سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی مکان‌یابی شهر جدید

1-1      بررسی مکان‌یابی شهر جدید

مکان‌یابی یا Site Selection فرآیندی است که از طریق آن می‌توان بر اساس شرایط تعیین‌شده و با توجه به منابع و امکانات موجود، بهترین محل موردنظر برای یک فعالیت را تعیین کرد. به عبارتی تجزیه‌وتحلیل توأمان اطلاعات فضایی و داده‌های توصیفی به‌منظور یافتن یک یا چند موقعیت فضایی با ویژگی‌های توصیفی موردنظر کاربر می‌باشد. این فرآیند از طریق انتخاب نقاط نمونه و پردازش‌های آماری و ریاضی انجام می‌گیرد و یا با پردازش توأمان داده‌های منطقه با تجزیه‌وتحلیل استعدادهای مکانی و توصیفی جهت انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاصی صورت می‌گیرد

. مکان‌یابی فرآیندی است که به ارزیابی یک محیط فیزیکی که تأمین‌کننده شرایط و پشتیبانی از فعالیت‌های انسانی است می‌پردازد. موضع مکان یایی وظیفه‌ای است که افراد مختلف حرفه‌های مهندسی، معماری چشم‌انداز، شهرسازی. زمین‌شناسی، افراد متخصص در علوم اقتصادی و علوم اجتماعی در آن سهیم‌اند، بنابراین مکان یایی چند نظامه است. هدف عمده ارزیابی مکان برای استفاده خاص از زمین، برای این است که مطمئن شویم در آنجا توسعه و گسترش فعالیت‌های انسان با توجه به امکانات و محدودیت‌ها، با محیط‌زیست طبیعی سازگاری و هماهنگی دارد. (غضبان ، 1375: 366) .

انتخاب مکان عبارت است از انتخاب جایی برای مراکز جدید که هزینه تولید و توزیع کالا یا خدمات برای مشتریان بالقوه را به حداقل برساند. تصمیم نهایی همواره بر اساس ارزیابی عوامل عینی (کمی) و ذهنی (کیفی) هر یک از مکان‌های مطرح در انتخاب، اتخاذ می‌شود. (مجله صنایع دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۸۲).

مکان یایی مراکز به معنی یافتن مکان مناسب برای مراکز جدید و یا فعلی، با در نظر گرفتن مراکز موجود و محدودیت‌هایی است که وجود دارند، به‌طوری‌که طرح در اقتصادی‌ترین مکان ممکن به بهره‌برداری برسد. و رقابت‌پذیری آن به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی، مدنظر باشد. این تصمیم باید باسیاست‌های خاص سرمایه‌گذاران، دولت و شرایط محیطی هماهنگ باشد. به‌طورکلی مکان‌یابی عبارت است از انتخاب موقعیت مناسب برای استقرار یک کاربری جهت یافتن مکانی که بتواند با نیازهای خاص کاربری مربوطه هماهنگ گردد. نیازهای مربوط به استقرار کاربری‌های مختلف در محلی مناسب همان معیارهای انتخاب و یا معیارهای مکان‌یابی هستند. انتخاب مکان مناسب برای یک فعالیت در سطح منطقه و کشور، یکی از تصمیمات پایداری برای انجام یک طرح گسترده است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه‌های مختلف می‌باشد

ازآنجاکه مکان‌یابی نیاز به اطلاعات و اهمیت زیادی دارد. حجم بزرگی از اطلاعات جزئی برای معرفی مکان‌های مختلف باید جمع‌آوری، ترکیب و تجزیه‌وتحلیل شوند. تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تأثیر داشته باشند.صورت پذیرد. بنابراین مکان‌یابی فعالیتی است که قابلیت‌ها و توانایی‌های یک منطقه را ازلحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربری‌ها برای انتخاب مکانی مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. (کریمی، ۹:۱۳۸۲).

برای انجام کارهای مکان‌یابی بعد از انتخاب موضوع و هدف و روش انجام آن باید به بحث شاخص‌های مکان یایی پرداخت. در واقع باید با توجه به هدف موردنظر شرایط موردنیاز آن را استخراج کرد تا بر اساس آن شرایط و استانداردها بتوان کار مکان یایی را انجام داد. برای مکان‌یابی یک مرکز حیاتی باید نکات زیادی را رعایت کرد که هرکدام از آن‌ها می‌توانند یک شاخص باشند مانند: فاصله از مراکز جمعیتی، قرار نداشتن در مسیر دالان‌های هوایی و….

1-1-1   اهمیت مطالعات مکان‌یابی

مکان یایی یکی از کلیدی‌ترین مراحل در ایجاد یک مرکز می‌باشد. زیرا نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهرشده و اثرات به سزایی از بعد سیاسی، اقتصادی، محیط‌زیست، مسایل اجتماعی و … دارد. یکی از جنبه‌های تأثیرات درون‌سازمانی، تأثیر مستقیم آن در انجام مأموریت و از بعد برون‌سازمانی، شرایط مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیست و غیره را تحت تأثیر خود قرار دهد. معیارهای متعددی در موفقیت طرح و کاهش هزینه‌های اجرا بهره‌برداری و ریسک طرح مؤثر است که بسیاری از آن‌ها به انتخاب محلی مناسب برای انجام مأموریت برمی‌گردد.

انجام مطالعات مکان‌یابی این امکان را فراهم می‌سازد تا سیاست‌های کلان در سطح کشور بر مبنای اصول منطقی استوار گردند. متأسفانه در حال حاضر بیشتر اوقات مکان‌یابی با توجه به علایق شخصی کارفرما، سرمایه‌گذاران، سهام‌داران و یا تشویق‌های دولتی و … می‌باشد. البته تمام این عوامل در تعیین محلی نقش دارند. ولی نه تا این حد که به‌تنهایی منجر به تعیین محل احداث طرح گردند. همچنین باید توجه داشت که انتخاب محلی که از کلیه جهات مناسب باشد. شاید امری ایده آل و دور از دسترس بوده و در عمل امکان‌پذیر نباشد. ازاین‌جهت باید کلیه عوامل مؤثر در ایجاد یک مرکز موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و سپس بهترین محل بین تمام محل‌های موردنظر انتخاب گردد.

1-1-2   اهداف مکان‌یابی شهر جدید

 توزیع متناسب و چیدمان متعادل دربرگیرنده تعیین مکان خدمات یا کاربری‌ها به صورتی است که همه گروه‌های اجتماعی معین با خصوصیات فضایی متنوع تا حد امکان از آن‌ها بهره‌مند گردند. هدف حائز اهمیت در این زمینه برای جغرافیدانان و برنامه ریزان درک این موضوع است

که چه اصولی، اساسی انتظام و مکان دارایی‌ها و سرمایه‌های عمومی را تشکیل می‌دهد (محمدی، ۱۳۸۲. ۲۹). توجه به ویژگی‌های سرزمین و فضا در مکان‌یابی،  شکل‌گیری، مرتبه بندی فعالیت‌ها و تشکیل مراکز تشکیل فعالیت‌ها همزمان با ریکاردو در اوایل قرن نوزدهم به‌وسیله مکتب تاریخی و ریخت‌شناسی اجتماعی آلمان به‌ویژه با تحقیقات فون تونن که به‌حق او را باید پدر اقتصاد فضایی یا اقتصاد سرزمین دانست. شروع شد. (رضویان، ۱۳۸۱، ۱۵)، ایزارد در اندیشه بنیاد یک دانش ناحیه‌ای بود تا به‌صورت خطی رابطی میان اقتصاددانان، آمایشگران، شهرسازان و جغرافیدانان به کار آید. اینان در آن ایام به کشف مدل‌های کلاسیک مکان‌یابی توفیق یافته بودند. از آن جمله مدل دون تونن (۱۸۲۶-۱۸۵۱) برای فعالیت‌های کشاورزی، مدل آلفرد وبر (۱۸۶۸- ۱۹۵۸) برای فعالیت‌های صنعتی، مدل اگوست لوش (۱۹۰۶-۱۹۴۵) و والتر کریستالر (۱۹۳۳) برای فعالیت‌های خدماتی بود. نظریه مکان‌یابی انبوهی از جغرافیدانان را شیفته محور خود کرد؛ زیرا دقیقاً پاسخگوی انتظارات آنان برای پیش‌بینی آینده بود (کلاوال، 1376 :147).

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مؤلفه‌های اصلی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. امروزه مفاهیم زمین و فضا در شهرها تغییرات کیفی پیداکرده و بالطبع ابعاد و اهداف برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری نیز وسیع‌تر و غنی‌تر گشته است. بنابراین استفاده از این دو عنصر همگانی و حیاتی باید تحت برنامه‌ریزی اصولی انجام پذیرد (زیاری، ۱۳۸۱، ۱۳). از نظر دیوید هاروی قبل از تدوین نظریه‌ای بر اساسی مکان‌یابی و تخصیص منطقه‌ای، ابتدا باید به مطالعه جزییات این اصول پرداخت. زمان زیادی صرف تعیین نقطه شروع قابل قبولی برای تعیین نظریه مکان یایی شده است. اما هنوز یک نظریه عام درباره مکان‌یابی وجود ندارد. از طرفی به دلیل کثرت اهداف موجود در اشکال بالقوه شهر، برای به حداکثر رساندن کارایی سازمان‌یابی فضای شهر وجود ندارد. بنابراین بررسی امر توزیع می‌تواند از طریق تجزیه اهداف به اجزای تشکیل‌دهنده‌شان صورت گیرد. (هاروی، ۱۳۷۶، ۱۲۰).

قابلیت‌ها و توان‌های یک مکان با توجه به این‌که برای چه مفاهیمی در نظر گرفته شود متفاوت خواهد بود، بنابراین بسته به نوع کارکرد موردنظر باید شاخص‌ها با معیارهایی تلفیق شود تا توان مکان با توجه به آن موردبررسی قرار گیرد. این شاخص‌ها و معیارها نسبت به نوع کاربرد متفاوت هستند. اما همه آن‌ها در جهت انتخاب مکان مناسب همسو می‌شوند. استفاده از این شاخص‌ها نیاز به داشتن اطلاعات صحیح و کامل از مکان دارد. و دستیابی به اطلاعات نیازمند تحقیقات گسترده و جامع می‌باشد. به‌طورکلی مکان‌یابی فعالیتی است که استعدادهای فضایی و غیر فضایی یک سرزمین را شناسایی کرده و امکان انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاص را فراهم می‌آورد. مکان‌یابی در عرصه‌های مختلف دارای مفاهیم و کاربردهای متفاوت هست. در اینجا نوعی از مکان یایی مدنظر است که در آن همه عوامل ایستا( طبیعی ) و پویا( انسانی) موردتوجه قرار گیرد.

1-1-3   بررسی ویژگی مدل‌های مکان‌یابی

اساساً مدل نمادی از واقعیت است. مدل مهم‌ترین ویژگی وضعیت دنیای واقعی را به‌صورتی ساده و کلی بیان می‌دارد، و برداشتی است از واقعیت که برای توضیح مفاهیم و تقلیل پیچیدگی جهان به‌نحوی‌که قابل‌درک بوده و ویژگی‌های آن به‌راحتی مشخص شود بکار می‌رود. مدل­ها ازآن‌جهت که در شرایطی که امکان تجربه به دلیل تکنیکی و اقتصادی، سیاسی و اخلاقی وجود ندارد، درک چگونگی رفتار سیستم را میسر می‌سازند حائز اهمیت هستند (لی، 8:1366).

امروزه بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص‌شده است که مدیریت و اداره امور مختلف با ابزارهای سنتی غیرممکن می­باشد. اهمیت استفاده از سیستم­های اطلاعات جغرافیایی در برنامه­ریزی شهری، با گسترش بسیار سریع شهرها و افزایش سرسام­آور حجم اطلاعاتی که باید برای مدیریت شهری پردازش شوند روشن شده است(عزیزی،39:1383).

در سامانه اطلاعات جغرافیایی برخورد سیستمی با شهر به‌عنوان پدیده موردبررسی، بسیار حائز اهمیت بوده و در بسیاری از مطالعات انجام شده از لایه‌ها و داده‌های مختلف جهت انجام تحلیل‌ها استفاده‌شده است. بنابراین با توجه به اهمیت رابطه و تأثیر متقابل هر یک از عناصر سیستم بر یکدیگر، نیاز به یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل­های فضایی و همچنین بررسی ویژگی مدل­ها، مشخص گردید که “مدل تحلیل لایه­های اطلاعاتی” به بهترین شکل ممکن با نیازهای پژوهشی همخوانی داشته و می­تواند پاسخگویی اهداف پژوهش حاضر باشد.

جدول شماره 1-2: مدل­های مکان‌یابی، ویژگی­ها و محدودیت‌ها

محدودیت ویژگی نام شخص و سال نام مدل
– تکنولوژی و ارتباطات سطح پایین – کمینه کردن مجموع فاصله‌های وزن‌دار نقطه‌ای

– حداکثر سود

وبر 1909 م. مکان مرکزی
فون تونن 1826 م.
– عدم وجود پایه نظری منطقی

– مشکلات مربوط به تابع مسافت

– وجود مشکلات مربوط به منطقه بندی

– وجود مشکلات مربوط به تنظیم و کالیبره کردن آن‌ها

– فعل‌وانفعال بین دو منطقه یا ابعاد، میزان جمعیت، میزان مصرف و… متناسب است و با تابع فاصله آن‌ها (زمان سفر و…) رابطه عکس دارد. جان تینبرگن (برگرفته از مدل جاذبه نیوتن) 1962 م. جاذبه
 

ویلسون 1969 م.

– نیاز به اطلاعاتی در رابطه با جمعیت؛ جمعیت شاغل، شاغلان در بخش اقتصاد پایه، پخش خدمات و صنعت

– ابعاد کاربری زمین، وابسته به رابطه اشتغال پایه و غیر پایه در یک ناحیه

– فعالیت‌های اقتصادی جمعیت و کاربری اراضی شهری، به‌عنوان شاخصه‌های اصلی

– پیش‌بینی تحولات شهر با توصیف سه عنصر جمعیت، اشتغال و شبکه حمل‌ونقل

فیلیپ لاری 1964 م. لاری
-مبانی نظری پیچیده

-محاسبات پیچیده به‌ویژه محاسبه ماتریس مقصد- فاصله

-عدم برتری فاحش نسبت به مدل جاذبه علیرغم محاسبات پیچیده

-عدم وجود نرم‌افزار مناسب این مدل

توجه برآورده شدن اهداف سفر

عدم در نظر گرفتن فاصله به‌عنوان مفهوم اصلی( برخلاف مدل جاذبه

تحلیل فضایی مسائل

ساموئل استوفر 1940  م. مدل فرصت میانی
اشنایدر 1959 م.
-دسترسی به مراکز اشتغال به-عامل اصلی در تعیین مکان جمعیت

-تمرکز بر روی توزیع جریان‌ها و نه افراد

پیش‌بینی مکان جمعیت هنسن 1959 م. هنسن
– هزینه بالای تهیه DBMS

– هزینه بالای به‌روزرسانی نقشه­ها

– خطر تمرکز داده‌ها در DBMS

– پیچیدگی افزونگی

– هزینه بالای اجرا

– وابستگی

– بالا بودن بهره‌وری در به‌کارگیری نقشه‌ها و اطلاعات جغرافیایی

– توانایی تحلیل فضایی و آنالیزهای مکانی

– توانایی ادغام اطلاعات

– سرعت بالا و هزینه نسبتاً پایین بازیابی اطلاعات

– کنترل افزودگی داده‌ها

CGIS کانادا 1970 م. تحلیل لایه‌های اطلاعاتی

منبع: (بهرام­پور،33:1388 و 34)

1-1-4   ارزیابی کاربری زمین

     زمین محیط فیزیکی پایه برای آسایش انسان و سایر موجودات را تهیه می‌کند و همچنین یک منبع مهم برای سلامتی است. به‌طورکلی، ارزیابی اراضی ، تناسب قطعه مشخصی از زمین برای استفاده‌ای خاص را توصیف می‌کند. ارزیابی تناسب اراضی یک رویکرد برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ناسازگارهای محیطی است. هدف از تشخیص تناسب اراضی یاری‌کردن تصمیم‌گیرندگان دریافتن بهترین مکان مناسب است. هم‌اکنون ارزیابی تناسب به مدیران برای تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌هایشان برای استفاده از زمین در منطقه مشخص کردن استراتژی در تصمیم‌گیری ضروری هستند.

دو رویکرد در ارزیابی وجود دارد.

  • رویکرد کیفی که برای دست‌یابی به پتانسیل زمین دریک مقیاس گسترده یا به‌عنوان روشی ابتدایی برای یک پژوهش با جزییات بیشتر استفاده می‌شود. نتیجه طبقه‌بندی کیفی به‌وسیله اصطلاح‌های کیفی مانند بسیار مناسب ، با تناسب متوسط و نامناسب مشخص می‌شود.
  • رویکرد کمی که از فن‌های پارامتری که امکان محاسبات آماری را فراهم می‌کند. استفاده می‌کند. کلاس‌ها طبقه‌بندی عددی می‌شوند. و امکان مقایسه وجود دارد. ارزیابی کمی ، پیشرفتی در ارزیابی تناسب از طریق عددی کردن شاخص‌ها در کل منطقه ایجاد کرد. منطقه به سلول‌های شبکه‌ای کوچک‌تری تقسیم می‌شوند. و آغازی برای محاسبات پیکسل ایجاد کردندPrakash,2003)).

1-1-5   ارزیابی تناسب اراضی

     مطابق با نظر فائو اصطلاح ارزیابی تناسب اراضی می‌تواند به‌عنوان فرآیند ارزیابی عملکرد زمین وقتی برای یک هدف وِیژه مورداستفاده قرارمی گیرد. تعریف کرد. (Kurtener,2008). زمین باید با توجه به قابلیتی که دارد برای برآورد نیازهای انسانی و پایداری اکوسیستم استفاده بشود. استفاده نادرست از کاربری اراضی موجب تخریب منابع طبیعی و افزایش فقر و سایر مشکلات اجتماعی می‌شود.((Cengiz et al, 2009 ارزیابی تناسب اراضی گامی مهم در شناسایی محدودیت‌های محیطی در آمایش سرزمین است. Bandyopadlhyay et al, 2009).

 تهیه نقشه‌های تناسب اراضی از مهم‌ترین اقدام‌ها قبل از برنامه‌ریزی کاربری اراضی است) (.Marinoni,2006پنجمین گام در آمایش سرزمین ارزیابی تناسب اراضی است. در این گام‌ها برنامه‌ریز مشخص می‌کند. که معیارهای مؤثر در یک کاربری مشخص را تعیین کند. دوم برنامه ریزان برای رسیدن به طبقه‌بندی تناسب زمین ، نیازهای نوع کاربری اراضی با خصوصیات یگان‌ها را مقایسه می‌کنند. نقشه‌برداری یگان‌های زمین و خصوصیاتشان ، مشخص کردن محدودیت‌ها برای کاربری زمین ، تناسب کاربری زمین و مطابقت دادن کاربری زمین را مورد ارزیابی پایه‌های این فرآیند هستند (Mu, 2006) .

1-1-6   روندهای جدید در تشخیص تناسب اراضی

     دهه‌ها زمانی که فائو چهارچوب تشخیص تناسب اراضی را بر زمین‌های کشاورزی توسعه داد. گذشته است. امروزه تناسب اراضی درزمینه های گوناگون استفاده می‌شود. روند تشخیص تناسب اراضی به‌وسیله پیشرفت‌هایی در علوم کامپیوتر ، در حال تغییر است. پیشرفت‌های اخیر در تکنولوژی اطلاعات به‌ویژه هوش مصنوعی ( تکنیک‌های منطق فازی ) تأکید بر رویکردهای جدید برای تحلیل تناسب بر پایه GIS تأکید داشته‌اند.

     بدین سبب منطق فازی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به هم گره می‌خورند.(Badenko et L ,2004) . روش‌های سنتی و کلاسیک تناسب اراضی مبتنی بر منطق دو ارزشی بولین هستند. که کلاس‌های کاملاً متمایز را مشخص می‌کند. این روش‌ها برای توصیف تناسب کاربردهای مختلف مناسب نیستند. بنابراین مدل‌سازی فازی از روش‌های مناسب برای ارزیابی تناسب اراضی است. در این نظریه عضویت‌ها دوارشی نیستند. و می‌توانند از اعدادی بین صفر و یک تشکیل شوند. به تابعی که مقدار عضویت را در این مدل مشخص می‌کند. تابع عضویت می‌گویند. (Samadian et al ,2010,) برد این تابع اعداد حقیقی غیر منفی هست. که یک ماکزیمم برای آن در نظرمی گیریم هدف از اساس قواعد فازی به‌کارگیری روش استدلال انسان است. بدین‌صورت است که منطق فازی می‌تواند درزمینهٔ هوش مصنوعی طبقه‌بندی شود. ابزاری که عمدتاً در منطق فازی استفاده می‌شود. فازی  مبتنی بر قواعد است

1-1-7   سیستم اطلاعات جغرافیایی به‌عنوان تکنیک به کاررفته در فرآیند ارزیابی تناسب اراضی

     امروزه سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک ماشین یا فن ابزار تصمیم‌گیری در بازرگانی ، محیط‌زیست ، مدیریت ، علوم مختلف و دانشگاه‌ها به کار گرفته می‌شود. ( مخدوم وهم کاران 1380) تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تناسب اراضی تکنولوژی جدیدی است. و روش جدیدی در برنامه‌ریزی شهری است.( Lingiun et al , 2000) این تکنولوژی توابع مختلفی دارد. که می‌توان ازآنجا برای حل مسائل مکانی مثلاً در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری بهره جست. ( Samat, 2006) سیستم اطلاعات جغرافیایی بار شد فزاینده مقابل توجهی به‌عنوان سیستمی پشتیبان سیستم‌های تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.( Jiang,2000) سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی به‌عنوان سیستم‌های کامپیوتری برای دست‌یابی ، ذخیره ، تحلیل و نمایش داده‌های جغرافیایی استفاده می‌شود. سیستم مای اطلاعات جغرافیایی چهارچوبی برای تحلیل یکپارچه چندین داده بر مبنای موقعیت جغرافیایی آن‌ها ایجاد می‌کند. آن‌ها فرآیندی کامپیوتری برای تحلیل داده‌های مکانی برای استخراج اطلاعات برای برنامه‌های توسعه اقتصادی و تشخیص محیطی را فراهم می‌کند. بیشترین قابلیت سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ، توانایی آن برای تحلیل داده‌های مکانی مدیریت منابع طب بر پایه خصوصیات توصیفی آن‌هاست. به‌طور خلاصه هدف اصلی GIS ، گرفتن داده‌های خام تبدیل آن‌ها به‌وسیله هم‌پوشانی سایر تکنیک‌های تحلیلی به اطلاعات جدیداست. که می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها به‌وسیله هم‌پوشانی و سایر تکنیک‌های تحلیلی به اطلاعات جدید است. که می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری کمک نماید . فایده‌های اصلی استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌تواند شامل موارد زیر باشد

  • بهبود سهولت و دقت مکانی 2- تحلیل‌های بیشتر 3- بهبود دستیابی بیشتر

     مدیریت منابع طبیعی، به‌ویژه در آمریکای شمالی ، یک تاریخ طولانی در استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی دارد. سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی از فاکتورهای محیطی و اقتصادی مرتبط را دارد. متخصص GIS  داده مکانی را در سیستم اطلاعات جغرافیایی را پردازش می‌کند. نتایج آن را به مدیران و برنامه ریزان ارائه می‌کند. موضوعات برنامه‌ریزی  از طریق تصمیم‌گیری چندهدفه و چند معیاره با سیستم اطلاعات جغرافیایی به یکدیگر مرتبط شده‌اند. ارزیابی تناسب اراضی یکی از کاربردهای سیستم اطلاعات جغرافیایی است. تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی برای دستیابی معیارهای موردنیاز برای تعیین تناسب اراضی استفاده‌شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی با ترکیب هردوی روش‌های کمی و کیفی برای تحلیل تناسب اراضی که می‌تواند یک ابزار لازم برای یکپارچه‌سازی ، داده‌های اجتماعی و اکولوژیکی درون پایگاه داده ایجاد کند.(صادقی، 1394: 49).

کلیدواژه : شهرهای جدید
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها