سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

استراتژی توسعه شهری CDS و فرایند اجرای آن

استراتژی توسعه شهری CDS و فرایند اجرای آن

استراتژی توسعه شهری CDS جدیدترین رویکرد در زمینه برنامه ریزی شهری است که توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 پیشنهاد شد . CDS  با توجه به شرایط ملی و محلی متغیر است و به عنوان یک فرآیند مشارکتی دارای سه هدف اصلی : بهبود مدیریت شهری ، رشد اقتصادی و کاهش فقر می باشد .برای موفقیت در CDS پیش شرط هایی لازم است که مهم ترین آنها  تعهد رهبران شهری نسبت به پروژه ، ایجاد تغییرات نهادی و فرایندی ، هدایت آن توسط یک پشتیبان قوی در دسترس بودن منابع مالی و انسانی و از همه مهمتر مشارکت واقعی مردم در تهیه طرح است. هسته اصلی فرآیند CDS تهیه چشم انداز بلندمدت از شهر با مشارکت تمامی شهروندان است .

ویژگیها و اهداف کلی این سند را می توان بر حسب محتوا و فرآیند در قالب موارد زیر بر شمرد :

1-1-1- بر حسب محتوا

 • توسعه اقتصادی، اشتغال فزاینده و کاهش فقر شهری
 • توسعه نظام مدیریت و حاکمیت شهری در سایه مدیریت یکپارچه و استراتژیک
 • توسعه اجتماعی و مناسبات فرهنگی جوامع مورد برنامه­ریزی
 • ارتقاء شرایط زیست و سکونت محیط های شهری
 • تلفیق اهداف کالبدی و اهداف اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی
 • حرکت در مسیر توسعه پایدار، موزون و یکپارچه

1-1-2- برحسب رویه (فرآیند)

 • بهره گیری از مشارکت گروههای مختلف سازمانی، نهادی، مردمی و بخش های مختلف و … در فرآیند تهیه و اجراء طرح
 • سازماندهی و تشکیل نظام و ساختار راهبری برنامه توسعه استراتژیک از ابتدا تا مرحله اجراء
 • سنجش و تحلیل وضعیت به صورت گزینشی و بر مبنای اولویت های مطرح شده توسط گروههای ذینفع، ذیربط و ذینفوذ
 • تنظیم چشم انداز توسعه شهر بر مبنای مشارکت و وفاق جمعی
 • تدوین استراتژی های توسعه شهر بر مبنای امکانات و محدودیت های توسعه
 • تدین سیاست ها و برنامه های اجرایی در جهت تحقق اهداف و استراتژی های توسعه
 • معرفی طرح ها ، پروژه ها و الگوهای استراتژیک
 • تنظیم ساز و کارهای اجراء، پایش و ارزیابی
 • پیش بینی نیازهای مالی و سرمایه گذاری طرح و برنامه ها

جدول شماره ‏1‑1- برنامه پروژه راهبردی شهر جدید پرند

28 اسفند مسئولان شهر(مقامات شهرداری و ادارات محلی)

گروه ها شامل(احزاب،اتحادیه ها ،انجمن های صنفی بازرگانی و اجتماعی و NGO ها)

گروه های ذی نفع ویژه (اقشار فقیر جامعه ) تا گروه های ذی نفع عام

نقش مدیریت و حکمروایی شهری

شناسایی بهره وران و بازیگران ، نحوه مشارکت و مسئولیت ها

 

گام اول: برنامه ریزی پروژه

 

انتخاب ترتیبات سازمانی برای فرآیند CDS

سازماندهی و سرپرستی کارگاه های مشارکت گروه های ذی نفع

 

سازماندهی کارگروه های مدیریتی و مطالعاتی

 

بر حسب محورهای

مدیریتی،زیست محیطی،اقتصادی                                                                                       و کالبدی- فضایی

 

جمع آوری داده و اطلاعات برای تهیه نیمرخ شهر
تدوین اهداف مقدماتی طرح

 

 

 

تعریف مفاهیم پایه

 

 

 

 

تعیین و زمان بندی فعالیت ها جهت اجرای کار

 

 

 

 

تهیه برنامه پروژه
1 اردیبهشت اطلاعات جمعیتی ،اقتصادی ،کالبدی ، زیست محیطی و … شناخت کلی از وضعیت شهر

 

گام دوم: سنجش وضعیت

 

ارتقا کیفیت کالبدی

توسعه اقتصاد محلی

حکمروایی مطلوب شهری

 

 

 

 

 

 

گردآوری اطلاعات و تهیه گزارشات موضوعی و بخشی براساس محورهای CDS

 

ارتباط با اقتصاد جهاني ، محلي و كشوري

ارزش ها و ترجيحات ساكنين

 

 

 

ارزیابی وضعیت شهر و ویژگی های منحصر به فرد آن

 

مطالعه طرح هاي بالادست و تهيه شده

شناخت روندها ، رویدادها و تحولات

شناخت عوامل : اجتماعي، فني ، منطقه اي ، دیدگاهی ،  اقتصادي ، دولتی ، زيست محيطي و….

گونه بندي عوامل : نوظهور ، محتمل ، دائمي، بحراني ، نامعلوم ، قابل تاثیر گذاری و….

 

بررسی و شناسایی عوامل ایجاد تغییر

 

برگزاری کارگاه های مشارکت مردمی و اطلاع رسانی

نظر سنجی از مردم  و مسئولین از طریق (پرسشنامه ، مصاحبه و …)

 

جمع آوری دیدگاه ها و نگرش بهره وران

 

اهداف

پیش بینی ها و شکاف ها

1 اردیبهشت

 

تعریف چشم انداز اولیه و انتظارات
 

 

 

بررسی تجارب جهانی در تهیه طرح های CDS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها  بر اساس تحلیل  SWOT برای منطقه

 

10 اردیبهشت بررسي چشم انداز هاي تدوين شده براي شهرها و مناطق ديگر با استفاده از تجارب جهانی و داخلی

 

 

گام سوم: چشم انداز سازی

 

چگونگی تدوین چشم اندازهای به دست آمده در مرحله قبل (بر مبنای فرآیند چشم انداز سازی و یا به مرور زمان )

باز اندیشی و تامل در چشم انداز های غیر رسمی موجود و غیر کارآمد و استفاده( توجه ) به چشم انداز های بهینه و قابل تحقق

 

بررسی وجود چشم اندازهایی برای شهر(رسمی یا غیر رسمی)

 

تدوین چشم انداز هایی از آینده شهر یا منطقه

استفاده از یافته های به دست آمده در مراحل مطالعاتی قبل

استفاده از یافته های به دست آمده از نظر سنجی و مشارکت مردمی(طرفهای ذی نفع)

جمع آوری دیدگاه ها و نگرش بهره وران

 

تدوين چشم اندازهای گزینه
تحليل چشم انداز هاي گزينه
برگزيدن چشم انداز منتخب و گوشه قابل رقابت شهر

 

تدوين بيانيه چشم انداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدقیق اهداف

 

تعیین محورهای راهبردی

 

گام چهارم:تدوین راهبرد
ارزشگذاری راهبردها برای هر بخش یا موضوع با استفاده از تکنیکSWOT   و AHP

 

طراحی راهبرد برای محورهای راهبردی واجد اولویت ها

 

 

ارائه راهبرد
 

آماده کردن طرح های اجرایی برای هر استراتژی انتخابی

 

طراحی برنامه « اجرایی » با توجه به اصل هزینه – فایده برای کلیه بهره وران

تعیین مسئولیت ها

تخصیص منابع

تدوین چارچوب زمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدوین برنامه اجرایی شهر (Action Plan)

 

10 تیر ایجاد یک گروه اجرایی در نظام شهرداری پرند

 

گام پنجم : اجرا

 

سلسله مراتب کارها

تعیین مسئولیت ها ، چارچوب زمانی و منابع

آثار مورد انتظار و تعیین شاخص های موفقیت

سیستم پایش و ارزیابی

 

پالایش ” برنامه اجرایی” و ” برنامه کار برای مرحله اجرا”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری کارگاه های مشارکت مردمی و اطلاع رسانی

نظر سنجی از بهره وران از طریق (پرسشنامه ، مصاحبه و …)

 

 

جمع آوری دیدگاه

ها و نگرش بهره وران

 

تعیین شاخص های عملکردی

 

گام ششم: پایش

 

ایجاد نظام و مکانیزم نظارت

 

ایجاد سیستمی برای ارزیابی دسترسی به چشم اندازها و استراتژی ها

 

تعریف مکانیزم بازخورد

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها