سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تبيين مفهوم چشم انداز؛ اجزاء سازنده آن و اهمیت آن در شهرسازی

تبيين مفهوم چشم انداز

تعاريف متعددي توسط سازمان ها وصاحبنظران مختلف در خصوص مفهوم چشم انداز ارائه شده است. براي نمونه برايسون در يك تعريف ساده و قابل فهم براي عموم، چشم انداز را«توصيف روشن و فشرده اي از سيمايي كه شهر يا محله در آينده و پس از به فعليت درآوردن كليه توان هاي بالقوه اش پيدا ميكند.» تعريف ميكند. در حقيقت چشم انداز تلاش دارد تا پاسخ به اين سوال را كه «اين شهر يا محله توان بالقوه چه چيزي شدن را دارد؟» فراهم آورد.

از اينرو چشم انداز شهر يا محله معادل تصوير ذهني چهره اي است كه ساكنين مي­خواهند شهر يا محله شان در آينده داشته باشد. تصويري كه بر پايه واقعيت ها، اميدها، مخاطرات و فرصت هاي حال صورت مي پذيرد. چنين چشم اندازي به جامعه و شهر در استفاده از فرصت هاي موجود و خلق فرصت هاي جديد ياري رسانده و به اجتماع كمك مي كند تا برنامه تغيير خويش و واكنش به تغييرات محيط خارجي را تنظيم نمايد.

به طور كلي در محافل حرفه اي سه نوع تلقي از اصطلاح چشم انداز ممكن است وجود داشته باشد:

–  چشم انداز به مفهوم «برنامه چشم انداز» كه قبل از تهيه برنامه يا طرح توسعه يك شهر يا محله تهيه مي گردد.

– چشم انداز به مفهوم «فرآيند چشم انداز سازي» كه به سلسله فعاليت هايي اشاره دارد كه با استفاده از

تكنيك­هاي گوناگون به تدوين بيانيه چشم انداز منجر مي شود.

– چشم انداز به مفهوم «بيانيه چشم انداز» كه محصول فرآيند چشم انداز سازي است.

لازم به ذكر است در اين بخش، منظور از چشم انداز، بيانيه چشم انداز است كه بر اساس چارچوب مفهومي زير تدوين خواهد شد.

 

10-2- تبيين اهميت چشم انداز

اهميت چشم انداز و چشم انداز سازي در تعيين سرنوشت اقتصادي، اجتماعي وكالبدي شهرها و محلات به
گونه­اي است كه مي­توان آن را قلب فرآيند تدوين برنامه ها و طرح هاي راهبردي محسوب نمود. در عصر كنوني كه عصر جهاني شدن و تشديد رقابت شهرها بر سر كسب سهم بيشتري از ثروت ها، استعدادهاي درخشان و جلب توجه جامعه بين المللي مي باشد. امر تدوين و اجراي چشم انداز براي شهرها و محلات ديگر نه «انتخاب» بلكه يك «ضرورت» است. كيفيت «چشم انداز» شهرها و محلات و چگونگي تدوين آن در سرنوشت اقتصادي، اجتماعي و كالبدي آنها نقش حياتي ايفا مي نمايد.

در حالي كه شهرهاي برخوردار از چشم انداز، آينده مطلوب خود را خواهند آفريد، شهرهاي فاقد چشم­انداز توسط روندهاي موجود در آينده «هل» داده خواهند شد. به عبارت ديگر تنها راه برون رفت از محيط
تصميم­سازي­هاي روزبه­روز و سياست­هاي سليقه اي كه بدون شك آينده شهرها را مورد تهديد قرار مي­دهند، هدايت و مديريت راهبردي شهر يا محلات بر مبناي چشم اندازسازي است.

10-3- اجزاء سازنده بيانيه چشم انداز

با توجه به مفهوم سازي «چشم انداز» كه «تصور ذهني آينده» از يك شهر يا محله تبيين شد، با استناد به نظريه «منظر ذهني» لينچ، سه مولفه معنا (نمادين و عملكردي) هويت و ساختار به عنوان مولفه هاي سازنده بيانيه چشم انداز مورد استفاده قرار مي گيرد:

–  معنا : كه به دو معناي نمادين (كه عنوان نماديني را با تأكيد بر جنبه هاي متمايز شهر پيشنهاد مي كند) و معناي عملكردي (كه نقش و پايه اقتصادي شهر يا محله را تصوير سازي ميكند)، اشاره دارد.

– هويت : كه مورفولوژي اقتصادي، فرهنگي و كالبدي متمايز شهر يا محله را بر مبناي سنجش وضعيت شهر يا محله بيان مي كند.

– ساختار : بر حسب مقياس فضايي مورد مداخله (شهر يا محله)، جايگاه نسبي آن را در سطوح گوناگوني ملي، منطقه اي و بين المللي ترسيم مي نمايد.

کلیدواژه : چشم انداز سازی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها