سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عوامل موثر بر تقاضای مسکن

– عوامل موثر بر تقاضای مسکن 

  • قیمت مسکن: با توجه به محدودیت بودجه خانوار در سطح خرد و محدودیت منابع جامعه در سطح کلان، قیمت نقش اساسی در تخصیص منابع مالی خانوار و یا جامعه به کالاها و خدمات موجود با قیمت های متفاوت ایفا می کند. مسکن نیز از این اصل مستثنی نیست. هدف مصرف کننده حداکثر کردن شرایط مطلوب برای زندگی است ،لذا با توجه به قیمت ها و درآمدهای آتی، اقدام به انتخاب کالاهای مصرفی و بادواممی کنند. )عسگری، 1397، 21)

طبق قانون تقاضا در اقتصاد خرد، افزایش قیمت مسکن با فرض ثبات سایر شرایط ،میزان تقاضا را در این بخش کاهش می دهد. البته لازم به ذکر است که آن بخش از تقاضای مسکن که به عنوان کالای مصرفی بادوام تقاضا می شود، رابطه منفی با قیمت دارد، اما بخش دیگر که تقاضا برای مسکن به عنوان سرمایه گذاری است، ممکن است رابطه مستقیم داشته باشد، زیرا افزایش قیمت مسکن به عنوان کسب «بازده مورد انتظار»  انگیزه خرید مسکن برای یک سرمایه گذار مسکن تلقی می شود.

  • درآمد: یکی از عوامل مالی موثر بر تقاضا، درآمد است. سطح درآمد خانوار محدودیت بودجه را در تصمیم گیری برای خرید کالا و خدمات و از آن جمله مسکن پدید می آورد. تقاضای مسکن چه به صورت خرید مسکن و چه به صورت اجاره، هر دو متاثر از سطح درآمد خانوار است. با توجه به اینکه خرید مسکن نیازمند صرف منابع پولی زیادی توسط خانوار و جامعه است، لذا تامین هزینه آن از محل پس اندازهای ناشی از درآمد سال های گذشته و یا از طریق وام در آمد سال های آینده و یا ترکیبی از این دو ،میسر می شود.
  • هزینه فرصت مسکن: کالاهای بادوام بر خلاف کالاهای مصرفی، در طول زمان و طی یک دوره بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرند. لذا فرد منفعت حاصل از کل سرمایه ای را که یکباره و در ابتدای دوره پرداخت می کند، در طول زمان و با مصرف تدریجی دریافت می کند. پرداخت چنین سرمایه ای به منظور استفاده تدریجی از خدمات آن مستلزم چشم پوشی از منافعی است که این سرمایه می توانست نصیب فرد کند و این همان مفهوم “هزینه فرصت” است. )نصرالهی ،1399، 34)
  • اعتبارات: مسکن یک کالای سرمایه ای است که جریانی از خدمات مربوط به تامین سرپناه را طی یک دوره طولانی ارائه می دهد. این در حالی است که فرد برای استفاده طولانیمدت از این خدمات، مجبور به پرداخت هزینه هنگفتی پیش از شروع به مصرف این کالا است. تامین چنین هزینه ای عموماً یا از محل پس اندازها و یا از طریق استفاده از اعتبارات سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ صورتمی پذیرد.
  • تحولات جمعیتی: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای مسکن، تحولات جمعیتیاست. این عامل خود را در به دو صورت نشان می دهد: افزایش کل جمعیت و تعداد ازدواج ها. هرچه جمعیت با رشد بیشتری مواجه شود، تقاضای بالقوه بیشتری برای فضای مسکونی ایجاد می شود. این تقاضا از یک طرف در اثر افزایش تقاضای هر خانوار برای فضای مسکونی بزرگتر یا شرایط مطلوب تر است، و از طرف دیگر افزایش تقاضای خانوارهای تازه تشکیلشده برای واحدهای مسکونی جدید به وجود می آید )افزایش کل جمعیت خود ممکن است نتیجه رشد طبیعی جمعیت یا افزایش خالص مهاجرت باشد) .
  • انتظارات: از نظر مصرف کننده، مسکن کالایی است که جایگزین نزدیکی ندارد و درصد بالایی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می دهد. به علاوه، خانوار مسکن را به عنوان یکی از اشکال دارایی که از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردار نیست، در سبد دارایی خود نظیر اوراق بهادار تلقی می کند. اما فرق عمده ای بین دارایی های فیزیکی و مالی وجود دارد. )قلیزاده ،1395، 117)

 ارزش دارایی های فیزیکی همانند مسکن به موازات افزایش سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. در صورتی که ارزش دارایی های مالی نظیر اوراق بهادار یا سپرده بانکی ممکن است به دلیل ثابت بودن قیمت آنها، در مقابل تورم بالا کاهش یابد. مسکن در دوران تورم، آماج فعالیت های سفته بازی قرار می گیرد و جنبه های روانی تورم، افراد را وادار می کند دارایی های مالی خود را با مسکن معاوضه و بدین طریق قدرت خرید واقعی خود را حفظ کنند.

نمودار شماره 1 انواع تقاضای مسکن و عوامل مؤثر بر آن را  نشان میدهد. در این نمودار، علامتهای کنار هر کدام از متغیرها نشان دهنده نوع عملکرد آن متغیر است. به طور مثال علامت مثبت در کنار درآمد بدان مفهوم است که افزایش درآمد باعث افزایش تقاضای مسکن خواهد شد. در مورد قیمت و انتظارات با توجه به اینکه تقاضای مسکن از دو نوع تقاضای مصرفی و دارایی تشکیل شده است علامت آن در حالت کلی نامعلوم است.

نمودار شماره  : انواع تقاضای مسکن و عوامل مؤثر بر آن

انواع تقاضای مسکن و عوامل مؤثر بر آن

ماخذ: با استفاده از مباحث ) 99-90 ,1399 ,Seeley)

کلیدواژه : تقاضای مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها