سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح كالبدي ملّی ايران

 

1 4-  منطقه بندي در ايران

1 1 4-  منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح كالبدي ملّي ايران

در ( ط ك م ا ) ، براي انجام مطالعات منطقه اي، سراسر كشور به 10 منطقه بزرگ تقسيم شده است. در تحديد مناطق كوشش شده :

– تقسيمات كشوري (استان ها) رعايت شود، يعني هر منطقه از يك يا چند استان تشكيل شود.

– استان هاي تشكيل دهنده منطقه در مجاورت يكديگر باشند.

– حتي المقدور استان هاي يك منطقه شبيه به يكديگر باشند.

– تا جايي كه ممكن است منطقه ها از نظر وسعت و جمعيت همسنگ باشند.

بدليل دو شرط اوّل و دوّم، رعايت ضوابط سوّم و چهارم به طور نسبي ميسر بوده است.

جدول 1-4 منطقه هاي دهگانه ( ط ك م ا)، و استان هاي هم منطقه را نمايش مي دهد.

 

جدول 1-4. منطقه بندي كشور در طرح كالبدي ملّي ايران

مناطق طرح كالبدي استانها
آذربايجان آذربايجان شرقي – آذربايجان غربي – اردبيل
زاگرس همدان – باختران – كردستان – لرستان – ايلام
خوزستان خوزستان – كهكيلويه و بوير احمد
فارس فارس
البرز جنوبي سمنان – تهران- قزوين  – زنجان – مركزي – قم
مركزي اصفهان – يزد- چهارمحال و بختياري
جنوب شرقي كرمان – سيستان و بلوچستان
ساحلي شمال گيلان و مازندران
ساحلي جنوب هرمزگان – بوشهر
خراسان خراسان

منبع: طرح كالبدي ملّي ايران

 

2 4 –  پيشينه منطقه بندي

1 2 4 –  منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح عمران منطقه اي بتل

“طرح عمران منطقه اي بتل” توسط موسسه بتل مموريال مركز كلمبوس براي ايران تهيه گرديد كه در 19 مهر ماه 1351، اكتبر 1972، توسط سازمان برنامه انتشار يافت.

در اين طرح ، كشور ايران براي برنامه ريزي به يازده منطقه تقسيم شده است . در گزارش كلّي برنامه عمران منطقه اي بتل به چگونگي اصول و شاخص هاي منطقه بندي در ايران اشاره اي نشده است . تنها در ابتداي اين گزارش نقشه اي با عنوان انگليسي “يازده منطقة برنامه ريزي ايران” و عنوان فارسي “برنامه ريزي مناطق يازده گانه ايران” ارائه شده است. به نظر مي رسد كه موُسسه بتل براي شيوه اداري‑ اجرايي برنامه پنج ساله پنجم (56 – 1351) و كم كردن فاصله توسعه يافتگي و  توسعه نيافتگي بين مناطق مختلف كشور در طول مدت اجراي اين برنامه ، يك سازمان برنامه ريزي منطقه اي – كه در گزارش فارسي شده بعنوان “سازمان عمران ناحيه اي” معرفي شده است-  ارائه نموده است كه هدف هاي كلي برنامه پنجم را در چهار چوب يك برنامه منطقه اي پوشش مي دهد . در ترجمه گزارش بتل، ناحيه معادل Region(منطقه) آمده است.

آنطور كه از نقشه منطقه بندي گزارش بتل- و نقشه ديگري از منابع سازمان برنامه  در سال 1350، كه همين مناطق يازدهگانه را بر روي نقشه تقسيمات كشوري سال 1348 نمايش ميدهد – بنظر مي رسد، بيست و هشت حوزه جغرافيايي‑ سرزميني  ايران – از جمله استان ها و فرمانداري هاي كل و خطه هاي خاصي از تقسيمات كشوري ، با حفظ مرز هاي رسمي در تقسيمات كشوري وقت، به 11 منطقه تقسيم بندي شده اند. در اين منطقه بندي، استان زنجان بهمراه استان هاي سمنان و تهران در منطقه 3 بنام منطقه مركزي قرار دارد. نگاره 1-1 نقشه منطقه هاي برنامه ريزي “گزارش بتل” را نمايش مي دهد.

 

نگاره 1-1. نقشه منطقه بندي ايران در “گزارش بتل” – سال 1351

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها