سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی بازآفرینی شهری و مسکن

بررسی بازآفرینی شهری و مسکن

چکیده

با توجه به آنکه هر شهری از همان زمان بنیان نهاده شدن مانند کودکی که از لحظه تولد روند پیر شدن را آغاز می کند، روندی فرسایش را پی میگیرد. فرسایش شهرها و محلات روندی پیچیده است و بخش های گوناگون را تحت تاثیر خود قرار می دهد، ولی یکی از مهمترین بخش های تحت تاثیر این فرسایش قرار می گیرد، مسکن است. مسکن بعنوان یکی از مهمترین بخش های هر جامعه می تواند معضلات گوناگونی را در صورت عدم پایداری و کیفیت مناسب ایجاد نماید. برای برخورد با موضوع فرسایش شهری دیدگاه ها و روش های اجرایی متفاوتی وجود دارد و یکی از آنها باز آفرینی شهری است . این دیدگاه مفهومی جامع را ارائه میدهد و روندی مناسب و پایدار را در برخورد با شهر پی میگیرد.ابتدا برای برخورد با بافت فرسوده باید ویژگی های آن را به خوبی شناخت و سپس دیدگاه های متفاوتی را بیان کرد و در نهایت می توان راهکار و دیدگاه بازآفرینی شهری که دارای ویزگی های توانمند سازی شهری همراه با مولفه های توسعه پایدار است را برای حل مشکلات مسکن، شهر و جامعه برگزید.

واژه های کلیدی : برنامه ریزی مسکن ، باز آفرینی، توسعه پایدار

 1. مقدمه

برای برخورد با معضل بافت های شهری که اکنون در حدود یک سوم مساحت فیزیکی شهرها را در برگرفته است را شناخت . بطور کلی بافت فرسوده ا با سه ویژگی کلی معرفی و شناسایی می کند :

  1. ویژگی های فرسودگی بافت:

در چهار بخش قابل بیان است :

   1. فیزیکی :
 • ریزدانگی بافت
 • نفوذناپذیری و کیفیت پایین معابر
 • نازل بودن کیفیت ابنیه
 • ناسازگاری کاربری ها ) استقرار کاربری های ناموزون و ناسازگار (
 • معضلات خدماتی و زیرساختی
 • معضلات ارتباطی و حمل و نقل
 • ناپاداری بناها
 • کمبود فضاهای باز

2-1-1- اقتصادی

 • سکونت اقشار کم توان
 • تفاوت ارزش زمین با دیگر نقاط شهر (موقعیت و ارزش اقتصادی پایین زمین)
 • وضع نامطلوب اشتغال و درآمد ساکنان
 • ضعف انگیزش و رقابت و مشارکت در سرمایه گذاری در طرح ها به دلیل بی ثباتی و ریسک اقتصادی بالا
 • توان مالی پایین ساکنان برای نوسازی

3-1-1- اجتماعی

 • سکونت اقشار غیر بومی
 • توزیع نامتوازن جمعیت
 • ناهنجاری های اجتماعی و وجود فضاهای بی دفاع
 • عدم آگاهی ساکنان از ارزش های بافت

4-1-1-1- مدیریتی

 • مدیریت های متعدد حاکم بر بافت
 • نارسایی قوانین و مقررات
 • فقدان نهادهای فعال هدایتگر محله ای
 • کم اعتمادی مردم به نهادهای مدریت شهری
 • محافظه کاری و ضعف مدیریتی در تحول گرایی
 • بی ثباتی مدیریتی و تغییرات زودرس

باید توجه نمود که از موارد دکر شده تقریبا می توان همه ی آنها را یا کاملا مرتبط با مسکن دانست یا تاثیر گذار برمسکن دانست.

نتایج نهایی فرسودگی مسکن و فرسودگی بافت را می توان به اختصار به شکل زیر بیان داشت :

نابرابری و دو قطبی شدن شهر بی عدالتی و نابرابری فرصت های رشد

الگوی برنامه ریزی شهری کالبد محور بی توجهی به فضاهای خدماتی و مدنی

پایین ماندن ارزش املاک افزایش چرخه فقر و فقدان نگاه اقتصادی برای نوسازی

خودجوش مردمی

بارگذاری نامتعادل کاهش سرانه زیستی و افزایش آسیب ها و محرومیت ها

 1. باز آفرینی بافت فرسوده شهری :

در ادبیات اخیر دنیا واژه بازآفرینی به عنوان یک واژه عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی، نوسهازی، بازسازی، توانمندسازی و روان بخشی را دربرمی گیرد، به کار می رود . بازآفرینی شهری فرآیندی است که به خلق فضاهای شهری جدید با حفظ ویژگی های اصلی فضایی ) کالبدی و فعالیتی ( منجر می گردد . در این اقدام فضاهاهای شهری جدیدی حادث مهی گردند که ضمن شباهت های اساسی با فضای شهر قدیم، تفاوت های ماهوی و معنایی را با فضای قدیم به نمایش می گذارندآفرینی شهری نوعی رویکرد مداخله ای است که با نگاه به گذشته و بدون پاکسازی هویت های تاریخی دوره های مختلف به خلق هویتی جدید متناسب باثروت های بومی و تاریخی، انتقاد از ساخت و سازهای دارای یک نوع کاربری به جای کاربری ههای متعهدد، توجه به اقدامات شرایط زندگی مردمان عصر حاضر می اندیشد . در این رویکرد، توجه به حفظ ارزش های فرهنگی و حفظ کیفی به موازات اقدامات کمی و … مشهود می باشد.

پایه های اساسی بازآفرینی شهری سه موضوع اصلی است :

 • ارتقا محیطی
 • توسعه اقتصادی
 • شمول اجتماعی

برای ارتقا شریط زندگی در رویکرد بازآفرینی اقدامات زیر قابل انجام است :

جدول ذیل به بیان اهداف و رابردهای بازآفرینی می پردازد:

 1. تاثیر بازآفرینی شهری بر بازار مسکن

بعنوان مثال میتوان به پروژه بازآفرینی شهری شهر گلاسکو که درسال 4191 شروع شد و یکی از بزرگترین پروژه های بازآفرینی شهری در اروپا بود اشاره کرد.تصویر ذهنی این ناحیه با تغییر فضاهای خالی و غیرجذاب به فضایی مناسب و زیست پذیر تغییر یافت. مسکن های جدیدی که در نیمه شرفی ساخته شده اند بسیار موفق بوده اند و مسکن های قدیمی تر ارزان تر بوده اند و گروههای خاص خود را جذب می کردند.بسیاری از خریداران افراد جوان ، زوج های جوان و یا زوج هایی که هردو کار می کنند بودند. بسیاری از افرادی که از این ناحیه مهاجرت کرده بودند به این منطقه برگشتند. بسیاری از خریداران جذب قیمت، کیفیت و دستیابی به خدمات توسعه ای جدید گردیده اند.

1-3- اصول پایداری و بازآفرینی شهری

یکی از تجربه های اخیر در زمینه اجرای بازآفرینی شهری با مولفه های توسعه پایدار شهر دوبلین بوده است. شاید در ابتدا بعضی موارد انجام شده در این شهر مثبت بود اما در ادامه کمی سوال برانگیز بود زیرا بیشتر به جنبه های فیزیکی مسکن توجه شد و موضوعات دیگر به فراموشی سپرده شد و معضلاتی مانند تکیه بر حمل و نقل شخصی ، فشارهای محیطی و موضوعات اقتصادی تنها تا حد اندکی بهبود یافت. حال آنکه بازآفرینی موفق درواقع توسعه ای پایدار در مناطقی است که از حالت پایداری خارج گشته اند و تلاش می شود دوباره به پایداری بازگردند.

2-3- مشکلات پیش روی بازآفرینی شهری در موضوع مسکن

یکی از مهمترین معضلات بازآفرینی نحوه برخورد مقامات محلی و سیاست های اتخاذ شده از سوی آنان است بعنوان مثال می توان شهر بوداپست و استانبول را معرفی نمود . در هردوی این شهرها موضوع بازآفرینی کاملا سیاسی بوده و مقامات محلی تنها به جنبه های صرف فیزیکی و یا جنبه های صرف اقتصادی توجه داشته اند و در جایی که بازآفرینی هدف کاهش فاصله طبقاتی را داشته اتخاذ سیاست های نادرست این فاصله را بیشتر نموده است و سبب جدایی بیشتر فقرا و ثروتمندان شهری گردیده است.

از جمله موارد مورد نیاز برای ایجاد بازآفرینی مناسب که در استانبول موجود نبود می توان موارد زیر را بیان داشت :

 • عدم جهت گیری های سیاسی
 • تجربه مشارکت
 • ساختار سازمانی
 1. نتیجه گیری

بطور کلی می توان بیان داشت که یکی از بهترین راهکارهای برخورد با بافت فرسود و بطور تخصصی با موضوع مسکن در این بافت ها دیدگاه بازآفرینی است که با دارابودن بسیاری از مولفه های توسعه پایدار می تواند بسیار موثر عمل نماید. اما باید توجه داشت که تنها انجام بعضی از مولفه های آن و رها کردن مولفه های دیگر سبب می شود که روندی فرسودگی در بعضی موارد حتی سریع تر گرددو نتایج دلخواه حاصل نگردد.

منابع :

1. Mehta Pavan , The impact of urban regeneration on local housing market , case study of liverpool

2. Balamir , M. (2002) Aspects of Urban Regeneratıon in Turkey: The Zeytinburnu Project, The UK-Turkey Urban Regeneration Symposium, Ankara.

3. Burak Cetindag, 2010 Cities in Transition: Emerging Urban Regeneration and Housing Policies in Istanbul, with Comparative Analysis of Budapest

4. Winston, Nessa, 2002-12, Urban Regeneration for a Sustainable City: The role of housing, IRCHSS

.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها