سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اركان و مولفه هاي مديريت شهری

اركان و مولفه هاي مديريت شهري:

الف) ركن سياسي مديريت شهري: چگونگي عمل تصميم گيري و اجرا در فرآيند مديريت شهري از امور مورد توجه اداره كنندگان و دست اندركاران امور شهري است.بر اين اساس نيل به توسعه و بهبود شرايط زندگي شهروندان به عنوان اصلي ترين هدف مديران شهري ،مستلزم جلب مشاركت مستقيم گروههاي اجتماعي ذينفع در شناسايي و جستجوي راه حل مناسب براي مشكلات است.واين امر جزء از طريق تجزيه و توزيع مناسب قدرت در جامعه عملي نخواهد شد (سعيد نيا:1382، 48)

ب) ركن اقتصادي مديريت شهري:گسترش سريع شهرها باعث پيدايش مسايلي از قبيل تعيين محل استقرار واحد هاي توليدي و خانوارها ،مهاجرت و حاشيه نشيني ،حمل ونقل،مسكن،اندازه مطلوب شهرها،نظام توزيع وآلودگي محيط زيست شهري مي شوند كه همگي جزء مسايلي هستند كه در حيطه وظايف مديريت شهري مي باشد.در مديريت شهري كوشش مي شود براي توضيح مسايل شهري از ابزار هاي اقتصادي به كار گرفته شود.مديريت شهري بر خلاف علم اقتصاد به انسان به عنوان يك عامل توليد نگاه نمي كند بلكه به عنوان يك ذينفع در مسايل شهري بررسي مي كند.(احمد پور:1382،50)به هر حال مديريت شهري بيشتر با آن بخش از فعاليت ها و فضا هاي شهري ارتباط دارد كه از ديدگاه علوم اقتصادي بخش عمومي ناميده مي شود.

ج) ركن حقوقي در مديريت شهري:وجود مسايل ناشي از وضعيت مالكيت خصوصي وعمومي،اداري، حوزه هاي نظامي و نفوذ و… هريك خود از پيچيدگهاي خاص برخوردارند كه وجود نظام هاي حقوقي شهر را ضرورت مي بخشد در واقع تنها در سايه وجود يك سيستم كارا و توانمند حقوق شهري است كه ميتوان به موفقيت مديريت شهري اميدوار بود(همان:50)

د) ركن اجتماعي –فرهنگي مديريت شهري: مديريت شهري به عنوان يك نهاد مديريتي فراگير درگير با موضوعات وپديده هاي گسترده وپيچيده شهر وشهر نشيني .طبيعتاً از شرايط اجتماعي خود تاير مي پذيرد و خود را با ملاحظات بالقوه وبالفعل و محدوديت هاي ناشي از آن هماهنگ و منطبق مي كند .مديريت شهري نيازمند سطح بالايي از همكاري شهروندان وقبول قواعد و كنترل پذيرفته شده عمومي است.اين همكاري هم براي درك كفيت مديريت شهري وهم بر نگرش هاي فرهنگي تكيه دارد.(همان:54)

ث) ركن برنامه ريزي در مديريت شهري:وظيفه نهايي و غايي هر سيستم مديريتي اجراي طرح ها ، برنامه ها و دستيابي به اهدافي است كه از قبل براي آن در نظر گرفته باشد.سيستم مديريت شهري نيز از اين قاعده مستثني نيست.و بنا به تعريف ووظايف عملي خود موظف به برنامه ريزي و توسعه و عمران شهري و اجراي برنامه ها وطرح ها وپروژه هاي مربوطه است.انجام اين وظايف نوعي هويت برنامه ريزي و اجتماعي است.از ديگر مولفه هاي مديريت شهري مي توان از ركن فني و ركن اداري و اجتماعي مديريت شهري نام برد.

کلیدواژه : مديريت شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها