سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تقاضای مصرفی و دارایی مسکن

– تقاضای مصرفی مسکن

در بازار مسکن هر مصرف کننده در طول دوران زندگی خود دارای سه دوره متمایز است. این دوره ها* به ترتیب عبارتند از:

 • دوره جوانی: در این دوران خانوارها عموماً مستاجر هستند و همواره بخشی از درآمد خود را مصرف و بخش دیگری را )اگر بتوانند) پس انداز می کنند و بعد از طی یک دوره زمانی از محل پس اندازهای دوره های قبل و وام خرید مسکن صاحب منزل مسکونی می شود.
 • دوره میانسالی: که فرد به دلیل تثبیت شرایط و ظرفیت سازی در دوره قبل وارد بازار مسکن ملکی می شود.
 • دوران پیری: که فرد عموماً صاحب منزل مسکونی است. )قلیزاده ،1395، 49)

با توجه به آنچه گذشت تقاضای مصرفی مسکن از پنج گروه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

 • تقاضای مسکن خانوارهای تازه تشکیل شده: این تقاضا مربوط به خانوارهایی است که تازه تشکیل می شوند و با جدا شدن از خانواری که قبلا با آنها زندگی می کردند، نیاز مستقل به سرپناهی خواهند داشت که موجب ورودشان به بازار مسکن می شود. اندازه گیری تقاضای مصرفی مسکن مستلزم شناسایی دو متغیر اساسی، گروه جمعیتی تقاضاکننده مسکن و استانداردهای مسکن خانوارها. بر اساس برخی برآوردها، گروه جمعیتی تقاضاکننده مسکن در جامعه در گروه سنی 22 الی 75 ساله قرار دارند. در این رده بندی گروه سنی پایین یعنی نوجوانان برای اولین بار و گروه های سنی بالاتر برای چندمین با وارد بازار مسکن می شوند.
 • تقاضای مسکن برای رفع بدمسکنی: برخی از خانوارها با توجه به بُُعد خانوار، در واحد مسکونی کوچک یا نامناسب زندگی می کنند. برای مثال، بر طبق استانداردهای موجود ،خانوارهایی که در واحد های مسکونی با سرانه کمتر از حدی معین زندگی می کنند در گروه متقاضی مسکن جهت رفع بد مسکنی قرار می گیرند. لازم  ذکر است که بر اساس استانداردهای اعلام شده از سوی وزرات مسکن و شهرسازی، سرانه متراژ مسکن در ایران در حدود 1295 متر مربع در نظر گرفته می شود. )مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،1353، 199) .
 • تقاضای مسکن برای رفع تراکم نامناسب: مقدار مطلوب شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی برابر یک است، به عبارت ساده تر یعنی هر خانوار بتواند در یک واحد مسکونی زندگی کند. لذا چنانچه در یک واحد مسکونی چند خانوار زندگی کنند، تقاضای مسکن برای خانوارهای مازاد در تخمین تقاضای مسکن مورد بررسی قرار می گیرد.
 • تقاضای مسکن برای تعویض واحدهای مسکونی بی دوام و فرسوده: برخی از

واحدهای مسکونی از مصالح بی دوام و غیرمقاوم ساخته شده اند و یا عمر مفید آنها گذشته است. در این موارد واحدهای مسکونی جدید باید جایگزین شوند.

 • تقاضای مسکن خانههای دوم و ویلایی و ییلاقی: برخی از خانوارها دارای واحد مسکونی مناسب برای تامین تقاضای مصرفی خود می باشند،دارند اما نیاز به مسکن ویلایی و ییلاقی برای گذران اوقات فراقت، آنها را در گروه تقاضاکنندگان مسکن قرار می دهد که متاسفانه در این زمینه کشور، با کمبود جدی اطلاعات و آمار مواجه است.)قلی زاده ،1395، 49)

لازم به ذکر است که در مطالعات اقتصاد مسکن باید بین تقاضای مسکن و نیاز به مسکن تفکیک قائل شد. نیاز به مسکن عموماً در تحلیلهای مربوط به برنامهریزی مسکن که عمدتاً دولتها علاقه-مند به آن هستند، جای میگیرد. در حالی که تقاضای مسکن یک پدیده صرفاً اقتصادی است که در مطالعات بازار مسکن مورد توجه سرمایهگذاران بخش مسکن است. در واقع تقاضای مسکن از دو جزء نیاز به مسکن و قدرت خرید تشکیل شده است. یعنی یک “متقاضی مسکن” علاوه بر اینکه باید نیاز به مسکن داشته باشد، باید توان مالی پرداخت بهای آن را نیز داشته باشد. بنابراین تفاوت اساسی تقاضای مسکن و نیاز مسکن در توان پرداخت بهای آن است. به تعبیر بهتر توان اقتصادی

“نیاز به مسکن” را تبدیل به “تقاضای مسکن” می نماید.

5112– تقاضای دارایی مسکن

تفکیک تقاضای مسکن به تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه )دارایی) ، مهم ترین کمک علمی اقتصاددانان به سامان دهی و کنترل اقتصاد مسکن، به  ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه و درک عملکرد این بخش و ارائه توصیه های سیاستی برای آن به شمار می رود. در تقاضای مصرفی مسکن، صرفاً تامین سرپناه خانوار مطرح است، حال آنکه در تقاضای دارایی مسکن، بازدهی سرمایه گذاری از انگیزه های اصلی محسوب می شود.

تقاضای سرمایه ای )دارایی)  مسکن عبارت از تقاضای مسکن به میزانی بیش از سرپناه مورد نیاز خانوارها است. چنانچه خانوارها به میزان H مسکن خریداری کنند و بخشی از آن معادل hp را شخصاً به منظور سرپناه استفاده کنند، مازاد آن یعنی hA = H – hp  تقاضای دارایی مسکن hA نامیده می شود. برخی از عوامل و انگیزه هایی که بر تقاضای دارایی مسکن حاکم است عبارتند از:

)میلز و همیلتون ،1355، 255)

 • انگیزه بورس بازی: این انگیزه مربوط به افرادی است که مسکن را به عنوان یک دارایی، در سبد مالی خود نگهداری می کنند و هدف اصلی آنها کسب در آمد و سود است نه استفاده شخصی از خدمات مسکن. در این حالت بورس بازان با استفاده از «اطلاعات و انتظارات»، نسبت به پیش بینی بازار مسکن در آینده اقدام کرده و بر اساس پیش بینی قیمت و شرایط بازار در آینده به خرید و فروش مسکن مبادرتمی ورزند.
 • انگیزه اجاره داری مسکن: گروهی از افراد به منظور اجاره داری مسکن اقدام به خریدمسکن بیش از میزان مورد نیاز برای مصارف شخصی خود می کنند. از این رو، چنانچه تقاضای فرد صاحب دارایی مسکن به میزان H باشد، بخشی از آن که معادل hc است را به مصرف شخصی خود اختصاص می دهد و بخشی از مسکن مازاد مورد نیاز، یعنی )H – hc) تقاضای دارایی مسکن است که بر اساس قرارداد اجاره به فرد دیگر واگذار می شود. )همان)
 • نگهداری واحد مسکونی به صورت خالی: گروهی از خانوارها همواره کل و یا قسمتی از مازاد تقاضای مصرفی مسکن خود را )H – hc) به صورت خالی نگهداری می کنند. در این گروه، برخی تا زمان فروش واحد مسکونی و برخی دیگر به منظور اجاره واحد مسکونی در سطح مطلوب و یا مورد انتظار، واحد مسکونی خود را به صورت خالی نگهداری می کنند. دلیل خالی نگهداشتن واحد مسکونی اجاره ای می تواند ناشی از نبود تقاضای استیجاری بر اساس شرایط اقتصادی و غیراقتصادی مورد نظر موجر باشد.)19 ,1997 ,Harvey)
 • سکونت در واحدهای مسکونی بزرگتر از حد نیاز: بر اساس تئوری های اقتصادی ،

هر خانوار در هر زمان معین به مقدار خاصی برای تصرف مسکن هزینه می کند که ممکن است این سرمایه گذاری کمتر، بیشتر و یا معادل نیاز سرپناه خانوار باشد. در دوران پیری ،معمولا اندازه مسکنی که در دوره میانه زندگی خانوار تهیه شده بیش از حد نیاز مصرفی است که مازاد نیاز معمولا به صورت اجارهای در اختیار خانوارهای دیگر قرار میگیرد.) 23 ,1999 ,Muth)

کلیدواژه : تقاضای مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها