سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آیا سیاست های رشد هوشمند می تواند به حفظ انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای کمک کند؟

عنوان پروژه:

CAN SMART GROWTH POLICIES CONSERVE ENERGY AND REDUCE EMISSIONS?

آیا سیاست های رشد هوشمند می تواند به حفظ انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای کمک کند؟

چکیده

این مقاله به بررسی چگونگی نقش رشد هوشمند در دستیابی به اهداف برنامه ریزی شامل حفظ انرژی و کاهش آلاینده ها می پردازد.سیاست های رشد هوشمند شامل تغییرات ضوابط منطقه بندی، به منظور توسعه ی فشرده تر،متنوع تر و مختلط (بعنوان مثال ساختمان های مرتفع تر، مسکن چند خانواری، کاربری های تجاری در محلات مسکونی)، انعطاف پذیری و کاهش نیاز به پارکینگ، حالات جایگزین بهتر(مسیرهای پیاده و پیاده روی بیشتر و خدمات حمل و نقل عمومی مطلوب تر)، سرمایه گذاری های عمومی در مناطق توسعه یافته ی موجود (راه اندازی پاکسازی و توسعه ی مجدد مدارس و پارک های شهری)، قوانینی که مانع توسعه ی شهر می شوند، فرصت های مالی جهت فشرده سازی و توسعه ی درونی، (هزینه های کمتر توسعه و نرخ پایین آب و برق برا جایگزین کردن اثرات صرفه جویی های هزینه های عمومی، ارائه ی وام مسکن به مناطق کم درآمد که باعث صرفه جویی هزینه های حمل و نقل در چنین مناطقی می شود).

این موضوع بسیار مهم است. در حال حاضر بسیاری از سیاست های توسعه ای کاربری زمین به پراکندگی و وابستگی به اتومبیل گرایش دارند. اصلاحات سیاست های رشد هوشمند کمک می کند به ایجاد دسترسی بیشتر، جوامع چند وجهی که در آن ساکنان به رانندگی کمتر و تکیه بر حالات جایگزین تمایل دارند. با این حال، چنین اصلاحاتی تلاش می کند با رکود سازمانی و مخالفان سیاسی روبرو گردد، از این رو، دسترسی به اطلاعات دقیق تاثیرات و مزایای آن ها، بسیار مهم است.

این مقاله، خلاصه ی متون موجود در مورد تاثیرات کاربری زمین در سفرها، مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای و منافع کلی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بحث می کند. این بررسی ادعا می کند که سیاست های رشد هوشمند بی اثر و بی ضرر هستند.

آیا سیاست های کاربری زمین بر تقاضای سفر، مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای تاثیر دارد؟

تحقیقات نشان می دهد که فاکتورهای کاربری زمین بر فعالیت سفرها، مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای موثر است. این بدین معناست که سیاست های استفاده از زمین رشد هوشمند می تواند در دستیابی به اهداف مختلف برنامه ریزی از جمله حفظ انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها کمک می کند.

برخی از منتقدان بر این باورند که شواهد کمی از این اثرات و منافع وجود دارد و سیاست های رشد هوشمند به کاربران آسیب می رساند؛ اما من مخالفم. من معتقدم که شواهد فراوانی وجود دارد که سیاست های کاربری زمین رشد هوشمند می تواند به میزان قابل توجهی سرانه ی استفاده از خودرو، مصرف انرژی و آلودگی گازهای گلخانه ای را کاهش دهد؛ که این موضوع منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی را فراهم می کند و آن این است که تقاضای کاربران برای جوامع رشد هوشمند در حال افزایش است.

این درست است که منتقدان استدلال می کنند که توسعه ی فشرده (مثل تراکم بالا) به تنهایی تاثیرات ساده و کمی دارد و این اثرات تا حدی منعکس کننده انتخاب های فردی است (افرادی که به هر دلیلی نمی توانند مناطق رشد هوشمند را انتخاب کنند). با این حال، تعداد زیادی از تحقیقات نشان می دهد که عوامل استفاده از زمین (دسترسی منطقه ای، تراکم، ترکیب، اتصال خیابان ها، پیاده مداری، حمل و نقل عمومی و مدیریت پارکینگ کارآمد) تا حد زیادی بر سفر خودروها، مصرف سوخت و تولید آلاینده ها اثر می گذارد.

جدول1- اثرات کاربری زمین بر سفرها

فاکتور تعریف اثرات سفر
تراکم افراد یا مشاغل در هر واحد سطح زمین. افزایش تراکم گرایش دارد به کاهش سرانه سفر خودرو (هر 10%افزایش تراکم،2-3%کاهش VTM).
ترکیب کاربریهای مرتبط با هم ترکیب شوند افزایش کاربریهای مختلط گرایش دارد به کاهش سرانه سفر خودرو و افزایش استفاده از حالات جایگزین بخصوص پیاده روی. سرانه در محله با کاربری های مطلوب بطور معمول 5-15% مایل خودرو پایینتر است.
دسترسی منطقه ای مرکز توسعه نسبت به مرکز شهر منطقه. بهبود دسترسی سرانه مسافت طی شده خودرو را کاهش میدهد. ساکنان محلات مرکزی معمولاً 10-30% کمتر از ساکنان حاشیه شهر رانندگی میکنند.
محور فعالیتی بخشی از تجارت، اشتغال، و دیگر فعالیت ها در مراکز فعالیت عمده. افزایش محورهای فعالیتی استفاده از حالات جایگزین را افزایش میدهد. بطور معمول 20-50% مراجعین به مراکز عمده تجاری تنها سفر میکنند در مقایسه یا 80-90% مسافران به نقاط پراکنده.
ارتباط میزان ارتباط پیاده روها و خیابان ها که سفرهای مستقیم بین مقاصد را ایجاد میکنند. بهبود ارتباط راه ها مسافت طی شده خودروها را کاهش میدهد و بهبود اتصال پیاده روها باعث افزایش پیاده روی و دوچرخه سواری میشود.
مدیریت و طراحی سواره رو مقیاس، طراحی و مدیریت معابر طراحی و مدیریت خیابانهای چندوجهی استفاده از حالات جایگزین را افزایش میدهد. آرام سازی ترافیک تمایل به کاهش رانندگی و افزایش پیاده روی و دوچرخه سواری دارد.
شرایط پیاده روی و دوچرخه سواری کمیت و کیفیت پیاده رو، خط کشی عابرپیاد، مسیرهای دوچرخه و سطح امنیت عابر پیاده. بهبود شرایط پیاده روی و دوچرخه سواری سفرهای غیرموتوری را افزایش و سفر خودرو را کاهش میدهد بخصوص اگر با کاربریهای مختلط، بهبود حمل و نقل و مشوق های کاهش رانندگی اجرا شود.
کیفیت و دسترسی به حمل و نقل کیفیت خدمات حمل و نقل و میزان دسترسی مقاصد. بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل مسافران حمل و نقل عمومی را افزایش و استفاده از خودرو را کاهش میدهد بویژه برای رفت و آمدهای شهری.
تامین و مدیریت پارکینگ تعداد فضاهای پارکینگ در واحد ساختمان یا هکتار، و چگونگی مدیریت پارکینگ. کاهش عرضه پارکینگ، افزایش قیمت پارکینگ و دیگر استراتژیهای مدیریت پارکینگ سرانه سفر خودرو را کاهش میدهد. قیمت گذاری پارکینگ بطور معمول 10-30% سفر خودرو را کاهش میدهد.
طراحی سایت طراحی و چیدمان ساختمان ها و تسهیلات پارکینگ. طراحی سایت چند وجهی سفر خودرو را کاهش میدهد بخصوص اگر با بهبود خدمات حمل ونقل همراه باشد.
قیمت گذاری حمل و نقل کارآمد هزینه های جانبی بیشتر برای ازدحام، راه ها، امکانات پارکینگ و بیمه ی خودرو. سفرهای وابسته، معمولاً بسته به شرایط 10-30% کاهش می یابند.

اساتید دانشگاه ها بطور محتاطانه مزایا و آثار را تخمین می زنند بعنوان مثال یک آکادمی ملی علوم به این نتیجه رسیده است که سیاست های رشد هوشمند را می توان تنها کاهش دهنده ی متوسط انتشار آلاینده ها برشمرد، این ها تخیمن های ضعیفی از اثرات و تغییرات کوچک در الویت های مسکن در آینده، نادیده گرفتن روند اقتصادی و جمعیتی که باعث افزایش تقاضا برای ایجاد مناطق رشد هوشمند می شود در نظر گرفته می شود.

اگر این عوامل در نظر گرفته شود، اثرات پیش بینی شده و منافع رشد هوشمند بطور قابل توجهی افزایش می یابد. این فاکتورهای کاربری زمین علاوه بر تراکم بطور قابل توجهی تحت تاثیر سفر خودروها می باشد که می تواند خبر خوبی باشد چرا که لیست سیاست هایی که به دستیابی اهداف برنامه ریزی کمک می کند، گسترش می یابد؛ بعنوان مثال رشد هوشمند را می توان در روستاها و حومه ی آن ها که تراکم بالا نامناسب است با بهبود کاربری های مختلط، اتصال راه و پیاده مداری برای ایجاد روستاهای قابل پیاده روی اعمال نمود.

اثرات تجمعی

رشد هوشمند می تواند اثرات تجمعی فراوانی ارائه دهد، در مکان هایی که وابستگی به خودرو زیاد است عملاً هر بزرگسال صاحب یک خودرو است و برای اکثر رفت و آمدها از آن استفاده می کند و طول هر سفر نسبتاً طولانی است. در جوامع چند وجهی ساکنان مکان های دارای رشد هوشمند تمایل کمتری به خرید وسیله ی نقلیه دارند و سالانه مسافت کمتری را رانندگی می کنند و بیشتر به حالت های جایگزین روی می آورند، حتی در مکان هایی که رشد هوشمند از طریق راه ها یا پارکینگ کارآمد، قیمت گذاری سوخت اجرا می شوند سفرهای وسایل نقلیه ی بزرگ کاهش میابد؛ از جمله اصلاحات قیمت گذاری تاثیر بیشتری بر کاهش سفر خودروها دارد اگر مسافران حالت های جایگزین را انتخاب نمایند.

نمودار 1 نشان می دهد که مکان ها چگونه مالکیت خودرو، مسافت های طی شده و اشتراک گذاری حالت های مختلف را در پورتلند، تحت تاثیر قرار می دهند.محل های حمل و نقل گرا با حمل و نقل مطلوب و کاربری های مختلط به مراتب مالکیت خودروی کمتر و استفاده ی بیشتر از دوچرخه سواری، پیاده روی و حمل و نقل عمومی نسبت به دیگر مناطق دارد. ساکنان مناطق با حمل و نقل با کیفیت 23% و در مناطق با کیفیت بالای حمل و نقل عمومی و کاربری های مختلط 43% کمتر از دیگر مناطق رانندگی می کنند. این نشان می دهد که فاکتورهای کاربری زمین و حمل و نقل بر فعالیت های سفرها اثرات برابری دارند.

نمودار1 – اثرات TOD بر سرانه مالکیت و استفاده از خودرو

مطالعه ی سازمان حفاظت محیط زیست امریکا نشان می دهد که حفظ انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بطور قابل توجهی تحت تاثیر تغییر توسعه از حاشیه ی شهر به درون شهر می باشد. این مطالعه نشان می دهد که خانوارهای تک نفره که از حاشیه ی شهر به محلات درونی شهر تغییر وضعیت می دهند VMT و تولید آلاینده ها را به مقدار 30 تا 60% کاهش می دهند و در شهرستان ها 7 تا 22% از رشد مسکونی و اشتغال به مناطق شهری موجود می تواند کل VMT منطقه ای، تراکم و آلودگی گازهای گلخانه ای را حدود 2 تا 7% کاهش دهد.

یکی دیگر از مطالعات این سازمان، حمل و نقل و صرفه جویی انرژی ساختمان را از سیاست های کاربری زمین رشد هوشمند، محاسبه می کند. سفر به یک ساختمان معمولاً انرژی برابر انرژی مصرف شده در ساختمان استفاده می کند. ساکنان با زندگی در خانه های با انرژی کارآمد (سبز) در مناطق شهری، 64% از مصرف کل انرژی حمل و نقل و ساختمان را کاهش می دهند و با زندگی در خانه های کارآمد چندخانواری، 45% نسبت به همان زندگی در خانه های تک خانواری و حومه های وابسته به خودرو که در نمودار 2 نشان داده شده، محل های مسکونی و نوع آن اثرات بیشتری بر استفاده از انرژی کامل نسبت به استفاده از خودرو و انرژی خانگی دارد.

نمودار2- مصرف انرژی خانگی و حمل و نقل ساکنین

نمودار3- مصرف انرژی خانگی و حمل و نقل ساکنین

تجزیه و تحلیل مزایای کلی

رشد هوشمند تمایل دارد که مزایای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را ارائه دهد.

جدول2- مزایای رشد هوشمند

اقتصادی اجتماعی زیست محیطی
کاهش هزینه های توسعه گزینه های بهبود یافته حمل و نقل و جابجایی و بهبود دسترسی بخصوص برای غیر رانندگان حظ فضای سبز و زیستگاه ها
کاهش هزینه های خدمات عمومی مساکن بهبود یافته صرفه جویی در انرژی
کاهش هزینه های حمل و نقل انسجام جامعه کاهش آلودگی هوا
صرفه جویی در انباشتگی حفظ منابع فرهنگی منحصر بفرد(تاریخی،قدیمی و.. .) کاهش آلودگی آب
افزایش صنایع حامی محیط زیست(گردشگری وکشاورزی و…) افزایش فعالیتهای فیزیکی و سلامت انسانی کاهش اثرات جزایر گرمایی
صرفه جویی در هزینه حمل و نقل خانوارها کاهش نرخ مرگ ومیر ناشی از تصادفات
بهبود وضعیت جسمانی و سلامت عمومی

بعنوان نتیجه گیری، سیاست های رشد هوشمند که دسترسی بیشتر و جوامع چند وجهی ایجاد می کنند (پیاده مداری، دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی)، تمایل دارند به ارائه ی مزایای کلی بیشتری نسبت به راه کارهای دیگر حفظ انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها.

جدول3- مزایای رشد هوشمند

هدف برنامه ریزی انرژی ساختمان های کارآمد سوخت کارآمد وسایل نقلیه رشد هوشمند
کاهش انباشتگی ×
صرفه جویی در هزینه های راه و پارکینگ ×
صرفه جویی در هزینه های مصرف کننده ×
بهبود ایمنی ترافیک ×
بهبود گزینه های جابجایی ×
حفظ انرژی × × ×
کاهش آلودگی × × ×
اهداف کاربری زمین ×
سلامت و آمادگی جسمانی ×

روند کنونی جمعیتی و اقتصادی در حال افزایش تقاضا برای مناطق رشد هوشمند است. اگرچه نتایج نشان می دهد که بسیاری از خانواده ها در امریکای شمالی خانه های تک خانواری را ترجیح می دهند اما باز هم علاقه ی مصرف کنندگان که ویژگی های رشد هوشمند مانند دسترسی و گزینه ها چندبعدی رو به افزایش است (بصورت رفت و آمدهای کوتاه مدت و پیاده مداری مناسب برای خدمات محلی انعکاس یافته است). در بیست سال کمتر از یک سوم خانواده ها مناطق رشد هوشمند را ترجیح می دادند اما پیش بینی شده که این میزان در دو دهه به دو سوم خانواده ها برسد.

این نشان دهنده ی آن نیست که زندگی در حومه و سفر خودروها به پایان می رسد حتی با سیاست های تهاجمی رشد هوشمند باز هم در امریکای شمالی زندگی در خانه های تک خانواری و تکیه به خودرو ادامه خواهد داشت، با این حال سهم زیادی برای تک خانوارها، خانه های حومه برای برآوردن تقاضای پیش بینی شده ی آینده در نظر گرفته شده است. در حالی که بازار مساکن کوچکتر و دارای دسترسی و جوامع چند وجهی رشد خواهد کرد. بنابراین نیاز به اجرای اصلاحات سیاست های رشد هوشمند که به برآورده کردن این مطالبات کمک می کند، احساس می شود، مثل توسعه ی فشرده،کاربری های مختلط،کاهش نیاز به پارکینگ، ارتقای شرایط پیاده روی و دوچرخه سواری و افرایش کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی.

ارزیابی انتقادات

برخی از منتقدان ادعا دارند که تحقیقات بر توانایی رشد هوشمند و کاهش سفر خودروها و تولید گازهای گلخانه ای مبهم است و همچنین ادعا می کنند که سیاست های رشد هوشمند در فعالیت سفرها تاثیر کمی دارد. بعنوان نمونه Fruits ادعا می کند که در سطح نظری هیچ ارتباطی بین توسعه ی فشرده و انتخاب حالت وجود ندارد، با این حال دلایل نظری وجود دارد که سیاست های رشد هوشمند بصورت کلی و افزایش تراکم بطور خاص سفرهای خودرو را کاهش می دهد و به استفاده از روش های دیگر تشویق می کند. افزایش تراکم کاربری ها بخشی از فاصله ی مقاصد را در پیاده روی و دوچرخه سواری افزایش می دهد و با افزایش کاربران بالقوه در هر ناحیه، بهره وری هزینه های بهبود حالات جایگزین افزایش می دهد. اثرات بالقوه بر انتخاب گزینه ها زمانی که دیگر سیاست های رشد هوشمند نیز در نظر گرفته شود بیشتر می شود مثل سیاست های افزایش کاربری های مختلط، بهبود راه ها و ارتباطات و خیابان های مطلوب.

Fruits با استناد Crane ادعا می کند که برخی از مطالعات نشان داده است که توسعه ی فشرده بیشتر با سفرهای وسیله ی نقلیه/ مایل ارتباط دارد که این درست نمی باشد. Crane در تحلیل نظری اینگونه ارائه می دهد که سیستم معابر شبکه ای تحت برخی شرایط سفرهای خودرو را در مقایسه با سیستم خیابان های سلسله مراتبی افزایش می دهد، پژوهش های قبلی وی نشان می دهد که تراکم بیشتر باعث کاهش سفر خودروها می شود، تحقیقات بعدی نشان می دهد که سیستم خیابان های متصل میزان قابل توجهی سفر خودروها را کاهش می دهد. Ewing و Cervero در تجزیه و تحلیل عوامل کاربری زمین به این موضوع دست می یابند که بعد از دسترسی منطقه ای، ارتباطات جاده ای بیشترین تاثیر را در فعالیت های رفت و آمدی می گذارد.

Fruits در مطالعات دیگری اشاره می کند که تراکم تاثیر کمی بر سفرهای خودرو و تولید گازهای گلخانه ای می گذارد و نتیجه می گیرد چنین نتایج ناچیزی نشان می دهد که رشد فشرده نباید براساس کاهش استفاده از وسایل موتوری باشد، این نتیجه گیری غیرموجه است.

  • شکی نیست که سیاست های افزایش تراکم تمایل دارد به کاهش سفر خودرو و تولید آلاینده ها. محله ی فشرده، 20 تا 40% سرانه ی تولید صفر خودرو را نسبت به سرانه ی متعارف در محلات کم تراکم، کاهش می دهد. این کاهش تا حدی ناشی از تراکم و تا حدی ناشی از عوامل مرتبط مانند افزایش دسترسی منطقه ای، کاربری مختلط و تنوع حمل و نقل می باشد (پیاده روی، حمل و نقل عمومی بهتر). تا حدی سیاست های افزایش تراکم که سفر خودرو و تولید آلاینده ها را کاهش می دهد به هم وابسته هستند بعنوان مثال تشویق به فشردگی بیشتر، شهر درونی بجای توسعه ی حاشیه ی شهر کم تراکم، به قطع سرانه ی خودرو را کاهش می دهد، چراکه تراکم، دسترسی، ترکیب و تنوع حمل و نقل افزایش می یابد.
  • تراکم تنها یکی از چند عامل کاربری زمین است که سفرها را تحت تاثیر قرار می دهد، سیاست های یکپارچه رشد هوشمند بطور قابل توجهی می تواند سفر خودروها، استفاده از انرژی و تولید آلاینده ها را کاهش دهد.
  • اکثر مطالعات نشان می دهد بین تراکم و سفر خودرو رابطه ی آماری معنی داری وجود دارد.
  • حفظ انرژی و کاهش انتشار آلاینده ها تنها دو مزیت از مزایای رشد هوشمند است. مزایای دیگر شامل کاهش هزینه های ارائه ی خدمات عمومی، صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل خانوار، بهبود دسترسی برای غیر رانندگان، کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از ترافیک، بهبود وضعیت جسمانی و سلامت عمومی، حفظ فضاهای باز و کاهش هزینه های مدیریت فاضلاب های سطحی.

توسعه ی صنایع می تواند از لحاظ مالی از رشد هوشمند بهره ببرد. خانواده ها اغلب بین هزینه های مسکن و حمل و نقل تعادل ایجاد می کنند بنابراین سیاست هایی که دسترسی را در مناطقی که هزینه ی حمل و نقل کمتر است افزایش می دهند و این می تواند کل سرمایه گذاری املاک و مستغلات را افزایش دهد بعنوان مثال ارزش املاک در مناطق حمل و نقل گرا 10 تا 20% بیشتر از مناطق اتومبیل گراست. صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل در سرمایه گذاری املاک انعکاس می یابد. نرخ سلب فک رهن در مناطق رشد هوشمند پایین است.

Pisarski ادعا می کند که بسیاری از افراد به جز اقلیت کوچکی از آن ها زندگی در تراکم کمتر را انتخاب می کنند. وی یادآور می شود که سیاست های رشد هوشمند به مصرف کنندگان آسیب وارد می کند. با این حال تحقیقات در این مقاله نشان می دهد تقاضای رشد فشرده رو به افزایش است بخصوص اگر سیاست های عمومی آن را حمایت نماید، مانند ضوابط منعطف تر منطقه بندی، افزایش سرمایه گذاری در حالات جایگزین و پاداش مالی برای توسعه ی درونی فشرده که منعکس کننده ی صرفه جویی در هزینه های خدمات عمومی است.

نتیجه گیری

سیاست های کاربری زمین به میزان قابل توجهی می تواند بر گزینه های حمل و نقل و هزینه های آن ها و در نتیجه فعالیت سفر اثر گذارد. افرادی که در مکان های وابسته به خودرو زندگی و کار می کنند بیشتر از کسانی که در جوامع چند وجهی با دسترسی بیشتر زندگی می کنند گرایش به رانندگی و مصرف سوخت و در نتیجه تولید آلودگی می کنند.در نتیجه اصلاحات رشد هوشمند مزایای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه دارد.

برخی از منتقدان ادعا می کنند که این اثرات ناچیز است و مقرون به صرفه نیستند، تحلیل آن ها به سمت مسائل کلیدی نادرست تمایل دارد. آن ها تنها تراکم تراکم کاربری ها را در نظر می گیرند و توجهی به اثرات دیگر عوامل کاربری زمین مانند دسترسی منطقه ای، کاربری های مختلط، ارتباطات جاده ای، تنوع سیستم های حمل و نقل و مدیریت پارکینگ ندارند. آن ها مزایای بیشتر و افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای دسترسی بیشتر، محیط های مسکونی چند وجهی چشم پوشی می کنند؛ در نتیجه اثرات رشد هوشمند و منافع آن را دست کم می گیرند.

رشد هوشمند بسیار مهم است چرا که سیاست های فعلی کاربری زمین و شیوه های برنامه ریزی به سمت پراکندگی و وابستگی به خودرو گرایش دارد، اصلاحات سیاست های رشد هوشمند اجازه می دهد که توسعه به سمت فشردگی و ترکیب کاربری ها پیش برود، از حالت های جایگزین حمایت می کند و سوبسیدهای فعلی خودرو مانند حداقل پارکینگ موردنیاز، را کاهش می دهد. این اصلاحات به رویارویی با رکود سازمانی و مخالفت های سیاسی گرایش دارد. از این رو دسترسی به اطلاعات دقیق اثرات و مزایای بالقوه اصلاحات سیاست رشد هوشمند بسیار مهم است. زمانی که تمام آثار در نظر گرفته شود، سیاست های رشد هوشمند یک راه موثر برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی است.

 

کلیدواژه : رشد هوشمند
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها