خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / شهرسازی / شاخصه های کنترل و دستور کار طراحی شهری

شاخصه های کنترل و دستور کار طراحی شهری

مفاهیم و محتوی

۱- رویکرد
۲- مفاهیم
۳- اسناد انضمامی کنترل و راهبری طراحی (جایگاه اسنادی و مأموریت¬ها)
۴- محصولات
۵- فرآیند تهیه

۱- مفاهیم و محتوی
دستور کار سندی است که بستر هدایت و توسعه را برای یک سایت و فضای شهری که از اهمیت، اندازه یا حساسیت¬های ویژه برخوردار است در جهت تأمین خواست¬ها و سیاست¬های برنامه¬ریزی و طراحی شهری فراهم می¬سازد. معمولاً این سند دربرگیرنده شاخصه¬های منعطفی است که چشم¬انداز فرم آتی توسعه را مشخص می¬نماید.
دستور کار طراحی جهت سایت¬های خاص و برای فرصتها و یا مناطقی تهیه می¬شود که دارای تعریف مشخصی از شکل توسعه هستند و فرصتی جهت خلق محتوای ویژه¬ای از عرصه¬های عمومی به شمار
می¬رود، به همین دلیل مسئولین شهرسازی درصدد حفظ و تجلی این فرصت جهت آفرینش مکان می-باشند.
یک دستور کار:
– بیان¬کننده مجموعه¬ای از اصول هماهنگی است که براساس تحلیل برنامه فرادست شکل گرفته است.
– جهت یک سایت در اندازه و اهمیت خاص و حساسیتها و پیچیدگی¬های خاص تدارک می¬شود.
– دستور کار طراحی جهت سایت¬های خاص و برای فرصتها یا مناطقی تهیه می¬شود که دارای تعریف مشخصی از شکل توسعه هستند و هدف اصلی آن حداکثر بهره¬وری از قابلیت¬های طراحی شهری سایت مربوطه با حداقل کنترل ممکن بر محتوای معماری است.

 

محتوای دستور کار طراحی

یک دستور کار طراحی:
ارائه دهنده نظم هدایت شفافی است که نشان می¬دهد یک سایت و یا فضای شهری چگونه باید توسعه یابد و کاراترین ابزار تدوین اصول طراحی اجرای سیاستهای طراحی برای یک سایت و یا فضای شهری به شمار می¬رود. دپارتمان محیط زیست انگلستان محتوای دستور کار طراحی به شرح ذیل توصیف می¬نماید؛
– ارائه دهنده یک بیانیه شفاف از دلایل تهیه آن و کیفیتهایی را که باید بدان دست یابد می¬باشد.
– معرف آن است که (در گفتار، دیاگرام، عکس و ترسیم) چگونه سیاستهای طراحی برنامه فرادست قابل اعمال به یک سایت خاص و فضای شهری است.
– ضمن برجسته¬سازی خصائص و هویت مکان، ارائه دهنده مجموعه¬ای تفصیلی از کیفیتهای سایت است که از الزامات پایه برای یک طراحی خوب می¬باشد.
– معرف اهداف و اصول طراحی برای توسعه سایت خاص است، که اولین مرحله خروجی از آنالیز و جهت¬گیری¬های طراحی شهری بوده و بیانگر محتوای مورد انتظار از توسعه سایت است.
– حاصل دیدگاه¬ها و انتظارات مدیریت شهری است که سازنده و طراح را به آنچه که سایت عرضه می¬نماید ترغیب می¬کند و الهام بخش تهیه طرح و برنامه با بالاترین استاندارد طراحی ممکن
می¬باشد.
– دربرگیرنده چکیده¬ای از مشاوره¬های محلی انجام شده و پاسخ مسئولین به موارد مطرح شده
می¬باشد.

 

مأموریت¬ها و هدف از تهیه دستور کار

مهمترین هدف از تهیه دستور کار طراحی برای یک سایت، دستیابی به چشم¬انداز اسناد فرادستی است که نقش و جایگاه توسعه آن را تعریف نموده¬اند. از سوی دیگر اهداف عمومی هفتگانه معرفی شده در راهنمای “به کمک طراحی” در دستور کار کلیه اسناد طراحی شهری است. لیکن همواره اسناد انضمامی کنترل و راهبری طراحی حفظ و ارتقاء “هویت” و کیفیت مکان را در سرلوحه اقدامات خود دارند. کمسیون معماری و محیط ساختاری انگلستان اهداف تهیه دستور کار طراحی را اینگونه تعریف می¬نماید:
“دستور کار طراحی باید توصیفی منسجم از پروژه را ارائه دهد که به سهولت توسط کلیه طرفهای ذینفع که قرار است از آن استفاده کنند قابل فهم باشد و به روشی اهداف و اولویتهای طرح را تشخیص دهند.
دستور کار باید نیازها و خواسته¬ها را با مهارت هر چه تمام¬تر مورد توجه قرار داده و نیز موارد مرتبط با سیاست¬ها و بسترهای مالی بروز و شرایطی را که گروه طراحی باید پیگیری نماید در طرح خود به آنها برخورد نمایند را برجسته¬سازی نماید.”
هر دستور کار لازم است به موضوعات ذیل برخورد نماید :
– بیانیه مأموریت دستور کار
– اهداف توسعه سایت
– معیارها و الزامات تشریحی دستور کار
– مسئولیتها و تصمیمات مدیریتی
– چارچوب زمانی طرح
– مخاطبین مورد انتظار طرح

ادامه مطلب ….

درباره ی a.esmailzadeh

مطلب پیشنهادی

انواع داده در gis

 مدل های ذخیره داده ها و اطلاعات مکانی و توصیفی در محیط GIS

 مدل های ذخیره داده ها و اطلاعات مکانی و توصیفی در محیط GIS در سامانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *