سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تشخيص کارکرد سكونتگاه‌هاي شهري بر حسب مقياس فراملي، ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي

تشخيص کارکرد سكونتگاه‌های شهری بر حسب مقياس فراملي، ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي

اگر کارکرد شهر را بر حسب شدت و برد عرضه (توليد و صادرات) كالاو خدمات ببينيم اين تقسيم بندي مقياس عملکردي شهر را نشان مي دهد. از آنجا كه بيشتر سكونتگاهها داراي عملكردي فراتر از مرزهاي شناخته شده سياسي- اداري خود هستند، آگاهي از حوزه نفوذ آنها يكي از راههاي شناخت مقياس عملکردي مراكز سكونتي مي‌باشد.

به طور طبيعي هريک از نقاط شهري (در پايين ترين سطح)، كالا و خدمات را در حوزه نفوذ عمومي خويش ارايه مي دهند. بديهي است به صرف وجود  و عرضه يک يا چند نوع كالاو خدمات که بازاري فراتر از حوزه نفوذ عمومي شهر دارد، نمي توان عملکرد شهر مورد نظر را در حوزه اي فراتر انگاشت، بلکه با توجه به شاخصهايي از قبيل مقياس، تنوع و ارزش اقتصادي خدماتي که در بحث تعیین حوزه نفوذ مشخص شده و عملکرد آنرا به شکل بارز با شهرهاي هم سطح متفاوت مي سازد مي توان به سوال زير پاسخ داد هر يک از سکونت گاههاي شهري به لحاظ سطح (مقياس) کارکردي، کدام يک از کارکردهاي فراملي، ملي، منطقه اي،  ناحيه اي و محلی را دارند؟

بدین منظور برای شناخت مقیاس کارکرد هر یک از سکونتگاه‌های شهری با استفاده از تعاریف قراردادی بر اساس حوزه نفوذ، که در راهنمای مطالعات برنامه آمایش استان‌ها تدوین شده است، برای هر یک از انواع شهر در زیر ارائه می‌شود:

  • شهر فراملی: شهری است با مقیاس جمعیتی حداقل 500 هزار نفر که دارای حوزه نفوذ مؤثری در داخل و خارج از کشور باشد.
  • شهر ملی: شهری است که حوزه نفوذ آن فراتر از استان های مجاور و در محدوده مرزهای ملی باشد.
  • شهر منطقه ای: چنانچه حوزه نفوذ یک شهر به نقاطی از استان و استان های مجاور گسترش یابد، شهر منطقه ای نامیده می شود.
  • شهر ناحیه ای: شهر ناحیه ای محدوده ای از استان را در بر می گیرد اما از مرز استان عبور نمی کند.
  • شهر محلی: شهری است که حوزه نفوذ آن در برگیرنده مرزهای شهرستان مربوطه است. یعنی حوزه نفوذ آن از محدوده شهرستان فراتر نمی رود. شهرهای با کارکرد برون مرزی: شهرهای کوچکی که به دلایل گوناگون نظیر؛ موقعیت جغرافیایی، پیوندهای قومی- فرهنگی و مانند آن، با نقاط خاصی در خارج از کشور دارای ارتباط هستند را شهرهای با کارکرد برون مرزی می نامیم.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها