سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مفاهیم ضروری در تهیه طرح های توسعه شهری

پروانه ساختمان

مجوز قانونی که از طرف شهرداری برای هر گونه ساخت و ساز در محدوده شهر برای صاحبان املاک صادر می گردد .

قطعه زمین

زمینی است یکپارچه که ابعاد ، مساحت و همجواری آن بوسیله سند قانونی مالکیت مشخص شده باشد . دارای یک سند ثبتی بوده یا صدور یک سند ثبتی برای آن بالامانع می باشد و بوسیله خیابان یا معبری به یک شارع علم اعم از سواره یا پیاده دسترسی داشته باشد .

تفکیک زمین

عبارتست از تقسیم قطعه زمینی با یک پلاک ثبتی به دو یا چند قطعه کوچکتر به نحوی که بتوان از نظر ثبتی هر جزء حاصله را بطور مجزا مورد تملک قرارداد.

حداقل تفکیک زمین

حداقل مساحتی که زمین برای کاربری خاص می توان تفکیک نمود و تقسیم زمین به میزان کمتر از آن مجاز نیست .

تجمیع

عکس عمل تفکیک است به نحوی که بتوان از نظر ثبتی دو یا چند زمین مجاور یکدیگر را تبدیل به یک پلاک ثبتی نمود.

ساختمان

هر بنای سرپوشیده ای که برای زندگی یا فعالیت انسان و یا برای جای دادن حیوانات کالا ، ماشین آلات و غیره در نظر گرفته شود.

مساحت زمین

مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مساحت زمین مندرج در سند و به مترمربع می باشد .

تراکم جمعیتی ( ناخالص )

عبارت است از نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده به کل سطح آن محدوده به ازای واحد سطح .

تراکم جمیعتی ( خالص)

عبارت است از نسبت جمعیت ساکن درهر محدوده به کل سطح اختصاص یافته جهت کاربری مسکونی در آن محدوده به ازاء واحد سطح .

سطح اشغال

نسبتی از سطح پلاک که احداث بنا فقط در داخل آن مجاز بوده و تصویر خارجی ترین حد کلیه طبقات و یا هر نوع پیش آمدگی برروی قطعه زمین در آن قرار دارد .

فضای آزاد ( حیاط )

سطحی می باشدکه زیر و روی آن هیچگونه بنایی احداث نگردیده و فقط برای استفاده از فضای سبز ، استخر ،حوض،آب نما ، آلاچیق و سایر استفاده های محوطه سازی مورد استفاده قرار گیرد .

طبقه همکف

قسمتی از ساختمان که ارتفاع کف از سطح معبر مجاور حداکثر 40/1 مترو یا ارتفاع سقف آن از معبر بیش از 2/1 مترباشد ( روی پیلوت طبقه اول محسوب میگردد ) .

پیلوت

عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که بصورت فضای سرپوشیده و باز در زیر تمامی یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می گیرد و کف آن هم سطح معبر یا بالاتر از آن است و صرفاً به عنوان پارکنیگ ، فضای باز عمومی و انبار مورد استفاده قرار می گیرد و ارتفاع آن تا زیر سقف حدقل 20/2 تا حداکثر 40/2 متراست .

محل پارکنیگ

محلی که برای توقف دائم یا موقت وسیله نقلیه ای که دارای بیش از دو چرخ می باشد تخصیص داده شده باشد .

ایوان

فضایی است که از یک طرف با هوای آزاد به طور مستقیم ارتباط دارد . ایوان همیشه مسقف است .

حریم

محدوده ای که در اطراف عملکردهای خاص طبیعی ( رودخانه ، نهر، مسیل) و مصنوع ( خطوط انتقال برق ، گاز ، نفت ، شبکه های ارتباطی و … ) به مناسبت های امنیتی یا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته و هر گونه ساخت و ساز و کاربری و بهره برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط خاص حریم مربوطه است .

خلاف

هر گونه مغایرت با عدم تطابق بین ضوابط احداث بنا و مندرجات پروانه ساختمان یا نقشه های مصوب از یک طرف و عملیات ساختمانی اجرا شده از طرف دیگر .

مساحت زیربنا

مجموع سطوح ساخته شده در هر طبقه از ساختمانهای یک ملک را مساحت زیر بنای آن طبقه گویند .

مساحت کل بنا

مجموع سطح طبقات یک ساختمان اعم از روی زمین یا زیر زمین .

واحد مسکونی

فضا یا محوطه ای است محصور و مسقف که یک یا چند ورودی به شارع عام (کوچه ، خیابان ، ازار، میدان و…) یا به شارع خاص(راهرو مشترک ،راه پله مشترک ) داشته باشند و در آن یک یا چند خانوار سکونت داشته باشند وبرای اسکان دائم و یا ادواری یک خانواده مجهز شده باشد.

آپارتمان

عبارت است از تعداد دو واحد مسکونی و بیشتر که دسترسی به شارع خاص (راهرو مشترک ، راه پله مشترک)داشته باشد و بتواند امکانات سکونت مستقل چندین خانوار را فراهم کند .

افراز

تعیین سهم هر یک از مالکین از یک قطعه مالکیت که به صورت مشاعی به تعدادی مالک تعلق دارد ،از طریق مراجع ذیربط را افراز گویند.

سطح ناخالص ساختمان

عبارت است از مساحت کل بنا ، با احتساب دیوارهای خارجی ،راه پله و فضاهای مشاع

سطح خالص ساختمان

سطح خالص ،با کسر مساحت تمام فضاهای آمد و شد ، پارکینگ ،آسانسور، پلکان ، دیوار ها و غیره از سطح ناخالص ساختمان به دست می آید.

تغییرات اساسی

هر گونه تغییر در وضع داخلی یا خارجی بناکه از لحاظ تامین ایمنی ضروری نباشد ومنجر به تغییرات طرح ویا عملکرد آن شود و یا صرفاً بمنظور ایجاد فضای جدید و یا گسترش فضاهای موجود ساختمان باشد وهمچنین تغییرات در جهت استفاده از کاربری جدید نسبت به کاربری قبل نیز از جمله تغییرات اساسی منظور میشود . (شامل تخریب ، احداث ساختمان جدید یا الحاق ساختمان دیگر با هر نوع کاربری )

تعمیرات اساسی

اقدامات ساختمانی که شامل تغییر اساسی نگردد مانندجا به جا کردن دیوارهای غیر باربر ، پنجره ها ، در ها ،گچ کاری ،کاشی کاری ، نماسازی داخل ، کف سازی محوطه های داخل ساختمان ، مرمت پشت بام ، تعمیرات تاسیساتی ، حفر چاه ف احداث سرویس بهداشتی در حیاط و غیره ( با حفظ نور و تهویه مورد نیاز کلیه فضاها ) .

ارتفاع ساختمان

عبارتست از فاصله قائم بالاترین حد یک ساختمان تارقوم کف ، تعیین شده براساس معبر دسترسی مجاور قطعه زمین دست انداز ( جان پناه) در این محاسبه منظور می گردد .

ارتفاع طبقه

منظور از ارتفاع یک طبقه ، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه بالاتر است . ارتفاع طبقه آخر بنا حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان است .

ارتفاع مفید

فاصله کف تمام شده یا قسمتی از هر طبقه تا پایین ترینن حد ساخت و ساز سقف همان طبقه .

زیر زمین

هر طبقه که حداکثر ارتفاع زیر سقف آن از کف گــذر ، 90 سانتیمتـــر بــاشد ( ارتفاع کل آن از 60/2 متر بیشتر نباشد )

ملک مجاور

کلیه ملک هایی که متصل به قطعه مورد نظر باشند ، ضمناً معابر عمومی جزء مالکیت مجاور نبوده و در اینگونه موارد همجواری مطرح نمیباشد .

پیلوتی

عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضای سرپوشیده می باشد .

تراس

سطح بدون سقف در طبقات ساختمان به غیر از پشت بام را گویند .

بالکن

سطحی است که از یک دو یا یه طرف به طور مستقییم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن بوسیله فضای بسته ای اشغال نگردیده باشد .

مشاعات ساختمان

عبارت است از سطوحی از قطعه زمین و یا قسمتهایی ازسطح زیر بنا که بصورت مشترک توسط مالکان و یا ساکنان دو یا چند واحد مسکونی قابل استفاده می باشد آسانسور را هرو ، پیلوت ، پارکینگ ، سالنهای بازی و اجتماعات ، انبارها ، استخر ، فضاهای باز و ساخته شده مانند حیاط باز ، تاسیسات عمومی ، زیر بنای ( سپتیک فاضلاب ، لوله کشی های اصلی و عمومی ، کانال ها ، برق عمومی ، آب و گاز عمومی و غیره ) همچنین اطاق سرایدار و محوطه بام و امثال آن .

پیش آمدگی

پیش آمدگی بدنه ساختمان ها(نظیر بالکن ،تراس.. )در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای نیمه باز با عقب نشینی دیوارهای خارجی از حد زمین تامین خواهد شد.

این فضاهای نیمه باز جهت تقویت چشم اندازهای شهری ، کاهش اثر تابش خورشید،نگهداری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از این فضاها به عنوان انباری،(محل نگهداری موادغذایی،سوخت ، خشک نمودن البسه ممنوع است.

نورگیر و حیاط خلوت

فضای بازی که جهت تامین نور اتاق های اصلی و یا آشپزخانه و فضاهای نوعی ساختمان پیش بینی می گردد .

تراکم ساختمان

درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات قابل احداث می باشد که در طرح هادی برای کاربری های مختلف تعریف گردیده است . ( به جز سطوح پارکنیگ و مشاعات در همکف و زیرزمین ها و انباری در زیرزمین )

مساحت مفید

بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی ، راه پله ، چاهک آسانسور ، شوت زباله ، نور گیرها ، پارکنیگ و انبارهای مجزا بخصوص در زیرزمین و تاسیسات و فضاهای مشاعی دیگر .

برزمین

قسمت یا قسمتهایی از حدود یک قطعه مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.

کف زمین

عبارت است از رقوم ارتفاعی بر زمین از معبر دسترسی که مبنای محاسبه ضوابط ارتفاعی یک بنا تلقی می شود .

منظر شهری

کلیه عناصر طبیعی و مصنوع ( ساختمان ها و الحاقات آنها ، مبلمان شهری ، پوشش گیاهی و …. ) قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها میادین ، گره ها و پهنه های عمومی است .

سطح اشغال

عبارت است از درصد مساحت مجاز احداث بنا در طبقه هکف به مساحت قطعه زمین .

بافت فرسوده

ابنیه قدیمی که دارای مصالح و سازه بی دوام بوده و ازشاخص ریزدانگی و ضریب نفوذپذیری کم برخوردار است .

خط آسمان

خط فرضی به ارتفاع مشخص از بر زمین و به موازات خیابان دسترسی که تعیین کننده محدودیت ساخت و ساز برای تمام یا بخشی از طبقات یک بنا یا ساختمان است .

سرانه زمین مسکونی (مترمربع )

نسبت سطح اراضی و پلاک های مسکونی در پهنه یا محدوده شهری به تعداد جمعیت ساکن در همان پهنه یا محدوده ، که به صورت مترمربع بیان می شود.

سرانه زیر بنای مسکونی (مترمربع )

نسبت سطح کل زیر بنای طبقات ساختمانی یک قطعه یا پلاک مسکونی به تعداد جمعیت ساکن در همان پلاک یا قطعه است که به صورت مترمربع بیان می شود .

مجتمع مسکونی

عبارت است از اجتماع تعدادی واحد مسکونی در یک یا در چند بلوک که در یک قطعه زمین قرار گرفته باشد .

رواق

فضای باز سرپوشیده ای از بنا که جبهه باز و نمایان آن رو به گذر و یا میدان قرار می گیرد .

طبقه همکف

طبقه مسطح زمین هر بنا که با سطح گذر یا حیاط هم تراز بوده و یا حداکثر حدود یک متر و بیست سانتیمتر مرتفع تر از آن باشد .

طبقات فوقانی

کلیه طبقات واقع در روی طبقه همکف راگویند و به ترتیب طبقات اول و دوم سوم نامیده می شوند .

اشراف

هرگونه دید مزاحم به حریم خصوصی ساختمان اشراف محسوب می گردد .

سطح مشرف

سطوحی از ساختمان جنوبی که واقع در حریم اشراف ساختمان شمالی قرار بگیرند .

عقب نشینی

بخشی از ساختمان که عقب تر از خط اصلی بنا،ساخته می شود .میزان عقب نشینی در طبقه همکف و سایر طبقات بر اساس ظوابط طرح تفصیلی ،مجاز است .

گواهی پایان ساختمان

در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف وارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود .

نمای ساختمان

بخشی از جدار ،خارجی ساختمان است که در معرض دید قرار دارد .

ساختمان های منفصل

ساختمان هایی هستند که به صورت کوشک مانند ،در داخل محوطه وملک بدون اتصال به ساختمانهای پلاک های دیگر قرار دارند .

جمع و پخش کننده

راهی است که در طراحی و بهره برداری از آنبه جابجائی ودسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود .راههای جمع وپخش کننده دارای عملکرد درون شهری اند وشبکه اصلی راههای درون شهری را تشکیل می دهند .این راهها با سطوح معابر 18-12 متری قابل طراحی است .

خیابان محلی

خیابانی است که در طراحی و بهره برداری از آن نیاز های وسایل نقلیه موتوری ،دوچرخه سواری وپیاده با اهمیت یکسان رعایت می شود .برای رعایت حال پیاده و دوچرخه ،سرعت پیاده نقلیه موتوری در این خیابانها پایین نگه داشته می شود این خیابانها با سطوح معابر کمتر از 12 متر تعریف می گردند.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها