سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نظريه هاي مرتبط با ايجاد شهرهای جديد

1-1      نظريه هاي مرتبط با ايجاد شهرهاي جديد

بررسي مباني تئوريك يك موضوع از اصلي ترين بخش هاي يك پژوهش مي باشد ، چراكه پژوهشگر را با چرايي و چگونگي شكل گيري نظريه ها و روند تحول آن آشنا مي سازد.

1-1-1   باغشهر

فلاسفه يونان طي سالها، وضعيت زندگي انسان را نقد و بررسي كرده و شهرهاي آرماني خود را پيشنهاد كرده اند. ارسطو و افلاطون درباره شهرهاي جديد از خود اتكايي و اندازه بهينه جمعيت سخن گفته اند. در دوره رنسانس، طراحي شهرهاي جديد تخيلي شواهدي از ذكاوت و توانايي بشر محسوب مي شد. پس از انقلاب صنعتي در اين باره دو نظريه اصلاح گرايي و آرمان گرايي مطرح شد. اصلاح گرايان ساماندهي فضايي شهرها را در چارچوب ديدگاه فن شناختي ميدانند و كليت آن را نفي نمي كنند و معتقدند كه بهسازي و نوسازي شهرها از درون آنها انجام گيرد. آرمان گرايان معتقد به ايجاد شهرهاي تخيلي در برابر شهرهاي صنعتي هستند( رهنمايي، كلانتري خليل آباد، 1385:2).

بدين ترتيب طرح شهرهاي جديد ناشي از نظريه هاي گوناگوني است كه ابنزر هاورد نظريه پرداز اصلي آن است. وي ديدگاه تخيل گرايان را در تدوين چارچوب كلي نظريه اش آورد و از ديدگاه اصلاح گرايان درباره زمين استفاده نمود. وي از بنجامين وارد ريچاردسون ،جيمز سيلك باكينگهام و

الگوي شهر ويكتوريا در يك سرزمين كشاورزي و نيز در زمينه مالكيت عمومي زمين از فيلسوف بزرگ هربرت اسپنسر و توماس اسپنسر راديكال تأثير پذيرفت .بنابراين هاوارد از ايده گرايان ، راديكال ها ، ملي گرايان و اصلاح گرايان بهره بسيار برد( زياري ، 1389: 20).

او مي دانست كه شهرهاي بزرگ تا چه اندازه براي مردم پهنه هاي روستايي جاذبه دارند و مي خواست نمونه باغشهر را كه در آن همه امتيازات زندگي فعال شهري ، توام با همه زيبايي وسرخوشي روستايي تركيبي كامل را پديد آورده بود ، به عنوان جانشيني براي شهرهاي موجود به مردم عرضه كند. هاوارد بر اين باور بود كه پهنه هاي مسكوني نبايد در فاصله زيادي از مراكز كار و فعاليت جاي بگيرند تا در نتيجه، رفت و آمد هاي ساكنان كوتاهتر شود و از اينجا بود كه نظريه ساختن “واحد شهري كامل” در برابر ساختن شهرك هاي خوابگاهي حومه اي كه در آن روزگار در پيرامون شهرهاي بزرگ انگلستان رايج بود ، مطرح مي گردد(پاكزاد،1386: 195).

1-1-2   نظريه شهرهاي اقماري

نظريه رسمي ايجاد شهرهاي جديد اقماري را اولين بار لئوناردو داوينچي براي جلوگيري از ازدياد جمعيت و رفع مشكلات شهري ميلان پيشنهاد كرده بود.ايجاد چنين شهرهايي در دوران معاصر با نظريه باغشهر هاوارد مطرح شد(زبردست ، جهانشاهلو ، 1386: 3).

در سال 1922 ريموند آنوين يكي از همكاران طرح لچ ورث ، نظريه اي متفاوت با نظريه هاوارد اراده داد. نمودار وي براي يك شهر بزرگ متكي بر اصل شهرك هاي اقماري اي بود كه كاملا به صورت خوابگاهي طرح شده بودند.وي با پيش بيني مراكز صنعتي ، اداري و تجاري جداگانه ، نظريه

اصلي هاوارد را درباره شهرك هاي اقماري كه به صورت مجموعه هايي خوديار متشكل از مسكن و مراكز كاري و خدماتي بودند ، به كنار گذاشت.در نظامي كه وي پيشنهاد مي كرد ، ساكنان يك شهر بزرگ ناچار بودند كه روزانه براي رفتن سركار ، از حومه به شهر و بالعكس در تردد باشند.بنابراي چنين راه حلي مشكلات ترافيك را كه از معضلات اساسي شهرهاي بزرگ بود كاهش نمي داد(اوستروفسكي، 1385: 122).

1-1-3   طرح حومه نشيني

در دهه 1920 با طرح آنوين و تشويق دولت انگليس ، طرح هاي حومه نشيني با تراكم كم اجرا مي شود. در طرح وي شهرك هاي اقماري به صورت حومه هاي خوابگاهي در اطراف يك شهر بزرگ قرار مي گرفتند. انوين در اين طرح ايجاد مراكز صنعتي ، اداري و تجاري را پيشنهاد نمي كند.به اين ترتيب وي نظريه هاوارد را درباره چگونگي كاربري هاي باغشهرها كه نوعي از شهركهاي اقماري هستند،يعني مجموعه هاي خوديار و متشكل از مساكن و مراكز كار و خدمات ، كنار مي گذارد. در اين طرح ساكنان يك شهر بزرگ مجبور بودند روزانه براي رفتن به سر كار از حومه به شهر و بر عكس در رفت و آمد باشند ؛ بدين ترتيب از مشكلات ترافيكي كه از معضلات اساسي شهرهاي بزرگ بود كاسته نشد(زياري،1385: 29).

1-1-4    نظريه شهر گسترده

فرانك لويد رايت نظريه “شهر پهندشتي” يا “شهر فردا” را براي تمركز زدايي از شهرهاي بزرگ در اوايل قرن بيستم ارائه كرد. وي گريز از مركز شهر به سوي پيرامون يا حومه ها در ايالات متحده و ديگر شهرهاي كشورهاي صنعتي و رواج خانه هاي ويلايي به جاي آپارتمان با تاكيد بر توسعه شبكه

راه ها و ساختن جاده هاي متعدد ، را پيشنهاد مي دهد .در حقيقت وي خواهان صورت گرفتن اقداماتي برضد شهرهاي بزرگ و قرارگيري پراكنده و غير متمركز مجتمع هاي شهري است(اوستروفسكي، 1385: 124).

1-1-5   نظريه واحدهاي همسايگي

به طور كلي در دوران پس از انقلاب صنعتي و انباشته شدن شهرها از جمعيت شاغل در بخش صنعتي و توسعه ماشينيسم ، نقطه نظرهاي متفاوتي در رابطه با توسعه شهرها و ويژگي هاي دروني آنها قوت گرفت. در مطالعه مقدماتي كه در سال 1926 و در يك گزارش منتشر شده به وسيله كميته طرح منطقه اي نيويورك و محيط هاي اطراف آن در سال 1929 انجام گرفت ،كلرنس پري  تئوري واحد خوديار خود را مطرح ساخت(شيعه، 1386: 45).

کلیدواژه : شهرهای جديد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها