سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مفهوم كيفيت در برنامه ريزي ها و سياستگزاري هاي مسكن

 

مفهوم كيفيت در برنامه ريزي ها و سياستگزاري هاي مسكن

مفهوم كيفيت مسكن كه در بررسي هاي مسكن هلند مورد توجه قرار گرفته است موارد زير را شامل مي گردد:

ـ بررسي كيفيت ساختاري  شامل يراق آلات، تجهيزات و نيز استاندارد نگهداري و هزينة تعمير مسكن.

ـ بررسي كيفيت عملكردي و جوانب انرژي. كيفيت عملكردي شامل موضوعاتي مثل تعداد اتاقهاي مسكن، ابعاد اتاقها، دسترسي به مسكن و مناسب بودن آن براي افراد كهنسال مي شود. جنبة انرژي شامل بررسي عايق بودن مسكن و نظام گرمايش آب داغ مي شود.

ـ بررسي جنبه هاي متنوع محيط زندگي شامل استاندارد تسهيلات مسكن، ايمني و  امنيت، امنيت جاده اي و كيفيت محيط محلي ( طرح خيابان، نوع مسكن و ويژگيهاي اطراف ) .

ـ بررسي كيفي مسكن شامل كسب ديدگاه از مخاطبين يعني ساكنين مسكن در مورد نحوة‌ دسترسي آنها به تجهيزات محيط مسكوني، رضايت از مسكن، احساس امنيت و غيره علاوه بر خصوصيات مسكن مي شود. در مورد مصرف گاز، آب داغ و برق با جزئيات عملكرد سه ساله سؤال مي شود تا عادتهاي گرمايش و تهويه خانوار به دست آيد.

كسب ديدگاه از مخاطبين كه  از طريق مصاحبه تلفني انجام مي شود به بررسي عيني مسكن اضافه شده و درمورد ميزان ارتباط ديدگاه ساكنين با نتايج عيني بررسي مسكن، مطالعه مي شود. به عبارت ديگر آنچه كه به طور عيني به مثابه كيفيت درنظر گرفته مي شود، عملاً كيفيت ديده مي شود.ضمناً مصاحبه با ساكنين شاخصي در مورد خواسته هاي آنها از مسكن به دست مي دهد. اين اطلاعات با اطلاعات منابع ديگر در مورد سطح قيمتها، نوع مسكن، استانداردهاي تجهيزات، تراكم مسكن و واحد همسايگي وناحيه تركيب مي شود.

در انگليس استاندارد مناسب بودن در نيمه قرن نوزدهم در جهت تأمين بهداشت و ايمني در آلونكها تدوين شد و در قرن بيستم با از بين رفتن آلونكها بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر متوجه مستغلات بوده است. عملكردهاي اصلي آن متوجه موارد زير بوده است:

ـ مبناي تعيين الزامات حداقل بهداشتي و ايمني در مسكن بوده تا مسكن، مناسب سكونت انسان شود.

ـ اساسي براي تعيين مواردي بوده است كه شامل پرداخت كمك مالي مي شوند.

ـ اساس تعيين حداقل شرايط لازم در ذخيره مسكن به منظور كنترل و تخصيص منابع بوده است.

اين استانداردها شامل موارد زير مي شود:

ـ واحد مسكوني بايد دچار عدم تعمير شديد نباشد.

ـ از نظر سازه اي محكم باشد.

ـ فاقد رطوبت مضر براي بهداشت ساكنين باشد.

ـ نور، گرما و تهويه مناسب داشته باشد.

ـ آب سالم و بهداشتي داشته باشد.

ـ نظام كارايي براي دفع دود، زباله و آبهاي سطحي داشته باشد.

ـ مستراح با مكان قرارگيري مناسب و مختص ساكنان منزل داشته باشد.

ـ داراي حمام يا دوش و دستشويي با آب سرد و گرم باشد.

ـ تسهيلات مطلوب براي آماده سازي و پخت غذا شامل سينك ظرفشويي با آب سرد و گرم باشد.

نظام HHSRS كه به منظور جايگزيني با استانداردهاي فوق تدوين شده است براين اساس استوار است كه يك مسكن شامل ساختار، دسترسي،‌ هرگونه الحاقات ساختماني و باغ، حياط و يا فضاهاي تأسيساتي بايد محيطي ايمن و بهداشتي را براي ساكنان و بازديدكنندگان فراهم آورد . از اين رو:

ـ هرخانه بايد از هرگونه سانحة‌ غيرضروري و قابل اجتناب رها باشد.

ـ هرجايي كه وجود سوانح ضروري يا اجتناب ناپذيراست، تا حد ممكن و مقدور بايد خانه ايمن گردد. در اين ارزيابي فرض بر اين است كه خانه ها چه قديمي و چه جديد متضمن بروز سوانح هستند. اين نظام درجه بندي براي تعيين شدت سوانح طراحي شده است.

سوانح پيش بيني شده، سوانح ناشي از موارد زير را شامل مي گردند:

هواي سرد، هواي گرم، سقوط بر زمين، سقوط بر پله ها، افتادن بين طبقات، افتادن در حمام، آتش، سطوح و مصالح داغ، قارچ و رطوبت، كربن مونو اكسيد و غيره، تشعشع، سوانح برقي، سروصدا، سرب، آزبست، ورود افراد مزاحم، ازدحام و كمبود فضا، انفجار، مشكل حفظ بهداشت داخل منزل، امكانات نامناسب براي تأمين سلامت غذا، تسهيلات ناكافي بهداشت فردي، تسهيلات ناكافي بهداشتي،‌آب آلوده، نقائص ساختاري، نور ناكافي، سوختن ناقص گاز، ارگونومي وضعيت مسكن.

نظام شاخص كيفيت مسكن، ابزار اندازه گيري و ارزيابي است كه براي ارزيابي طرحهاي مسكوني براساس كيفيت و نه صرفاً‌ هزينه طراحي شده است. HQI  كيفيت طرحهاي مسكوني را با استفاده از سه گروه اصلي شاخصها ارزيابي مي كند. موقعيت قرارگيري، طراحي معماري، و طرز عمل . اين شاخصها به ده بخش اصلي تقسيم شده اند، شامل موارد زير:

 • محل قرارگيري؛

2ـ تأثير بصري، آرايش مجموعه و منظر؛

3ـ موقعيت محل، فضاي باز

4ـ موقعيت محل ، جاده ها و رفت و آمد؛

5ـ واحد مسكوني ـ‌اندازه؛

6ـ واحد مسكوني ـ آرايش فضايي؛

7ـ واحد مسكوني ـ سروصدا، روشنايي و سرويسها؛

8ـ واحد مسكوني ـ دسترسي؛

9- واحد مسكوني ـ انرژي، فضاي سبز و مقولات پايداري؛

10- طرز عمل در موقع استفاده.

 

استانداردهاي كيفيت مسكن آمريكا بررسي و ارزيابي سيزده مورد را شامل مي شوند:

 • تسهيلات بهداشتي،
 • آماده كردن غذا و دفع زباله؛
 • فضا و ايمني؛
 • محيط حرارتي؛
 • روشنايي و برق؛
 • سازه و مصالح؛
 • كيفيت هواي داخلي؛
 • آب لوله كشي؛
 • رنگهاي داراي سرب؛
 • دسترسي؛
 • موقعيت قرارگيري،‌همجواري و همسايگي؛
 • شرايط بهداشتي؛
 • دود.

 

 

کلیدواژه : برنامه ریزی مسکن
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها