سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیستم مدیریت شهری

سیستم مدیریت شهری

منظور کلی از سیستم مدیریت شهری عبارت است از : یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و ذی ربط در ابعاد مختلف  اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، هدایت و کنترل توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه.

در مدیریت شهری بایستی مدیریتی را تحت عنوان سیستم شهری پذیرفت و این از اجرای مختلفی تشکیل شده است که با هم مرتبط و در حال تعامل هستند. شهر خود نوعی سیستم است و نیازمند مدیریتی سیستمی است. شهر را اگر به عنوان موجودی ارگانیگ بپذیریم که دائم در جنب و جوش و فعالیت است، آنگاه خواهیم یافت که نیازمند به سوخت و سازی دائمی دارد که تنها با مدیریتی  منسجم و واحد امکانپذیر است .(ایراندوست،1383ص5)

علاوه بر تعاریف کلی فوق، تعاریف محدود دیگری هم ارائه شده است که از جمله می توان به دو تعریف زیر اشاره کرد:

الف) مدیریت شهری به عنوان چارچوب سازمانی توسعه شهر، به سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و عملیاتی مربوط می شود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با دسترسی به زیر ساخت های اساسی، مسکن و اشتغال هستند. کارایی مدیریت شهری وابستگی مشخص به عوامل زمینه ای از قبیل ثبات سیاسی، انجام و یکپارچگی اجتماعی، رونق اقتصادی و نیز عوامل دیگری از قبیل مهارتی و انگیزه های سیاست مداران و افراد استفاده کننده از این سیاست ها دارد. تحت این شرایط، چارچوب و ویژگی های سازمانی مدیریت شهری- بویژه نقش اجرایی بخش دولتی و عمومی در آن تأثیر بسیار تعیین کننده ای در موفقیت آن ایفا می کند.

ب) مدیریت شهری می تواند به عنوان زیر مجموعه ای از حکومت محلی تعریف شود و با عنوان شهرداری مورد اشاره قرار گیرد. سه نکته اساسی در مورد این سیستم قابل ذکر است:

(1) باید الگویی از مدیریت شهری خوب و قابل تطبیق با هر شهری، صرف نظر از اندازه آن ارائه شود.

(2) واژه شهرداری هم به حوزه عمل شهرداری و هم به مجموعه اداری شهرداری شهر اشاره دارد و به این ترتیب، همه بازیگران فعال در امور شهری نظیر شرکتهای خصوصی، نیروهای اقتصادی، نیروهای غیر رسمی، مجامع و سازمان های اجتماعی را شامل می شود.

(3) مدیریت شهری به وظایف روزمره و هم به برنامه ریزی های دراز مدت مربوط می شود. لذا شهرداری به تصمیم گیری، جستجوی راه هایی برای توافق و مصالحه، توسعه همه جانبه ناحیه شهری به عنوان یک هویت فیزیکی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی لازم برای رفاه بهبود وضعیت همه شهروندان می پردازند. با استفاده از مجموعه تعاریف فوق، اجزای اساسی تشکیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به شرح موارد زیر تعیین کرد و در پژوهشهای کاربردی به کار گرفت :

    داده های سیستم مدیریت شهری خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های آن که در طی فرآیندی از برنامه ریزی، طرح و اجرا به دست می آیند، توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری است.

    هدف کلی سیستم مدیریت شهری تأمین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت، امن و کارآمد شهروندان به تناسب ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی است.

    محیط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اداری تأثیر بسیار زیادی در کارایی سیستم مدیریت شهری و چگونگی عملکرد آن دارد، لذا باید هماهنگی های لازم با عوامل محیطی را داشته باشد.

سیستم مدیریت شهری مسئول اداره و هدایت تمام فضای جغرافیایی و عملکرد های شهری است و به این لحاظ، باید تمام عناصر و سازمان های ذی ربط و تمام محدوده شهر را تحت نظارت و کنترل داشته باشند.

نگرش سیستماتیک برای ما دستاورد هایی به همراه دارد. در رویکرد سیستمی برنامه ریزی شهری فقط یک فعالیت تخصصی مهندسی و معماری نیست، بلکه فعالیت جمعی و میان رشته ای و درازمدت است که به مقولات و روشهای خاص خود استوار است و اهداف وسیعی را دنبال می کند. شهر یک سیستم بسیار پیچیده و پویا است و بنابراین هر نوع مداخله در حیات آن می باید با جامع نگری و دقت و احتیاط کافی صورت گیرد. از این رو برنامه ریزی شهری مستلزم ایجاد یک نظام یکپارچه از سطوح مختلف برنامه ریزی فضایی است، به نحوی که بتوان میان عملکرد سیستم های فرادست و فرودست، هماهنگی و تعادل مطلوب را بوجود آورد.از دیدگاه رویکرد سیستمی نمی توان تمام فرایند توسعه و عمران شهر را در چارچوب یک «طرح جامع- تفصیلی) واحد، تحت هدایت و نظارت در آورد. این امر به سطوح مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی از یک طرف و تهیه و اجرای انواع طرح های توسعه و عمران شهری در مقیاس ها و موضوعات مختلف از طرف دیگر، نیاز دارد.

برنامه ریزی و طراحی شهری، یک فعالیت مقطعی و یکباره نیست، بلکه یک فرایند ضروری و مستمر است که مشتمل بر مراحل مختلف مثل برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای مدیریت است و بطور مداوم نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد.

کلیدواژه : مدیریت شهری
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها