سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سابقه طرحهاي شهري در ايران

سابقه طرحهاي شهري در ايران

    سابقه تهيه طرح‌‌هاي توسعه شهري در كشور به برنامه عمراني پنجساله سوم قبل از انقلا‌ب (1346-1342) كه طي آن تهيه و اجراي 14 طرح جامع شهري در دستور كار قرار گرفت، برمي‌گردد. چهارده شهر ياد شده عبارت بودند از: تهران، تبريز، رشت، اصفهان، كرج، قزوين، بندرانزلي، چالوس، نوشهر، بابل، بابلسر، بندرعباس و بندرلنگه. اولين طرح جامع كه توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1345 به تصويب رسيد، متعلق به شهر بندرلنگه بود. در برنامه عمراني پنجساله چهارم، اقدام‌هاي مربوط به تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي جامع ادامه يافت و تهيه طرح جامع براي 9 شهر ديگر مد نظر قرار گرفت. از جمله در سال 1348 طرح جامع شهر تهران، تصويب شد.‌ با تصويب قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران ( اسفند 1351 ) و تحولا‌ت پس از آن، روش تهيه طرح‌هاي جامع شهري مورد بازنگري قرار گرفت و به دو مرحله يعني طرح جامع و طرح تفصيلي تفكيك شد. بر اساس اين، شرح خدمات و قرارداد طرح‌هاي جامع و تفصيلي (قرارداد همسان 12) تنظيم شد. در سال 1353 با تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، طرح‌هاي توسعه شهري در ايران به سه دسته طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي تفكيك و وظايف و محتواي هر كدام طبق قانون تعريف شد.

کلیدواژه : طرح های شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها