سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شاخص های مورد استفاده در محله بندی شهر 

شاخص های مورد استفاده در محله بندی شهر 

جهت محله بندي مطلوب، ميبايست معيارهاي يك محله خوب را همچون، مرز محله، مركز محله، وسعت و اندازه محله، تحولات اجتماعي محله و شبكه هاي ارتباطي محله را شناخت. در ادامه بحث و در جهت محله بندي اصولي تر شهر، هريك از اين معيارها مورد بررسي مجدد قرار ميگيرند.

مرز محلات:

در محلات امروزي عرض  خيابانها، محدوده محلات و حتي واحدهاي همسايگي را مشخص  ميكنند كه در نظر مردم مرز و محدوده معيني را تداعي نمي كند و تنها در محلات خاص يا قديمي، مرز محلات به صورت عرفي و ذهني از سوي ساكنان مشخص است. وجود خيابان هاي عريض در يك محدوده مسكوني، باعث ايجاد گسستگي در بافت و دوري ساكنان از يكديگر  ميشود و به عبارتي حوزه همبستگي  محله ها را كوچك تر و ساكنان را با هم غريبه تر مي كند.

وسعت و اندازه محله:

امروزه تعداد جمعيت و وسعت مشخص و ثابتي براي محله ارائه نشده است و در هر شهر متناسب با وسعت و شرايط خاص آن، وسعت و جمعيت محله ها نيز متفاوت است. با رشد شهرها به صورت عمودي، يك بلوك نيز مي تواند يك محله باشد. از آنجايي كه در الگوهاي محله بندي شهري، جمعيت محله هاي متوسط يك شهر كوچك يا متوسط ، در حدود 500  يا 600  نفر باشد، جمعيت يك محله با توجه به ساختار كالبدي محلات مي تواند تا حداكثر 20000 نفر باشد. در دوران معاصر ويژگي هاي كالبدي محله ها دستخوش تغييرات اساسي در مقايسه با گذشته شده است، رشد سريع جمعيت و نياز به مسكن باعث شد محله  ها در طول زمان و به صورت تدريجي و فرايندي شكل نگيرند و مفهوم محله، ارزش هاي اجتماعي، فراغتي و سكونتي كمرنگي را در خود داشته باشد.

تحولات اجتماعي در محلات:

استفاده از مؤسسات محله مثل مراكز مذهبي، باشگاه و … به مردم امكان مي دهد كه خود را در يك محدوده كاملاً مقيد احساس كنند و در نتيجه تعلق بيشتري نسبت به محله مسكوني خويش پيدا كنند. در ميزان احساس تعلق محلهاي، عامل وسعت نقشي اساسي دارد. هر اندازه سهولت دسترسي به مؤسسات  عمومي و تجهيزات محله اي با پياده روي  امكانپذير باشد، احساس تعلق به محله افزايش مي يابد. هر اندازه كه دسترسي به نيازهاي روزانه و تغييرات شهري با اتومبيل صورت گيرد و فاصله حركت بيشتر باشد، به همان اندازه نيز احساس هويت و تعلق اجتماعي به شهر و در عين حال پايداري محله كاهش مي يابد. از نكات مثبتي كه در محله هاي سنتي در گذشته وجود داشت، تفكيك نداشتن طبقات اجتماعي مختلف از يكديگر بواسطه عامل اقتصادي بود كه همزيستي مسالمت آميز  گروههاي مختلف را در كنار يكديگر شاهد بوديم. متاسفانه امروزه اين امر به  هيچوجه در  محلههاي ما ديده  نميشود. امروزه معمولا هر محله مختص به طبقه خاص اقتصادي است كه اين نيز خود از نظر فرهنگي، اختلافات شديدي را باعث مي شود.

شبكه هاي ارتباطي در محلات:

در خصوص شبكه ارتباطي محلات در گذشته بايد به اين نكته اشاره كرد كه عرض راه هاي دسترسي، ارتباطي غير مستقيم با مرتبه و ميزان خلوت گزيني افراد داشته است. باريك ترين  معابر يا بن  بست ها منحصرا به وسيله ساكنان منازل واقع در آن ها يا ملاقات كنندگان آن ها استفاده  ميشده است كه اين امر احساس حريم خصوصي را در ساكنان تقويت  ميكرد. امروزه با حضور ماشين در سطح معابر، نيازهاي مردم در رابطه با عرض خيابان ها نيز متفاوت شده است. اين امر باعث تغيير مقياس انساني به ماشيني و نياز به عرض بيشتر براي  راهها شده است. يك شبكه خوب ارتباطي، از خيابان هاي به يكديگر مرتبط تشكيل شده است كه مكان ساختمانها و عبور و مرور را در محلات سازمان دهي مي كند. (پژوهش بازتاب تئوري هاي نوين شهرسازي در باز تعريف مرز محله با رويكرد توسعه پايدار )

مركز محله: 

تمركز جامعه اى كوچك و منسجم است كه تماس هاى اجتماعى بين همسايگان و ايجاد حس شهرى و محله اى را ترغيب  مىكند. اين مراكز، محل تجمع آن دسته از فعاليت هاى تجارى و خدماتى است كه به طور روزانه يا دست كم هفتگى مورد استفاده ساكنان يك محله قرار  مىگيرد، نظير مدرسه، مهدكودك،  فروشگاههاى موادغذايى، داروخانه،  خشكشويى، پست، قهوه خانه، رستوران يا محل مناسب براى پاتوق اهالى. مركز محله با عناصر شاخص فرهنگي (مسجد) و آموزشي (دبستان) و عناصرخدماتي محله از جمله تجاري، درماني، پارك  محلهاي، تاسيسات و  زمينهاي ورزشي تعريف  ميشود. امروزه شاهد تفاوت در نوع عملكردها و همچنين مكان عملكردها هستيم. عناصر خدماتي مركز محله در گذشته بيشتر براي رفع نيازهاي روزمره اهالي ايجاد  ميشد و كمتر عملكرد  فرامحلهاي در مركز محله جاي مي گرفت، اما هم اكنون در برخي محلات شاهد عملكردهايي مزاحم مانند تعميرگاه هاي  اتومبيل، كارواش ، كارگاه هاي  مبلسازي و درب و  پنجرهسازي و … هستيم. مكان عملكردها نيز از مركز محله به  لبههاي محله و خيابان هاي اصلي منتقل شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان

تماس با ما

شماره تماس

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

اتصال به تلگرام

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها