سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فرآیند کلی برنامه توسعه راهبردی شهر

1-1- فرآیند کلی برنامه توسعه راهبردی شهر

1-1-1- گام اول: برنامه ریزی پروژه

q شناسایی بهره وران و بازیگران ، نحوه مشارکت و مسئولیت ها
· مسئولان شهر(مقامات شهرداری و ادارات محلی)
· گروه ها شامل(احزاب ،اتحادیه ها ،انجمن های صنفی بازرگانی و اجتماعی و NGO ها)
· گروه های ذی نفع ویژه (اقشار فقیر جامعه ) تا گروه های ذی نفع عام
· نقش مدیریت و حکمروایی شهری

 

q سازماندهی کارگروه های مدیریتی و مطالعاتی
· انتخاب ترتیبات سازمانی برای فرآیند CDS
· ایجاد یک کمیته گرداننده و گروه های کار
· سازماندهی و سرپرستی کارگاه های مشارکت گروه های ذی نفع
· پشتیبانی از شکل گیری سازمان های کلیدی ذی نفع(در صورت نیاز)

 

q مالیه و تامین منابع و ظرفیت های لازم
· پشتیبانی فنی و مالی مورد نیاز فرآیند تهیه و اجرای CDS
· مشارکت دادن گسترده تمامی بخش های شهرداری و ادارات محلی
· کسب تعهد کلیه گروه های ذی نفع کلیدی برای تهیه،تصویب و اجرای سند
q جمع آوری داده و اطلاعات برای تهیه نیمرخ شهر  بر حسب محورهای مدیریتی , زیست محیطی , اقتصادی , کالبدی-فضایی
q مساله یابی و بیان کلی فرصت ها ، تهدید ها ، نقاط ضعف و قوت در قالب تحلیل SWOT
q تدوین اهداف مقدماتی طرح

 

q تهیه برنامه پروژه
· تعیین دامنه و زمان لازم جهت انجام فرآیند
· تعیین و زمان بندی فعالیت ها جهت اجرای کار
· تعیین افراد مسئول
· برآورد بودجه
· تعیین و توجه به محدودیتها
q تعریف مفاهیم پایه

1-1-2- گام دوم: سنجش وضعیت

q گردآوری اطلاعات و تهیه گزارشات موضوعی و بخشی و تبدیل آن به داده های کاربردی بر اسا س محورهای CDS
· اطلاعات جمعیت شناختی(جمعیت ،آموزش ،اشتغال،مهاجرت، مشارکت مردمی،سرمایه اجتماعی – فرهنگی در شهر پرند، …)
· اطلاعات اقتصادی (شرکت ها و اندازه آنها، سرمایه گذاری سودآور با توجه به مزیت های شهر، بازارها، کارفرمایان ، مالیات، درآمد ، نرخ بیکاری و …)
· اطلاعات محیط زیستی (شیب زمین ، بارندگی ، اقلیم ، رطوبت ،وضعیت زمین شناسی و گسل ها ،منابع آب ،تاریخ سوانح طبیعی در منطقه ، وضعیت دفع زباله و …)
· اطلاعات زیر ساختی (آب ،برق ،زمین ، املاک و مستغلات ،حمل و نقل همگانی ،راه ها و …)
· مطالعات کالبدی و مسکن ( ساختار فضایی شهر،فضاهای عمومی ، شاخص های مسکن و محیط مسکونی و …)
q ارزیابی وضعیت شهر و ویژگی های منحصر به فرد آن
· تعيين مزيت هاي رقابتي و نسبي
· ارتباط با اقتصاد جهاني ، محلي و كشوري
· ارزش ها و ترجيحات ساكنين

 

q بررسی و شناسایی عوامل ایجاد تغییر
·  مطالعه طرح هاي بالادست و تهيه شده
· شناخت روندها ، رویدادها و تحولات
· شناخت عوامل : اجتماعي، فني ، منطقه اي ، دیدگاهی ،  اقتصادي ، دولتی ، زيست محيطي و….
· گونه بندي عوامل : نوظهور ، محتمل ، دائمي، بحراني ، نامعلوم ، قابل تاثیر گذاری و….
q بررسی تجارب جهانی CDS
q جمع آوری دیدگاه ها و نگرش بهره وران
· برگزاری کارگاه های مشارکت مردمی و اطلاع رسانی
· نظر سنجی از مردم از طریق (پرسشنامه ، مصاحبه و …)
q تعریف چشم انداز اولیه و انتظارات
· اهداف
· پیش بینی ها و شکاف ها
q تهیه گزارش و ضع موجود شهر با شناسایی مناطق مساله دار
q شناسایی نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها  بر اساس تحلیل  SWOT برای منطقه

1-1-3- گام سوم: چشم انداز سازی

· بررسي چشم انداز هاي تدوين شده براي شهرها و مناطق ديگر با استفاده از تجارب جهانی و داخلی
· بررسی وجود چشم اندازهایی برای شهر(رسمی یا غیر رسمی)
· چگونگی تدوین چشم اندازهای به دست آمده در مرحله قبل (بر مبنای فرآیند چشم انداز سازی و یا به مرور زمان )
· باز اندیشی و تامل در چشم انداز های غیر رسمی موجود و غیر کارآمد و استفاده( توجه ) به چشم انداز های بهینه و قابل تحقق

 

q   تدوين چشم اندازهای گزینه
· تدوین چشم انداز هایی از آینده شهر یا منطقه
· استفاده از یافته های به دست آمده در مراحل مطالعاتی قبل
· استفاده از یافته های به دست آمده از نظر سنجی و مشارکت مردمی(طرفهای ذی نفع)
· جمع آوری دیدگاه ها و نگرش بهره وران
· برگزاری کارگاه های مشارکت مردمی و اطلاع رسانی
· نظر سنجی از بهره وران از طریق (پرسشنامه ، مصاحبه و …)در رابطه با چشم انداز های شهر
· بررسی و جمع آوری چشم انداز های مورد انتظار بهره وران (گروه های ذی نفع و ذی نفوذ)
q  تحليل چشم انداز هاي گزينه
· برگزيدن چشم انداز منتخب و گوشه قابل رقابت شهر
q تدوين بيانيه چشم انداز
q ماموریت (mission)
q تدقیق اهداف

1-1-4- گام چهارم: تدوین راهبرد

q تعیین محورهای راهبردی
· ارزشگذاری راهبردها برای هر بخش یا موضوع با استفاده از تکنیکSWOT   و AHP
· طراحی راهبرد برای محورهای راهبردی واجد اولویت ها
q ارائه استراتژی

1-1-5- گام پنجم : اجرا

· آماده کردن طرح های اجرایی برای هر استراتژی انتخابی
q تدوین برنامه اجرایی شهر (Action Plan)
· طراحی برنامه « اجرایی » با توجه به اصل هزینه – فایده برای کلیه بهره وران
· تعیین مسئولیت ها
· تخصیص منابع
· تدوین چارچوب زمانی
· ایجاد یک گروه اجرایی در نظام شهرداری پرند
q پالایش ” برنامه اجرایی” و ” برنامه کار برای مرحله اجرا”
· سلسله مراتب کارها
· تعیین مسئولیت ها ، چارچوب زمانی و منابع
· آثار مورد انتظار و تعیین شاخص های موفقیت
q سیستم پایش و ارزیابی
· فرآیند رفع اختلاف میان طرفهای ذی نفع
· مذاکره درباره اجرای ” محورهای راهبردی ” واجد اولویت
· آغاز نمودن اجرای ” محورهای راهبردی” و مستقر نمودن مکانیزم های پایش و ارزیابی
· پایش نمودن پیشرفت اجرا و تنظیم راهبردها در صورت نیاز
· جمع آوری دیدگاه ها و نگرش بهره وران
· برگزاری کارگاه های مشارکت مردمی و اطلاع رسانی
· نظر سنجی از بهره وران از طریق (پرسشنامه ، مصاحبه و …)

1-1-6- گام ششم: پایش

q تعیین شاخص های عملکردی
q ایجاد نظام و مکانیزم نظارت
· جمع آوری دیدگاه ها و نگرش بهره وران
· برگزاری کارگاه های مشارکت مردمی و اطلاع رسانی
· نظر سنجی از بهره وران از طریق (پرسشنامه ، مصاحبه و …)
· ایجاد سیستمی برای ارزیابی دسترسی به چشم اندازها و استراتژی ها
q تعریف مکانیزم بازخورد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها