از مجموعه‌ای از اجزاء می‌داند که به سه حالت طبیعی، همساز شده و انسان ساخت وجود دارد و زیر سیستم‌ها به عنوان سیستمی از فعالیت‌ها و بر اساس ارزش‌ها در هر سه گونه‌ی اجزاء ترکیب می‌شود.

پیروان نگرش سیستمی بر این باورند که تا زمان طرح نگرش سیستمی در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای، به شهر همچون کلیتی متشکل از اجزاء گوناگون چیره بود با به کار گیری این نگرش، حرکت جدیدی از جنبه‌های کالبدی به سمت جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت.

کلیدواژه : جرج جدویک
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها