سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تبارشناسی کاربری زمین در طرح های توسعه شهری

کاربری زمین

نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری کاربری زمین گویند .

بطور کلی به منظور دستیابی به ضوابط و مقررات شهرسازی و هماهنگی با معیارهای تعیین شده ،عناوین کاربری های شهری طبق صورتجلسه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری (مصوبه 10/3/89 ) شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تنظیم شده است.

در همین راستا و به منظور جلوگیری از هر گونه ابهام در تعبیر و تفسیر واژه ها ، تعاریف زیر به تفکیک موضوعات مطرح شده ، ارایه میگردد.

کاربری مسکونی

اراضی که در اختیار ساخت و ساز مسکونی با تراکم های مختلف قرار گیرند ، کاربری مسکونی نامیده میشود . این نوع اراضی فقط متعلق به واحدهای مسکونی و کاربریهای مجاز قابل اختلاط با عملکرد مسکونی که متعاقباً اعلام می گردد خواهد بود و تبدیل آن به هیچ نوع کاربری دیگری مجاز نمیباشد .

کاربری آموزش تحقیقات و فناوری

اراضی که جهت فعالیت های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیلات رسمی و عمومی (تحصیلات توسطه) اختصاص داده میشود،دارای کاربری آموزش تحقیقات و فناوری مشخص شده روی نقشه کاربری ها و در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش قابل ساخت و ساز است.

کاربری آموزشی

اراضی اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه

های آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی میباشد وشامل زمینهائی است که در آن موسسات آموزشی از کودکستان تا آموزش عالی قابل احداث می باشند . آموزشگاههای غیررسمی نظیر تعلیم رانندگی ، کلاس های درس خصـوصی ، آموزش خیاطی و گلدوزی و اصولاً هر نوع آموزشی غیـــر از مـــوارد فـــوق نمی توانند در چنین زمیــن هائی احداث شوند.

کاربری اداری و انتظامی

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها ، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته میشود.

بناهای دولتی ، دفاتر پستی ، شهرداریها ، نهادها و سازمانها و کلیه کاربری هائی که در رابطه با خدمات اداری باشند در این نوع اراضی قابل احداث خواهند بود. خدمات انتظامی در این نوع کاربری طبق ضوابط مربوطه قابل احداث می باشند.

کاربری تجاری – خدماتی

به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفته میشود.

شامل مراکز خرید و فروش محلی ، ناحیه ای ، شهری ، رستورانها ، قهوه خانه ها و تعمیر گاه و کارگاههای تولیدی کوچک غیر مزاحم ، شعب بانکها و نظیر آنها و همچنین خدمات آموزشی که در اراضی آموزشی منع احداث دارند و نیز اراضی جهانگردی و پذیرایی و آژانس های مسافرتی ، آزمایشگاه ها و داروخانه ها و مطب پزشکان و نظیرآن ها می توانند در چنین اراضی احداث شوند . انبارهای تجاری نیز می توانند تبدیل به اراضی تجاری شوند .

کاربری ورزشی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته میشود.

این کاربری درمقیاس محله :شامل زمین های بازی کوچک

در مقیاس ناحیه شامل زمینهای ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها و در مقیاس شهر شامال ورزشگاهها و مجتمع های ورزشی ،زورخانه ها،مجموعه های آبی ورزشی میشوند.

کاربری درمانی

به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سلامت انسان و دام و ممدکاری های اجتماعی گفته میشود.

این اراضی مشتمل بر خدمات درمـانی چون پلی کلینیک ها ، بیمارستان ها ، درمانگاهها ، مـراکز بهداشت ، بیمارستانها ، آسایشـگاهها ، درمانگاهای دامپزشکی ، مراکز انتقال خون ، توانبخشی و مشابه خواهند بود. آزمایشگاهها و داروخانه ها نیز می توانند درکاربری اراضی تجاری مستقر شوند .

کاربری فرهنگی و هنری

به اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته میشود.

کتابخانه ها ، کانونها ، سینماها ، سالن های کنسرت فرهنگسراها و سایر اماکن فرهنگی زیر پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مربوط به این نوع کاربری باشند ، در این گونه اراضی قابل احداث خواهند بود .

کاربری پارک و فضای سبز

به اراضی اختصاص یافته جهت پارک (بوستان )که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار میگیرد، گفته میشود.

فضای سبز کوچک و خرد با کلیه امکانات رفاهی براساس کاربری مشخص شده به این امر قابل احداث میباشند . در صورت امکان و نیاز اراضی ورزشی و فضای سبز با هم قابل ادغام خواهند بود و به عبارتی بخشی از فضای سبز میتواند به زمینهای بازی تخصیص یابد .

کاربری مذهبی

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی و بقاع متبرکه گفته میشود.

حسینیه ها ، مساجد و احینا اماکن مذهبی اقلیت ها در این اراضی قابل احداث خواهند بود.

کاربری تجهیزات شهری

کاربری تجهیزات شهری ، به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاَ در وظایف شهرداری است ، گفته میشود.

ایستگاههای جمع آوری زباله ، آتش نشانی ها ، میادین میوه و تره بار ، جایگاههای سوخت ، نمایشگاهای شهر ، در اراضی تجهیزات شهری قابل احداث میباشند.

کاربری تاسیسات شهری

کاربری تاسیسات شهری به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیر بنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص میابد، گفته میشود .مراکز انتقال نیرو، سرویس های عمومی بهداشتی، تاسیسات آب و فاضلاب ، برق و گاز و تلفن و مشابه دراین اراضی تاسیسات شهری قابل احداث میباشند .

کاربری حمل و نقل و انبارداری

شامل انبارهای عمومی و خصوصی ، پایانه های مسافری و باری و پارکینگهای عمومی می باشند . انبارهائی که در همجواری خدمات تجاری بوده و در تملک مالک تجاری می باشد به عنوان تجاری ، قابل بهره برداری می باشد .

کاربری نظامی

به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته میشودو شمال پادگان ها و آمادگهای موجود نیروهای نظامی میباشد.

کاربری تفریحی و توریستی

به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و ساحت گفته میشود. شامل هتل ها و مهمانسرا ها ،مسافر خانه ها ، هتل آپارتمان و شهر بازی تفریحی و اردوگاهای جهانگردی میباشند که در اراضی تخصیص داده شده به این امر قابل احداث خواهند بود. اراضی تفریحی و توریستی مشروط بر توجیه اقتصادی می توانند در کاربری تجاری شهری مستقر گردند .

کاربری صنعتی

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف ، موضوع مصوبه شماره 64677/ت 18591 مورخ 26/12/88 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن گفته میشود.

این نوع از اراضی شامل صنایع سبک و سنگین و تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری میباشد . در طرح برای این نوع کاربری تفکیک صورت گرفته و در اراضی تعیین شده مستقر خواهند شد .

تعمیرگاه های کوچک درحد تعویض روغن ، پنجرگیری و سرویس های عمومی وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری و نیز کارگاه های تعمیراتی نظیر تعمیر وسایل خانگی و تعمیر وسایل نقلیه درحد تعمیرات باطری و دینام و از این قبیل می توانند در اراضی تجاری مستقر شوند .

جدول تعاریف کاربری های شهری(مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری)

عملکردهای مجاز هر یک از کاربری های شهری

حوزه اراضی مسکونی

استفاده مجاز

احداث سکونتگهای تک واحدی و مجتمع های چند خانواری و آپارتمانی چند واحدی با تراکم مصوب در این اراضی بلا مانع است و همچنین خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه و نیز سایر عملکردهای مجاز قابل اختلاط با عملکرد مسکونی در این اراضی مورد استفاده میتواند قرار بگیرد.

استفاده مشروط
  • ایجاد ساختمانهای مسکونی طبق ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و براساس تراکم های مجاز مربوطه .
  • احداث مهد کودک و کودکستان ،آمادگی ، تخصیص واحد مسکونی به مهد کودک و کوکدستان طبق ضوابط مربوط به سازمان بهسازی و نوسازی مدارس کشور میبایست انجام بگیرد .
  • احداث واحد های آموزشی در سطح مهدکودک ، کودکستان در بر معابراصلی درجه یک و دو مجاز نمی باشد .
  • چنانچه مهد کودک وکودکستان درزمینی با کاربری مسکونی احداث شود، رعایت حد نصاب تفکیک فضای آموزشی الزامی است .
  • نزدیکی وهمجواری مهد کودک با فضای سبز وزمین بازی محله ای درارجحیت قراردارد.

در صورتیکه ملک مسکونی احداث شده دارای مالکیت خصوصی باشد فعالیت های زیر درآن بلا مانع است.

تسهیلات تجاری بافت مسکونی

– حداکثر 12 متر مربع تجاری در مسـیرهای پیاده راه که داخل بافت مسکونی هستند بلامانع است.(منظور از پیاده راه مسیرهایی هست که در حاشیه آن سواره رو وجود ندارد.) مساحت تجاری پس از رعایت حداقل حد نصاب مسکونی و درتراکم مجاز ، منوط بر اینکه این واحد تجاری بصورت تجاری غیر مزاحم نظیر : خیاطی و گلدوزی ، آرایشگاه ، صنایع دستی ، تعمیر لوازم خانگی ، کفش و پوشاک ، لوازم التحریر فروشی ، کتابفروشی ، عکاسی ، چایخانه ، آب میوه و بستنی و خواربار فروشی و لبنیات ، لوازم برقی و شیشه بری و از این قبیل باشد .

– مطب پزشکی وداندانپزشکی تا حداکثر 20 درصد سطح زیربنای واحد مسکونی در تراکم کم و متوسط مشروط بر اینکه زیر حد نصاب نباشدودر مالکیت متقاضی دارنده مجوز مطب باشد ، مجاز است .

  • تخصیص واحد مسکونی با تاسیسات درمانی در حد پانسمان و تزریقات ، مطب پزشک طبق ضوابط مربوطه .
  • تخصیص واحد مسکونی به دفتر مهندسی ، دفتر ثبت اسناد ، دفتروکالت و مشابه

استفاده ممنوع : هرگونه استفاده بجز مجاز و مشروط موارد ذکر شده ممنوع است.

 

کلیدواژه : کاربری زمین
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها