سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منشور آتن ̨ زمینه ها ̨ گزاره ها و نقدها

منشور آتن ̨ زمینه ها ̨ گزاره ها و نقدها

 

منشور آتن بیانیه ای بود که عمدتا توسط معمار و برنامه ریز شهری سوئیسی لوکوربوزیه نوشته شده است.خلاصه چهارمین کنگره بین المللی معماری مدرن (ciam )که در سال 1932 عمدتا روی یک قایق مسافربری که از مارسی به یونان و بالعکس در حرکت بود.

این منشور اساسا یک نسخه فشرده از ایده های اصلی و اصولی معماری مدرن و برنامه ریزی شهری است که برای بازسازی های کلی در جهان صنعتی نام گرفت تا شهرها کار آمدتر ̨ عقلانی تر و بهداشتی تر ساخته شوند.

اگرچه لوکوربوزیه و ciam  اولین و یا تنها مردمی نبودند که برای چنین بازسازی های کلی محیط زیست شهری گرد هم آمدند اما منشور آتن به طور گسترده ای پس از جنگ به خصوص در میان دولت های اروپایی که به دنبال بازسازی شهرهای ویران شده و خانه میلیون ها نفر از شهروندان بی خانمان بودند توزیع شد

در برخی مواردمنشور آتن به خوبی به عنوان یک نقشه  خدمت کرده است به ویژه در پروژه های مسکن در آمریکا.اما کاستی های آن و عدم پیش بینی در برخی موارد منجر به مشکلات اجتماعی سیستمیک جدی شده است که هنوز به طور کامل حل و فصل نگردیده است.

به هر حال این سند از هر سند دیگری در قرن بیستم بر زندگی روزمره شهروندان جهان تاثیر بیشتری گذاشته است و حاوی موفقیت ها و شکست های بالقوه ای است.

این مقاله به دنبال فراهم کردن زمینه برای منشور آتن̨ شناسایی موضوعات اصلی که از منشور پدیدار می شود ̨ بستر تاریخی که از آن پدید آمده و همچنین اثر پذیری آن از تاریخ جهان بعد از جنگ را نشان می دهد.

موضوعات اصلی :

محوریت محیط زیست از جمله هوا ̨ پوشش گیاهی و به خصوص خورشید

نخبه گرایی در حس برتری معمار و برنامه ریز شهری

اهمیت بازگرداندن هماهنگی به رابطه بین زمان و فضا در شهر های مدرن به خصوص در مورد سرعت حمل و نقل مکانیزه در فضای شهری

حسی که در آن شهر قدیمی نماینده شرارت مفروض است

فقدان قابل توجهی از توجه به منابع عظیم مالی لازم برای انجام برنامه های نوسازی شهری رادیکال در منشور

منشا منشور آتن یک سال قبل از رکود بزرگ اول در سال 1928هنگامی که یک مسابقه معماری بین المللی در ژنو سوئیسس برگزار می شد شکل گرفت.

در سال 1928با این حال یک جنبش بزرگ و با نفوذ از معماران و طراحان و برنامه ریزان خارج از آکادمی های سنتی توسعه یافته بود.گروه هایی مانند باواهاس .

در سال 1928 مسابقه معماری برای ساختمان سازمان بین الملل برگزار شد که لوکوربوزیه نیز طرحی ارائه کرد ولی چون داوران این مسابقه اکثرا از اساتید مدرسه بوزار بودند کار او را رد نمودند.بنابراین لوکوربوزیه و گروپیوس به شدت احساس می کردند که به طور ناعادلانه تحت رقابت قرار گرفته اند.

سالن chatelaine  محل مناسبی را برای شکل گیری ciam  در ژنو فراهم کرد.

ماندن در ژنو سبب شد که در کانون توجه بین المللی قرار بگیرند و به ساخت یک جایگزین یا سایه ای برای جنبش بین المللی معماری بپردازند.

هسته این سایه جنبش بین المللی سند بنیانگذاری اولین گنگره̨ بیانیه لاساراز بود.

بیانیه لاساراز اولین تجسم ار آن چیزی بود که به منشور آتن تبدیل شد.

منشور آتن در 95 اصل تهیه و تنظیم شده است که موضوعات گوناگون شهری را چه به لحاظ فرم و چه به لحاظ عملکرد در بر می گیرد.

لوکوربوزیه به طور خاص نیروی محرک در پشت ciam  بود و بعدها تاثیر فکری غالب را بیشتر از همه معماران مدرنیست بر منشور آتن گذاشت.

به طور خاص بیانیه لاساراز نامی به فلسفه هدایت این سازمان جدید بخشید :شهرسازی

بیانیه توضیح داده شده قابل اجرا در مناطق روستایی و شهرستانها بود و به دنبال تغییر جهت معماری و برنامه ریزی در سراسر سه رکن اصلی مسکن کار و تفریح و سرگرمی بود.

این بیانیه همچنین ادعا کرد که شهرسازی مربوط می شود به بازسازی سه مرحله بنیادین چگونگی ساخت شهرها :

  • اشغال زمین
  • سازماندهی ترافیک
  • قانون
  • کنگره های سیام

کنگره اول لاساراز سوئیس 1928

هدف :تدوین اهداف و قوانین مجمع ̨ اعلان اصول کلی و تنظیم برنامه همایش بعدی در فرانکفورت

اولین کنگره در برابر افت چند دهه از آنچه مساله اجتماعی نامیده می شد صورت گرفت.مشکلاتی مانند قطبی شدن شدید طبقاتی ̨ مشکلاتی در ارتباط با شهرنشینی و صنعتی شدن وهمچنین در زمانی که سوسیال دموکرات ها توانسته بودند شروع به پیاده سازی ایده های خود در سراسر اروپا کنند انجام گرفت.

منشور آتن این مشکلات را ناشی از عدم برنامه ریزی همراه با صنعتی شدن و رشد جمعیت در درجه نخست و منبع مشکل را در ساختار فضایی شهر به خودی خود می دید

و به طور واضح بر این باور بود که با تغیر محیط فیزیکی که مردم در آن زندگی می کنند̨  می توان از مشکلات اجتماعی جلوگیری کرد.

یعنی این تصور که بازسازی شهر با یک راه حل عقلانی و برنامه ریزی شده به سادگی تناقضات سیاسی و اجتماعی عمیق جامعه را حل می کند

به دلیل حکومت دیکتاتوری او در شوروی  معماران مدرن تصمیم گرفتند چون در نقطه ای از زمین به آنها اجازه برگزاری این کنگره را ندادند آن کنگره را بر روی آب برگزار کنند.روی یک کشتی که بین مارسی و آتن در حرکت بود.

موضوع آن خلاصه کردن نتایج به دست آمده از کنگره قبلی بود.

نتایج کنگره ابتدا در مجموعه مقالات رسمی در سال 1933 منتشر شد اما در سال 1941 توسط لوکوربوزیه و مشروح آن در سال 1943 در پاریس منتشر شد.

کنگره چهارم پرثمرترین و طولانی ترین کنگره سیام بود.

منشور آتن دست رنج یک کار گروهی است نه فرآورده تلاش علمی یک تن.

نظیریاتی بنیادی درباره پیوندهای شهر و منطقه اش ̨ راهنمایی های ریشه ای درباره تصاحب دموکراتیک فضای زیستی ̨ فرمول هایی برای جایگزینی عناصر معماری –شهری در محوطه های سرسبز و آزادکردن فضا برای فعالیت های همگانی مردم اندیشه هایی هستند که پیشتر دیگران نیز گفته بودند

اما نکته اصلی آن است که پایه گذاران منشور آتن به جمع بندی و بهره گیری از فرهنگی پرداختند که آنان را تا حدودی با دیروزشان پیوند می داد و فرآورده آنان به صورت یک دکترین تاریخی ̨ یک منشور اجتماعی ̨ سیاسی عرضه می نمود.

منشور آتن به گونه ای بارز دو رشته اساسی اندیشه را که زیر عنوان کارکردباوری و خردباوری در معماری جای می گیرنددر هم آمیخته.

اولین و اساسی ترین موضوع در منشور اهمیت محیط زیست طبیعی در شهرسازی است که ممکن است تا حدودی با در نظر گرفتن شخصیت بسیار مصنوعی از شهر بسیار مدرن ارائه شده توسط لوکوربوزیه متضاد به نظر رسد.

با این حال فراتر از ابزار کاربردی استفاده از خورشید و چشم انداز به عنوان مبنایی برای طراحی شهرهای جدید منشور یک باور عمیق تر به قدرت های جهان طبیعی به عنوان حق اساسی ساختمان انسان را منعکس می کند.

لوکوربوزیه و دوستانش یک جهت گیری پایه ای و کاملا جدید که بر اساس آن شهر را بسازند دنبال می کردند.

به همین دلیل آنها اصولی جستجو می کردند که جهانی باشد (استاندارد):

خورشید  و محیط زیست طبیعی

خورشید بعدا به عنوان اصلی بنیادی در منشور به عنوان یک بخش از سه گانه اساسی خورشید ̨ پوشش گیاهی و فضا که در ماده 12 به عنوان سه ماده خام شهرسازی تصریح شده است اضافه شد.

منشور به صراحت اعلام می کند که مضر بودن شهر در نتیجه فقدان نور خورشید و هوای تازه است.به ویژه کمبود فضای سبز در محله های فقیر نشین.

منشور در ماده 11 می گوید کسی که تماس با طبیعت را از دست می دهد هزینه هایی را صرف بیماری های قلبی و فروپاشی اخلاق می کند

ماده 23.از امروز به بعد محلات مسکونی می بایست بهترین جای شهر را اشغال کنند و با پیروی از شرایط اقلیمی و با استفاده از چگونگی پستی و بلندی زمین به مناسبترین وجهی در معرض و در دسترس آفتاب و فضاهای سبز لازم قرار گیرند.

منشور در ماده 92 می گوید معمار بر سرنوشت شهر ریاست می کند.

معمار دستور می دهد که ساختار خانه که سلول های حیاتی بافت شهری است ̨ سلامت ̨ شادی و هماهنگی آنها منوط به تصمیم گیری های معمار است.

معماری کلید همه چیز است.

معماری مسول رفاه و زیبایی شهر است

معماری وظیفه دارد تا شهر رابیافریند و بهبود بخشد.

اهمیت شهرسازی با گسترش سیام بیانیه لاساراز و در نهایت منشور آتن در این واقعیت است که معمار در درجه اول به یک برنامه ریز شهری تبدیل شده است.

منشور می گوید رابطه بین خانه و خیابان نیاز به تجدید نظر دارد

ماده 27.می بایست از ردیف شدن خانه های مسکونی در طول خیابان ها  و جاده ها جلوگیری کرد.

 

یک چیز آشکارا در منشور وجود ندارد و آن بحث از نیازهای واقعی و یا خواسته های ساکنان عادی شهر است.با این فرض که مشکلات شهر ناشی از زاویه̨ فاصله ̨ پوشش گیاهی و نور آفتاب و غیره است.

به نظر می رسد که سیام بسیاری از دلایل مهمی را که می تواند برای مردم ایجاد انگیزه کند را رها کرده است.

موضوع مرکزی و مهم دیگری که در منشور وجود دارد تغیرات عمیق و طبقه بندی شده در شهرها ست که با ظهور اتومبیل رخ داده است.

برای لوکوربوزیه و سیام اتومبیل بیش از فقط یک وسیله حمل و نقل سریع تر از اسب و پیاده روی است.

زیرا کل طرح فضایی از شهرها در طول قرن ها وحتی هزاران سال از زمانمندی راه رفتن یا سوار بر اسب بودن مشتق شده است

در بسیاری از موارد از جمله در ماده 36 منشور خواهان ردیف های بزرگی از شهرها ̨ بازسازی جاده ها̨  مناطق صنعتی ̨ مناطق مسکونی ̨ زیرساخت ها و …بوده است.در مواردی هم منشور خواهان شهرستانهای جدیدی است که باید بر یک لوح سپیدی (زمین خالی ) ساخته شوند که در کنار یا نزدیکی شهرستانهای قدیمی خواهد بود .

بدیهی است که چنین پروژه ای بسیار پرهزینه خواهد بود.

فقط یک بار در ماده 93 در منشور ذکر گردیده است یک مانع فوری در برابر برنامه ریزی شهرهای بزرگ سلب مالکیت لازم از از مقدار زیادی از اموال صاحبان حق.

موضوع مهم و نهایی در منشور از دست دادن هرگونه میراث تاریخی است.

در اینجا لوکوربوزیه و سیام کار را با یک استثنا برای آثار تاریخی خاص یا نشانه انجام دادند:

تنها به شرطی که مانع اجرای طرح شهرسازی برای آنها نشود و آنها آن را بیهوده یا غیر ضروری ندانند

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها