سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ادوارد هال ؛ كشف فواصل شكل دهنده فضاي پنهان

 

ادوارد هال
~ كشف فواصل شكل دهنده فضاي پنهان

ادوارد هال متولد 1914 درسنت لويس ميسوري متولد شدو در شهر نيو مكزيكو زندگي نمود اين انسان شناس آمريكايي مدرك كارشناسي خود را در سال 1936 از دانشگاه دنور در رشته مردم شناسي دريافت نمود. وي همچنين دانشنامه كارشناسي ارشد خود را در سال 1938 از دانشگاه آريزوناو متعاقبا دكتري خود را از دانشگاه كلمبيا دريافت كرد (1942) در جنگ جهاني دوم به ارتش پيوست و پس از پايان جنگ بالاترين دانشپايه (فوق دكترا) در رشته مردم شناسي را گرفت وي در دانشگاههاي متعددي مشغول به همكاري بوده كه عبارتند از:دانشگاه بينيتگتنن، دانشكده روانشناسي بنياد فناوري ايلي نویز استاد مردم شناسي دانشگاه شيكاگو ودانشگاه شمال غربي.

همچنين از وي كتب و مقالات متعددي به جاي مانده می‌توان از برخي از آنها نام برد: كتاب زبان خاموشي، كتاب بعد پنهان، كتاب در وراي فرهنگ.

مسئله اصلي كه حال در كتاب بعد پنهان به آن مي پردازد فرهنگ است او اين مسئله را به عنوان يكي از بعدهاي مهم زندگي اجتماعي است به ويژه در جوامعي كه افراد با فرهنگ هاي مختلف دركنار هم زندگي مي كنند.

به زعم وي از آنجايي كه مردم فرهنگ هاي گوناگون نه تنها به زبانهاي متفاوتي سخن مي گويند بلكه در جهان هاي حسي متفاوتي هم زندگي مي كنند. تجربه هاي آنها هم كه از راه مجموعه‌ای از حواس مرتبط با الگوهاي فرهنگي به دست مي آيد متفاوت می‌باشد بحث مهم ديگري كه در اين كتاب مطرح شده و بحث در «همجواري» در فضا مكان است اصطلاحي كه براي مشاهدات موضوع شناسنامه و نظريه هاي استفاده بشر از فضا به كار برده می‌شود.

هال به اين نكته اشاره مي كند كه فاصله اجتماعي در انسان امروز بواسطه شيوه ارتباطي پيشرفته گسترش يافته است به گونه اي كه امكان شكل گيري گروه هاي در فاصله بسيار زيادنيز فراهم شده است.

او نبود الگوهاي همجواري را در سه رده فرهنگي معرفي مي كند:

1-زير فرهنگي 2-پيش فرهنگي

3- خرده فرهنگي

برپايه تعريف هال، رده زير فرهنگي بحثي رفتاري است و ريشه در گذشته زيست شناختي انسان دارد. رده پيش فرهنگي نيز بحثي روانشناختي است بيشتر به اكنون وابسته است، سومين رده يعني خرد و فرهنگي، سطحي است كه بيشتر مشاهدات همجواري ها در آن رخ می‌دهد او براي مدل همجواري ها به عنوان نمود و جلوه اي از رده خرده فرهنگي، …… پايه اي را بر مي شمارد: نمود ثابت، نمودنیمه ثابت و نمود بي شكل

هال سپس درباره تفاوت هاي پايه اي ميان فرهنگ هاي گوناگون مي گويد كه فرهنگ ها تعميم دهنده شكل هاي رفتاري و كاركردي متفاوتي از انسان هستند از ديد او يك فضاي اجتماع گريز در يك فرهنگ مي تواند در فرهنگي ديگر اجتماع پذير باشد و برعكس. در اينجا خوب يا بد بودن اين فضاها مطرح نيست، بلكه آنچه ارزيابي می‌شود، سازگاري و نرمش ميان طرح و كاركرد اين فضا می‌باشد به گفته هال دريافت انسان از فضا و فاصله ادراكي برپا است كه به اين معني كه بشر همانند ديگر جانوران فاصله را درك و احساس مي كند و اين درك به عمل او در آن فضا وابسته می‌باشد.

هال فاصله اي را كه فضاهاي پنهان بر پايه آن شكل مي گيرند را 4 گونه می‌داند كه هر كدام از آنها نيز داراي يك حالت دور و يك حالت نزديك هستند.

1-فاصله صميمي: در اين فاصله حضور شخصي ديگر ترديد ناپذيراست و براحتي با داده هاي حتي قابل درك است.

حالت نزديك، كشتي گيري، نوازش، حالت افراد

حالت دور، وضعيت حضور در متروها، اتوبوس ها صف ها

2-فاصله شخصي: پيرامون يا صاحب حفاظتي كوچكي است كه يك جاندار ميان خود و ديگر جانداران نگه مي دارد.

حالت نزديك در اين فاصله شخصي مي تواند ديگري نگه داشتندو يا ديگري حالت دور، بيرون از اين محدوده امكان رسيدن دست شخصي به فرد روبه رو به راحتي وجود ندارد.

3-فاصله اجتماعي: خط مرزي ميان فاصله شخصي در حالت دور و فاصله اجتماعي در حالت نزديك، حد تسلط را منتحي مي كند. نمي توان انتظار تماس با فرد ديگري را در اين فاصله داشت. حالت نزديك كارهاي غير شخصي در اين فاصله صورت مي گيرد حالت دور فاصله اي است كه مردم در درون آن جابجا می‌شود. دادو ستدها و گفتگوهاي اجتماعي كه در حالت دور فاصله اجتماعي انجام می‌شود.

4-فاصله همگاني: تغييرات حسي بر شمار و مهمي در جابه جايي از فواصل شخصي و اجتماعي به فاصله عمودي پديد مي آيد كه به طور كامل بيرون از دايره برخوردافزوده است.

حالت نزديك در اين فاصله يك فرد هوشيار در صورت تهديد مي تواند حالت تهاجم تدافعي يا فرار به خود بگيرد صدا معمولا بلند بوده و حضور سايه افراد ديده می‌شود حالت دوره اين فاصله ويژه راه هاي برجسته و دولتي نيست بلكه هر كس در صحنه همگاني مي تواند آن را به كار گيرد.

هال براي حل مسائل شهري نه تنها همكاري گروهي متخصصان شهري را ضروري می‌داند بلكه بهره گيري از مهارتهاي نوين مانند روانشناسي، انسان شناسي، را پيشنهاد مي نمايد. موضوع ديگر كه هال به آن مي پردازد، بحث دو زمان و ارتباط آن با ساختار فضااست موضوعي كه پايه بحث كتاب زبان خاموش او را تشكيل می‌دهد.

همچنين هال قصد دارد كه فضاي شهري بايد براي تعامل گروه هاي قومي و فرهنگي مناسب سازي شود به اين معني كه برنامه ريزان شهري بايد در ايجاد و آفرينش فضاهايي كه موجب ترغيب و توانمند ي گروههاي قومي و فرهنگي می‌شود به تلاش بيشتري كند هال نيز مانند همروزگاران خود، موضوع خودروي شخصي را نيز به مباحث افزود و خودرو را بزرگ‌ترین مصرف كننده فضاهاي عمومي و شخصي می‌داند.

از ديد او بحران هاي گوناگوني كه در پي پيشرفت و گسترش پديد مي آيد مانند بحران هاي قومي نژادي شهري، آموزشي و … همه جلوه هاي گوناگوني از يك بحران بزرگتر است رشد غير طبيعي خواسته هاي انسان، بعد جديدي را به نام «بعد فرهنگي» پديد آورده است كه هنوز چندان توجهي به آن نمي شود.

اما اين سوال پيش مي آيد كه تا كي انسان مي تواند آگاهانه نسبت به بعدها اين حد بي اعتنا و نا آگاه باشد.

کلیدواژه : ادوارد هال
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها